MMR-vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder

Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder er kjent under navnet MMR-vaksine. Forkortelsen kommer fra sykdommenes engelske navn: Measles (meslinger), Mumps (kusma) og Rubella (røde hunder).

To barn på flyplassen

Hvis du skal reise med småbarn til et land med meslingutbrudd, kan det være aktuelt med fremskyndet vaksinasjon.

Foto: Hans Berggren / Johnér Bildbyrå AB

​​​​​​​​​​​​Vaksinen er en kombinasjonsvaksine som inneholder levende, men svekkede virus av meslinger​, kusma og røde hunder. Virusene stimulerer kroppen til å danne viktige immunforsvarsceller, som kan ”huske” virusene som kroppen ble smittet av.

Neste gang kroppen blir utsatt for slike virus, vil immunforsvaret reagere raskt og kraftig, og forhindre at du blir syk. Du har oppnådd immunitet uten å ha gjennomgått sykdommen først. ​​Målet med vaksinasjonen er blant annet å utrydde meslinger.

To doser blir gitt i barnevaksinasjonsprogrammet

Første dose MMR-vaksine blir vanligvis gitt ved 15 måneders alder. Over 95 prosent av de som vaksineres får da beskyttelse i mange år, muligens livet ut. En ny dose blir gitt i 12-årsalderen for å sikre at de siste 5 prosent får beskyttelse, og for å sikre langtidsbeskyttelse. Det er ikke skadelig å vaksinere en person som allerede har hatt en eller flere av sykdommene.

Det er viktig at foresatte gir beskjed til helsesykepleier før vaksinasjon dersom barnet har en immunsviktsykdom eller bruker medisiner.

Barn på reise

​Det er stadig utbrudd av meslinger i Europa og andre deler av verden. Dersom du skal på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å fremskynde MMR-vaksinasjon av barnet ditt.

Reisemål, type reise og varighet på oppholdet ditt må tas med i betraktningen når tidlig MMR-vaksinasjon skal vurderes. I Norge er det en høy vaksinasjonsdekning, og det er generelt ikke behov for å framskynde MMR-vaksinasjon til barn som skal oppholde seg i Norge.

Folkehelseinstituttet: Hvis du skal på reise til disse landene, kan det være aktuelt med fremskyndet vaksinasjon.

MMR-vaksine til voksne

​De aller fleste voksne som er født og oppvokst i Norge er beskyttet mot meslinger – enten fordi de er vaksinerte eller fordi de har gjennomgått sykdommen. Det finnes imidlertid unntak.

Les mer om hvem som bør vaksinere seg i voksen alder (hos FHI).

Bivirkninger av MMR-vaksinen

Vanlige bivirkninger er kortvarige smerter, rødhet og hevelse på stikkstedet. En til to uker etter vaksinasjonen vil noen barn få lette symptomer på de sykdommene de er vaksinert mot, men dette forekommer hos færre enn 1 av 20. De vanligste symptomene er feber og utslett.

Infeksjon med vaksinevirus er ikke smittsomt. Komplikasjonene som forekommer etter sykdommene, forekommer sjelden eller aldri etter vaksinasjon.

Studier finner ingen sammenheng med autisme

​​I 1997 ble det framsatt en hypotese om at MMR-vaksine kunne være årsak til autisme. Det er senere gjennomført en rekke store undersøkelser som alle taler sterkt imot at MMR-vaksine skulle være årsak til autisme eller noen annen form for hjerneskade.