Pasientjournal

Du har rett til innsyn i hvilke dokumenter pasientjournalen din består av og hvem som har sett på dem. Pasienter i Helse Nord og Helse Vest kan allerede nå få denne informasjonen digitalt ved å logge seg inn i Min helse.

Se din pasientjournal

Logg inn på Min helse for å se pasientjournalen din på nett.

LOGG INN
Dette inneholder din digitale pasientjournal

Pasientjournalen din inneholder dokumenter fra sykehus du har vært behandlet ved, og det meste av dette kan du nå lese på nett.

Hjelp for innsyn i pasientjournal

Du kan få innsyn i pasientjournalen din selv om du ikke vil gjøre det digitalt, og her får du vite hvordan og hvem du kan kontakte for å få hjelp.

 

Bruksvilkår for tjenester på helsenorge.no – behandling av personopplysninger

Helsenorge.no behandler personopplysninger på en sikker måte og i henhold til personopplysningsloven.

Rett til innsyn i pasientjournalen din

Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din, og nå kan du også gjøre det digitalt.