Skilsmisse og samlivsbrudd

For mange er et samlivsbrudd en alvorlig krise og kan medføre ulike tapsopplevelser. Et samlivsbrudd er vanskelig og vondt for alle i familien.

Skilsmisse er vondt for hele familien
Foto: Hans Carlén/Johnér

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Boet skal deles, noen må flytte og økonomien blir dårligere. Det sosiale nettverket, forholdet til arbeidsplassen og kollegaer kan bli berørt. Samværsordninger med barna skal avklares. I en del familier fører en skilsmisse til store konflikter der partene har vanskelig for å snakke sammen. ​

Ta vare på deg selv

​I en slik situasjon er det viktig å ta vare på seg selv:

 • Erkjenn at bruddet er et faktum. Det er mange følelser som settes i sving når samlivet rakner. Kanskje føler du skam, skyld eller sinne? Ikke steng følelsene inne eller tro at det går over av seg selv. Snakk med noen du stoler på. En god samtalepartner vil kunne hjelpe deg å være konstruktiv. Det kan være venner og søsken, eller profesjonelle samtalepartnere som en psykolog eller noen fra ditt nærmeste familievernkontor.
 • Vær fysisk aktiv – fysisk aktivitet har mange positive effekter, og god fysisk helse henger sammen med god psykisk helse
 • Oppretthold nettverket ditt gjennom jobb og fritidsaktiviteter
 • Vær tydelig på hvordan du og dere ønsker at familie og venner skal forholde seg til dere.

Vedvarer sorgen over bruddet bør du søke hjelp, slik at du raskere kan få det bedre og begynne å se fremover. ​

Hvis dere har barn

​Hvis dere har barn, ikke glem rollen din som forelder. Det er viktig å kunne ivareta barnas beste:

 • Forbered barna på endringene før dere flytter fra hverandre.

 • Tilpass informasjonen til barnas alder og utvikling. Bekreft barna, og la de få lov til å ha de følelsene de har. De trenger tilgjengelige voksne å snakke med hvis de har behov for det.

 • Dra barna inn i konflikten i minst mulig grad, ikke bruk barna som samtalepartner der du burde snakket med en venn eller profesjonell hjelper. Barna skal i minst mulig grad belastes med foreldrenes følelsesmessige problemer.

 • Barna må fritas for skyld.

 • Bestreb dere på å få til best mulig samarbeid om barna etter skilsmissen. Husk et lavest mulig konfliktnivå mellom deg og partneren er viktig for barna, og deres mulighet til å håndtere bruddet på best mulig måte.

 • Barna skal ikke være et mellomledd mellom foreldrene​.

Her får du hjelp

Det finnes flere hjelpetelefoner som er åpne også på natten, se nedenfor:   

 • Mental Helse: 116 123

 • Røde Kors: 800 33 321

 • Kirkens SOS er alltid åpen: 22 40 00 40​

Aktuelle nettsider

For barn og ungdom som opplever skilsmisse

Mange barn og unge kan bli mer opptatt av det som skjer mellom foreldrene, enn hvordan de har det selv. Noen føler at de må ta vare på moren eller faren sin. Dette er ikke alltid så lett, fordi de voksne må ordne opp i dette seg i mellom. Kanskje har du selv mange vanskelige følelser i perioden rundt skilsmissen. Kanskje du legger skylda på en av foreldrene dine, eller i blant på deg selv – men husk at det ikke er din skyld.

I noen familier fører en skilsmisse til store konflikter der de voksne har vanskelig for å snakke sammen. Dette går ofte ut over deg, og kan føre til at du får det vanskelig.

Hvordan kan en komme videre?

 • Snakke om det med foreldrene dine. Foreldre har ansvar for å ta vare på seg selv og sine barn på best mulig måte når de er i en slik vanskelig familiesituasjon. Det er viktig at mor og far er tilgjengelige for barna, og at dere kan snakke både om forventninger, behov og det som er vanskelig. Noen synes det er flaut å snakke med foreldrene sine om følelser. Kanskje kan det være en idé å skrive en lapp eller et brev for å uttrykke det du føler?

