Sykdommer og diagnoser

Finn informasjon om ulike diagnoser, sykdommer og tilstander.

Astma og allergi

Astma og allergi er vanlige plager. Her får du informasjon om de ulike plagene, og gode råd for å behandle dem.

Barnesykdommer og vanlige plager hos barn

Barnesykdommer er infeksjoner man gjerne får som barn. De fleste gir et utslett, men det er også andre plager og sykdommer som er vanlige hos barn.

Blod- og lymfesykdommer

Jernmangelanemi og gulsott er noen av tilstandene du kan lese mer om på denne temasiden.

Hjerne- og nervesykdommer

Her kan du lese om sykdommer og tilstander som kan oppstå i hjernen og nervesystemet.

Hjerte- og karsykdommer

Høyt blodtrykk, brystsmerter, hjertesvikt og hjerneslag er noen av tilstandene du finner informasjon om på sidene hjerte- og karsykdommer.

Hormonsykdommer

Enkelte sykdommer oppstår på grunn av problemer i hormonproduksjonen. Lavt stoffskifte og diabetes er blant disse og de kan du lese mer om her.

Hud og hår - sykdommer og plager

Hud- og hårsykdommer kan gi plager som utslett, smerte, kløe og flassing. Her finner du informasjon om sykdommer knyttet til hud og hår.

Infeksjon og betennelse

En infeksjon kommer av smitte med bakterier, parasitter, virus eller andre mikrober. Du kan få en betennelse som reaksjon på en infeksjon.

Kjønnssykdommer

Klamydia, kjønnsvorter og herpes er kjente seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Disse kan gi symptomer som utflod, hevelse, kløe og sårhet.

Kreft

Kreft er samlenavnet på rundt 200 ulike kreftformer. De har mange fellestrekk, men det er også mye som skiller dem fra hverandre.

Lunge- og luftveissykdommer

Her finner du informasjon om ulike sykdommer og tilstander i lunger og luftveier.

Mage- og tarmsykdommer

Oppblåsthet, oppkast og diaré er mage- og tarmplager de fleste opplever fra tid til annen. For noen kan slike plager kreve forandringer i livsstilen.

Muskel- og skjelettsykdommer

Her finner du informasjon om tilstander og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet, blant annet giktsykdommer, osteoporose (beinskjørhet) og brudd.

Nyre- og urinveissykdommer

Her finner du informasjon om sykdommer i nyrer og i urinveiene.

Psykiske lidelser

Psykiske lidelser kan ramme de fleste. Noen psykiske lidelser beskrives som en dårlig dag som varer i uker, måneder og år.

Sjeldne diagnoser

Mange sjeldne diagnoser krever langvarige og koordinerte tjenester. Her får du oversikt over flere hundre ulike sjeldne diagnoser og tjenestetilbudet.

Søvnproblemer

Søvn er ikke bare en «utkobling» fra hverdagslivet. Det er også en aktiv tilstand som er viktig for å fornye den mentale og fysiske helsen vår.

Underlivsplager- og sykdommer

Informasjon om tilstander og sykdommer i underlivet

Øre-nese-halssykdommer

På denne siden finner du informasjon om tilstander og sykdommer i øre, nese, hals og munn.

Øyesykdommer

Noen øyesykdommer skyldes aldring, arv eller andre sykdommer. Her kan du lese om noen av de vanligste øyesykdommene.