Forside: Helsenorge.no

Multippel sklerose (MS)

Det kan oppleves som skremmende å få diagnosen multippel sklerose (MS), men det finnes behandling som kan bremse sykdommen.

Rett til kontaktlege

Har du en alvorlig sykdom som skal følges opp over tid, kan du ha rett til å få en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.