Få hjelp til å velge behandlingssted

Det kan være stor variasjon i ventetider mellom ulike behandlingssteder. Slik kan du få hjelp til å velge det som passer best for deg:

På siden Velg behandlingssted kan du sammenligne ventetider og antall utførte undersøkelser og behandlinger. 

veiviseren får du forklaring på hvordan du går frem når du skal velge og/eller bytte behandlingssted.

Har du spørsmål kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00. 

Hvis du ønsker individuelle råd og veiledning, kan du be om å bli satt over til en pasientrådgiver. Du vil da få snakke med en pasientrådgiver i din helseregion. Pasientrådgiverne er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har taushetsplikt.

Pasientrådgiverne kan gi informasjon om spesialisthelsetjenestens tilbud:
 • Ventetider og behandlingstilbud ved:
  • offentlige sykehus
  • private behandlingssteder med avtale med et regionalt helseforetak 
  • private behandlingssteder med godkjenning av Helfo 
  • avtalespesialister (psykolog eller legespesialist)
 • Ordningen Helse og arbeid
 • hvordan du går frem for å bytte sykehus
 • dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten

Telefonen er åpen alle hverdager kl. 08:00 – 15:30.

Du kan også kontakte oss ved å legge igjen en melding her.

Ikke legg inn sensitiv informasjon som personnummer eller helseopplysninger i kontaktskjemaet. Spørsmål angående din personlige helse bør du ta med fastlegen din. ​