Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

MMR-vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder

Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder er kjent under navnet MMR-vaksine. Forkortelsen kommer fra sykdommenes engelske navn: Measles (meslinger), Mumps (kusma) og Rubella (røde hunder).

​​​​​​​​​​​​Vaksinen er en kombinasjonsvaksine som inneholder levende, men svekkede virus av meslinger​, kusma og røde hunder. Virusene stimulerer kroppen til å danne viktige immunforsvarsceller, som kan ”huske” virusene som kroppen ble smittet med. 

Neste gang kroppen blir utsatt for slike virus, vil immunforsvaret reagere raskt og kraftig, og forhindre at du blir syk. Du har oppnådd immunitet uten å ha gjennomgått sykdommen først. ​

Første dose MMR-vaksine blir vanligvis gitt ved 15 måneders alder. Over 90 prosent av de som vaksineres får da beskyttelse i mange år, muligens livet ut. En ny dose blir gitt i 12-årsalder for å sikre at de siste 10 % får beskyttelse, og for å sikre langtidsbeskyttelse. Det er ikke skadelig å vaksinere en person som allerede har hatt en eller flere av sykdommene. 

Det er viktig at foresatte gir beskjed til helsesøster før vaksinasjon dersom barnet har en immunsviktsykdom eller bruker medisiner. 

Bivirkninger av MMR-vaksinen

​Vanlige bivirkninger er kortvarige smerter, rødhet og hevelse på stikkstedet. En til to uker etter vaksinasjonen vil noen barn få lette symptomer på de sykdommene de er vaksinert mot, men dette forekommer hos færre enn 1 av 20. De vanligste symptomene er feber og utslett.

Infeksjon med vaksinevirus er ikke smittsomt. Komplikasjonene som forekommer etter sykdommene, forekommer sjelden eller aldri etter vaksinasjon. 

Studier finner ingen sammenheng med autisme

​I 1997 ble det framsatt en hypotese om at MMR-vaksine kunne være årsak til autisme. Det er senere gjennomført en rekke store undersøkelser som alle taler sterkt imot at MMR-vaksine skulle være årsak til autisme eller noen annen form for hjerneskade.