Trening og fysisk aktivitet

TreningsprogramTreningsprogramhttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/enkelt-treningsprogram22.10.2018 08:57:39016019aspx201441htmlFalseaspxDette treningsprogrammet har gode øvelser for styrketrening som du kan gjøre ute eller hjemme. Øvelsene passer for alle, og kan gjøres i eget tempo. Artikkel<img alt="Med et tilpasset treningsprogram, vil både kondis og styrke forbedres" src="/SiteCollectionImages/Enkel%20styrketrening/Øvelse_1_2.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Forslag til enkelt treningsprogram - hjemme eller ute
Aktiviteter for barn i ulike aldreAktiviteter for barn i ulike aldrehttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/aktiviteter-for-barn-i-ulike-aldre22.10.2018 08:57:39016020aspx106529htmlFalseaspxAktivitet er viktig for barn og ungdoms helse. Her finner du aktiviteter som passer for barn i ulike aldre, fra småbarn til barn i skolealder.Artikkel<img alt="Aktivitet er viktig for barn" src="/SiteCollectionImages/jentepatrampoline.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Aktiviteter for barn i ulike aldre
Aktiviteter for alle målgrupperAktiviteter for alle målgrupperhttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/rad-om-fysisk-aktivitet22.10.2018 08:57:39015893aspx127295htmlFalseaspxDet er ikke nødvendig å trene hardt for å få en bedre helse. Her kan du se hvor mye aktivitet som er anbefalt for deg og de ulike aldersgruppene.Artikkel<img alt="Fysisk aktivitet for alle aldre er viktig" src="/SiteCollectionImages/fottersomgar.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Så aktiv bør du være
Styrketrening i apparater - nybegynnereStyrketrening i apparater - nybegynnerehttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/styrketrening-i-apparater-for-nybegynnere22.10.2018 08:57:39015882aspx33741htmlFalseaspxSe eksempler på styrkeøvelser for nybegynnere her. Øvelsene kan utføres i apparater eller med løsvekter.ArtikkelStyrketrening i apparater for nybegynnere
Trening- og aktivitetseffekterTrening- og aktivitetseffekterhttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/effekter-pa-kropp-og-sinn-ved-aktivitet22.10.2018 08:57:39015888aspx92952htmlFalseaspxRegelmessig fysisk aktivitet gir overskudd i hverdagen. Se hvilke positive effekter trening og fysisk aktivitet har på kropp og sinn.Artikkel<img alt="Regelmessig fysisk aktivitet gir overskudd i hverdagen for både kvinner og menn." src="/SiteCollectionImages/parpafjelltur.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Dette gjør aktivitet med kropp og sinn
Treningsprogram på 30 dagerTreningsprogram på 30 dagerhttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/treningsprogram-30-dager22.10.2018 08:57:39015886aspx41513htmlFalseaspxKjenn forskjellen! Her er et 30-dagers kom-i-gang-program med lav terskel som passer for alle som gjerne vil bli mer aktiv. Artikkel<img alt="Prøv å få til Dine30 med en aktivitetskalender" src="/SiteCollectionImages/Aktivitetskalender%20Dine30.JPG?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Prøv Dine30 på 30 dager
Fysisk aktivitet og eldreFysisk aktivitet og eldrehttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet-og-eldre22.10.2018 08:57:39015878aspx49130htmlFalseaspxHer finner du aktiviteter som passer for de fleste.Artikkel<img alt="Gammel mann på sykkel" src="/SiteCollectionImages/Gammel%20mann%20på%20sykkel.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Eldre og fysisk aktivitet
Kondisjonstrening og utholdenhetKondisjonstrening og utholdenhethttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/kondisjonstrening-og-utholdenhet22.10.2018 08:57:39015881aspx30561htmlFalseaspxGod kondisjon er en av de viktigste faktorene for god helse og for å unngå sykdom. Slik kommer du i gang med å forbedre kondisjonen og utholdenheten.Artikkel<img alt="Dame som jogger i skogen" src="/SiteCollectionImages/Dame%20som%20jogger%20i%20skogen.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Få bedre kondisjon og utholdenhet
Fysisk aktiv - slik kommer du i gangFysisk aktiv - slik kommer du i ganghttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/gode-rad-for-a-bli-mer-fysisk-aktiv22.10.2018 08:57:39015890aspx59569htmlFalseaspxMange opplever at det er en utfordring å komme i gang med sine 30 minutters aktivitet om dagen. Her er noen råd for hvordan du kan få det til.Artikkel<img alt="Kvinne leker på lekeplassen" src="/SiteCollectionImages/Kvinne%20paa%20lekeplassen.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Slik kommer du i gang
FallforebyggingFallforebygginghttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/fallforebygging-trening-for-eldre22.10.2018 08:57:39015884aspx36427htmlFalseaspxHer finner du treningsøvelser som hjelper deg å forebygge fall.ArtikkelFallforebygging – trening for eldre
Stillesitting - hva skjer i kroppen når du sitter for mye?Stillesitting - hva skjer i kroppen når du sitter for mye?https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/hva-skjer-i-kroppen-nar-du-sitter-for-mye22.10.2018 08:57:39015891aspx44046htmlFalseaspxFor mye stillesitting har negative helsekonsekvenser. De fleste bør redusere tiden man sitter stille – også de som er aktive.Artikkel<img alt="Jente sitter og surfer på telefonen sin" src="/SiteCollectionImages/Jente%20sitter%20paa%20iphonen%20sin.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Sitter du for mye?
Aktivitetene som gir høyest energiforbrukAktivitetene som gir høyest energiforbrukhttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/aktivitetene-som-gir-hoyest-energiforbruk22.10.2018 08:57:39015879aspx58138htmlFalseaspxDitt energiforbruk vil variere ut i fra hvilken aktivitet du gjør. Se oversikt over hvor mye du forbrenner ved 25 ulike aktiviteter her.Artikkel<img alt="Du forbrenner ulikt ved forskjellige aktiviteter" src="/SiteCollectionImages/vaskemopp.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Aktivitetene som gir høyest energiforbruk
Barn og stillesittingBarn og stillesittinghttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/barn-og-unge-bor-sitte-mindre-stille22.10.2018 08:57:39015887aspx16758htmlFalseaspxBarn og unge bruker mye tid i ro foran skjermer, og denne tiden bør reduseres. Se tips til hvordan barn kan bli mer aktive.Artikkel<img alt="Tiden barn tilbringer i ro bør reduseres" src="/SiteCollectionImages/stillesittingbarn.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Barn og unge bør sitte mindre stille
StølhetStølhethttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/stolhet22.10.2018 08:57:39015880aspx15400htmlFalseaspxNår du trener hardt eller på en ny måte, kan du få vondt i musklene senere.Artikkel<img alt="Etter trening er det vanlig å bli litt støl i musklene" src="/SiteCollectionImages/toying.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Stølhet i musklene
Styrketrening i apparater - viderekomneStyrketrening i apparater - viderekomnehttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/styrketrening-i-apparater-for-viderekomne22.10.2018 08:57:39015883aspx7452htmlFalseaspxHer finner du noen gode øvelser for deg som har trent litt styrketrening fra før. ArtikkelStyrketrening i apparater for viderekomne
Aktivt familielivAktivt familielivhttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/en-aktiv-familie22.10.2018 08:57:39015889aspx14727htmlFalseaspxDet er god grunn til å tro at fysisk aktive foreldre får fysisk aktive barn. Her er noen tips til aktiviteter dere kan gjøre sammen som en familie.Artikkel<img alt="Mor og datter på fjelltur" src="/SiteCollectionImages/Mor%20og%20datter%20paa%20fjelltur.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Slik blir dere en aktiv familie
Kom i gang med trening og aktivitet på jobbKom i gang med trening og aktivitet på jobbhttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/trening-og-aktivitet-pa-jobb22.10.2018 08:57:39015885aspx12543htmlFalseaspxHer får du tips til hvordan du kan bli mer aktiv og starte med trening på jobb.Artikkel<img alt="Mann jogger om vinteren" src="/SiteCollectionImages/mann%20jogger%20om%20vinteren.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Kom i gang med trening og aktivitet på jobb
Fysisk aktivitet - litt er bra, mer er bedreFysisk aktivitet - litt er bra, mer er bedrehttps://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/litt-aktivitet-er-bra-mer-er-bedre22.10.2018 08:57:39015892aspx7976htmlFalseaspxDet er en klar sammenheng mellom mengde fysisk aktivitet og positive effekter på energibalansen i kroppen. Artikkel<img alt="Litt aktivitet er bra for hele familien" src="/SiteCollectionImages/familie%20paa%20tre%20gaar%20tur%20i%20skogen.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Litt aktivitet er bra - mer er bedre