Samvalgsverktøy

Når du har blitt syk eller har et helseproblem, finnes det ofte flere ulike muligheter for både undersøkelser og behandling. Her finner du samvalgsverktøy som kan hjelpe deg til å ta valget.

Illustrasjon av lege og pasient i samvalg
Foto: © Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Ulike valg kan få ulike konsekvenser for livet ditt. Samvalg anerkjenner din evne til å vurdere faglig informasjon knyttet til helsen din. Samvalgsverktøy legger til rette for at du får relevant og pålitelig informasjon om ditt helseproblem, og kjenner alle valgmuligheter som finnes. Sammen med lege og helsepersonell kan du diskutere de ulike mulighetene, og slik komme frem til det beste valget for deg.

Tips til samvalg

Tre enkle spørsmål du kan stille i samtale med helsepersonell:

  • Hvilke alternativer har jeg?
  • Hva er sannsynligheten for ulike fordeler og ulemper?
  • Forstår du hva som er viktig for meg?

Samvalgsverktøy for ulike diagnoser

Her finner du tekst, filmer og refleksjonsmoduler som kan bidra til at du enklere kan delta i diskusjonen og ta et informert valg.

Merk! Noen diagnoser, for eksempel prostatakreft uten spredning, kan deles inn i ulike risikogrupper. Risikogruppene har ulike behandlingsmuligheter og selve behandlingen kan gis på ulik måte. Du bør derfor spørre legen din om hvilken risikogruppe din diagnose tilhører før du tar i bruk samvalgsverktøyet for prostatakreft.

Trykk på lenken for ditt helseproblem for å gå til samvalgsverktøyet: