Pasientreiser

Her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket reiseutgifter.

Koronavirusutbruddet: Midlertidig endring for pasientreiser med bil

Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det.

Søk om å få dekket en pasientreise

Som regel gjennomfører du reisen på egenhånd, og søker om å få dekket reiseutgiftene i etterkant.

Dine rettigheter ved pasientreiser

Du kan få dekket reiseutgifter med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker.

Transportmidler

I utgangspunktet velger du selv hvilket transportmiddel du reiser med til behandling.

Rekvirert pasientreise for tilrettelagt transport

Hvis du har behov for tilrettelagt transport, kan du få rekvisisjon til reisen.

Helseekspressen

Rutetabeller og oversikt over fasiliteter på helsebussene og helseekspressene.