Barnevaksinasjonsprogrammet

Alle barn og ungdommer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge får tilbud om vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene beskytter mot 12 forskjellige sykdommer, som alle kan være livstruende eller gi alvorlige følgeskader.

Når får barnet tilbud om de ulike vaksinene?

Her får du en oversikt over når barnet får tilbud om de ulike vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

Hvorfor er det viktig å vaksinere?

Vaksiner er en enkel og effektiv måte å beskytte seg mot en rekke farlige smittsomme sykdommer.

Før og etter vaksinasjon

De fleste barn får liten eller ingen reaksjon etter vaksinering. Husk å informere helsesykepleier hvis barnet har allergier eller andre helseplager.

​Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet:

Vaksine mot rotavirus

Alle spedbarn i Norge får tilbud om vaksine mot rotavirussykdom gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B

Barnet får tilbud om denne vaksinen på 3-, 5- og 12-månederskontrollen.

Vaksine mot pneumokokker

Barnet får tilbud om vaksine mot pneumokokksykdom på 3-, 5- og 12-månederskontrollen på helsestasjonen.

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder

Vaksinen er best kjent under navnet MMR-vaksine. Første dose blir vanligvis gitt ved 15 måneders alder.

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

Barnet får tilbud om denne kombinasjonsvaksinen i 2. klasse og 10. klasse.

Vaksine mot HPV

HPV-vaksinen beskytter mot kreft som skyldes HPV (Humant papillomavirus). Både jenter og gutter får tilbud om HPV-vaksine i 7. klassetrinn.

Vaksine mot tuberkulose (BCG)

Barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose, får tilbud om vaksine mot tuberkulose.

Oppfriskningsvaksine for voksne

Ikke alle vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet gir beskyttelse livet ut. Sjekk hvilke vaksiner du trenger påfyll av som voksen.