Arvelige nevromuskulære sykdommer

Noen muskelsykdommer er sjeldne diagnoser. Disse er ofte genetiske og arvelige