Samvalg

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

Illustrasjon av lege og pasient i samvalg
Foto: © Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Når du har et helseproblem, finnes det ofte flere ulike alternativer for både undersøkelser og behandling.

Noen ganger er det ikke mulig for helsepersonell å si sikkert hvilke alternativer som passer best for deg – enten fordi det er flere likestilte muligheter, eller fordi valget er avhengig av dine verdier og hvordan du ønsker å leve. Da er det viktig at du involverer deg i beslutningen.

Samvalg kan hjelpe deg med nettopp dette.

Ved samvalg får du informasjon om fordeler og ulemper ved ulike alternativer og vurderer disse opp mot hverandre ut fra hva som er viktig for deg. Du kan få støtte av helsepersonell i denne prosessen.

Du kan også velge å overlate beslutningen til helsepersonell eller pårørende.

Samvalgsverktøy kan hjelpe deg å velge

Noen ganger kan samvalgsverktøy være til hjelp i valgprosessen. De kan brukes både før, under og etter konsultasjon. Verktøyene gir relevant og pålitelig informasjon om ditt helseproblem og alle valgmulighetene som finnes.

Når du har brukt samvalgsverktøyet, kan du sammen med din behandler diskutere de ulike alternativene, og komme frem til det beste valget for deg.

Tre enkle spørsmål som kan være til hjelp når du snakker med behandleren din:

  • Hvilke alternativer har jeg?
  • Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
  • Hvor sannsynlig er det at jeg vil oppleve disse fordelene og ulempene?

Hvilke samvalgsverktøy finnes?

Under ser du hvilke samvalgsverktøy som er tilgjengelige på helsenorge.no. Samvalgsverktøyene er utviklet i nært samarbeid med pasienter og helsepersonell.

Trykk på lenken for ditt helseproblem for å gå til samvalgsverktøyet: