Velg behandlingssted

Alle undersøkelser og behandlinger:

Veiledning for helsenorge.no
(23327000)
Få hjelp til å velge behandlingssted

Har du spørsmål, kan du ringe Veiledning for helsenorge.no på 23 32 70 00. Hvis du ønsker individuelle råd, vil du bli satt over til en pasientrådgiver.

Steg-for-steg: Fra henvisning til behandling

Slik går du frem når du skal velge behandlingssted.

Hva er ventetider?

Ventetid er tiden det tar fra behandlingsstedet mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling.

Antall behandlinger

I tjenesten Velg behandlingssted vises antall ganger en undersøkelse eller behandling er utført per behandlingssted.

Pasientreiser

Her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket reiseutgifter.

Choosing a treatment centre

​As a patient of the specialist health service, you have a right to choose your treatment centre.

Valg av behandlingssted ved kreft

Du har rett til å velge sykehus både når du er henvist ved mistanke om kreft og hvis du har fått påvist kreft.

Fritt behandlingsvalg

Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge behandlingssted.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

1. januar 2019 ble pakkeforløp for psykisk helse og rus innført. Finn ut hva det betyr for deg som pasient eller pårørende.

Helse og arbeid

Trenger du hjelp for å komme tilbake til arbeid eller studier? Helse og arbeid er et tilbud som skal gjøre det mulig å komme lettere tilbake i arbeid.