 • Snakke med andre du har tillit til. Det kan være en venn, helsesøster, legen din eller andre. Kanskje kan det også være nyttig at hele familien sammen snakker med noen profesjonelle som kan hjelpe familien med å få det bedre sammen.

 • Hvis familiesituasjonen oppleves som vanskelig, er det ekstra viktig å møte venner og være i aktivitet. Som regel kan det også hjelpe å snakke med vennene dine om det du opplever hjemme. Dersom du føler deg trist og nedfor, og har mest lyst til å sitte hjemme alene er det viktig å oppsøke hjelp.

 • Planlegge positive aktiviteter. Gjør noe hyggelig hver dag – selv om du egentlig ikke orker.

 • Del problemene opp i mindre biter hvis de blir for vanskelige.

 • Vær mot deg selv som du ville vært mot en venn.

​​Her kan du få hjelp:

 • Mental Helse: 116 123

 • Røde Kors: 800 33 321

 • Kirkens SOS er alltid åpen: 815 333 00

Aktuelle nettsider

Skilsmisser og samlivsbrudd i tall

Det har vært en markert økning i skilsmisseratene i de fleste vestlige land de siste 50 årene, med en topp på 1980-tallet. De siste 10 årene har tallene på skilsmisser og separasjoner gått noe ned, og omtrent 10 000 par har skilt seg hvert år. I 2013 ble det inngått 23400 ekteskap, 10900 par tok ut separasjon og 9700 par ble skilt. Blant samboere er det høyere sannsynlighet for samlivsbrudd enn blant gifte par.

Dette betyr at skilsmisser og samlivsbrudd angår mange mennesker, både barn og voksne.

Konsekvenser av samlivsbrudd for de voksne

​Mange studier har vist at skilsmisse kan ha negativ effekt på både den psykiske og fysiske helsen for partnerne som skiller seg. I tillegg til dette, kan et samlivsbrudd gi negative konsekvenser for både økonomi og sosialt nettverk. De fleste som skiller seg opplever at det sosiale nettverket deres blir redusert etter en skilsmisse.

Når det gjelder samboere ser det ut til at samlivsbrudd har omtrent samme effekt på deres psykiske helse som det har på gifte, og særlig hvis forholdet har vart i mange år.

Hvordan man får det etter en skilsmisse, kommer imidlertid også an på hvordan ekteskapet/samboerskapet fungerte. Noen studier viser at folk som har vært i særlig konfliktfylte og dårlig fungerende forhold, kan få det bedre etter et brudd. I tillegg er det slik at konsekvensene av samlivsbrudd vil endre seg med tiden. Noen opplever at belastningen er størst de første månedene etter bruddet, mens andre kan oppleve samlivsbruddet som belastende i flere år etter bruddet.

Konsekvenser av samlivsbrudd for barna

​Når foreldre skiller lag, medfører dette både følelsesmessige og praktiske utfordringer for barna. En rekke studier viser at skilsmisse utgjør en risikofaktor for barn. Sammenlignet med barn av gifte foreldre, så har barn av skilte foreldre mer følelsesmessige vansker, mer atferdsproblemer, mer sosiale vansker, flere helseproblemer og dårligere akademiske prestasjoner. Dette tyder på at problemene som skilsmissen innebærer for barna skaper stress som de kan ta med seg langt inn i voksen alder.

Funn fra norsk og internasjonal forskning tyder imidlertid på at en kan forebygge problemer hos barna dersom foreldrene klarer å unngå et høyt konfliktnivå. Det kan for eksempel et være bedre for barna å slippe å bo i et konfliktfylt hjem, dersom konfliktnivået mellom foreldrene går ned etter bruddet.

Selv om det er dokumentert økt risiko for en rekke problemer hos barn som opplever samlivsbrudd, er denne risikoen relativt liten, noe som betyr at de fleste barn klarer seg fint.

Blant faktorer som har betydning for hvordan barna klarer seg etter en skilsmisse, ser det ut til at økonomi, foreldrenes psykiske helse og konfliktnivå mellom foreldrene er viktig, og det er særlig viktig for barna at foreldrene greier å samarbeide så godt som mulig etter skilsmissen.

Organisasjonen Voksne for barn har laget en hefte til barn hvis foreldre skal skilles. Trykk på heftet for å få et større bilde: