Forside: Helsenorge.no

Hjelp ved selvmordstanker

Har du tanker om å ta ditt eget liv eller er det noen du kjenner som har det? Se hvor du får hjelp her.

Dette tilbys på helsestasjonen 0-5 år

Helsestasjon 0-5 år er et gratis tilbud for alle barn fra de er født til de begynner på skolen. I løpet av denne tiden får de tilbud om 14 kontroller.