Barnehage og skole for barn med sjeldne diagnoser

Mange barn med en sjelden diagnose trenger tilrettelegging i barnehage og skole. Hvis kunnskapen om den sjeldne diagnosen mangler kan det være vanskelig å vite hva som er god tilrettelegging.

Foto: Johnér Bildbyrå AB

Barnehage

Skole