Snus- og røykeslutt

Få hjelp til din snus- og røykeslutt

Det er enklere med litt hjelp. Bruk Slutta-appen, snakk med helsepersonell eller apotek, bruk legemidler, sjekk tilbudet på nærmeste frisklivssentral.

Snus- eller røyksugen?

Nikotinsug og abstinens er vanlig når du skal slutte å snuse eller røyke. Hold ut. Det verste er over etter kort tid, og det finnes råd som hjelper.

Tips for å slutte å røyke

Lyst til å slutte å røyke? Gjør det lettere for deg selv ved å forberede godt. Få hjelp med legemidler og veiledning. Les tipsene her.

App, veiledning og sosiale medier til hjelp for snus- og røykesluttApp, veiledning og sosiale medier til hjelp for snus- og røykeslutthttps://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/fa-hjelp-til-a-slutte-med-app-chat-og-pa-nett07.08.2020 15:26:39016497aspx417078htmlFalseaspxDet er enklere med litt hjelp. Bruk Slutta-appen, snakk med helsepersonell eller apotek, bruk legemidler, sjekk tilbudet på nærmeste frisklivssentral.Artikkel<img alt="" src="/SiteCollectionImages/sluttalogony600.jpg" width="600" style="BORDER:0px solid;" /> <img alt="" src="/SiteCollectionImages/app_benk.png?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />HelsedirektoratetFå hjelp til din snus- og røykeslutt
Røykeslutt - legemidlerRøykeslutt - legemidlerhttps://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/hjelpemidler-ved-roykeslutt07.08.2020 15:26:39016491aspx127098htmlFalseaspxLegemidler gjør det lettere å slutte med snus og røyk. Du kan bruke nikotinlegemidler uten resept eller snakke med fastlegen om medsiner på resept.Artikkel<img alt="Kunde får veiledning i legemidler for røykeslutt på apoteket." src="/SiteCollectionImages/apotek_legemidler_roykeslutt.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Rebecca Ravneberg/HelsedirektoratetLegemidler ved røykeslutt
Røyk og snus - slik håndterer du sugetRøyk og snus - slik håndterer du sugethttps://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/slik-handterer-du-suget-etter-royk-og-snus07.08.2020 15:26:39016496aspx246651htmlFalseaspxNikotinsug og abstinens er vanlig når du skal slutte å snuse eller røyke. Hold ut. Det verste er over etter kort tid, og det finnes råd som hjelper.Artikkel<img alt="Sigarettstumper" src="/SiteCollectionImages/Sigarettstumper.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />MostphotosSnus- eller røyksugen?
Røyking - helseskaderRøyking - helseskaderhttps://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/helseskader-av-royking07.08.2020 15:26:39016489aspx195838htmlFalseaspxRøyking skader helsa på ulike måter. Hjerte- og karsykdom, kols og lungekreft er blant de vanligste sykdommene røyking kan føre til.Sykdom<img alt="Røntgen av lunger" src="/SiteCollectionImages/Lunger%20røntgen.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Witthaya Prasongsin / MostphotosHelseskader ved røyking
Tips til røykesluttTips til røykeslutthttps://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/tips-for-a-slutte-a-royke07.08.2020 15:26:39016375aspx167703htmlFalseaspxLyst til å slutte å røyke? Gjør det lettere for deg selv ved å forberede godt. Få hjelp med legemidler og veiledning. Les tipsene her.Artikkel<img alt="Rød figur med ordet "tips" i hvite bokstaver." src="/SiteCollectionImages/tips.jpg?RenditionID=3" width="575" style="BORDER:0px solid;" />HelsedirektoratetTips for å slutte å røyke
Røykeslutt - hold vektaRøykeslutt - hold vektahttps://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/hold-vekta-etter-roykeslutt07.08.2020 15:26:39016492aspx89559htmlFalseaspxMange nøler med å slutte å røyke eller snuse i frykt for å gå opp i vekt. Se hva du kan gjøre for å hindre vektøkning etter snus- og røykeslutt.Artikkel<img alt="Kvinne som holder en vekt" src="/SiteCollectionImages/kvinne-vekt.jpg?RenditionID=3" width="575" style="BORDER:0px solid;" />Arne Trautmann / MostphotosHold vekta etter snus- og røykeslutt
Snus - sluttetipsSnus - sluttetipshttps://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/tips-for-a-slutte-med-snus07.08.2020 15:26:39016374aspx126244htmlFalseaspxVil du slutte å snuse kan du bråslutte nå eller bruke tid på å forberede deg mot en sluttedag. Det finnes hjelpemidler som kan gjøre det lettere.Artikkel<img alt="Mann med rødt skjegg" src="/SiteCollectionImages/Mann%20med%20rodt%20skjegg.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Jose Manuel Gelpi / MostphotosTips for å slutte å snuse
Snus - helseskaderSnus - helseskaderhttps://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/helseskader-av-snus07.08.2020 15:26:39016490aspx180469htmlFalseaspxSnus er ikke like farlig som røyking, men også snus inneholder helseskadelige stoffer. Gravide bør ikke snuse. Se hva snus gjør med kroppen.Artikkel<img alt="baby på mors bryst" src="/SiteCollectionImages/baby%20på%20brystet%20til%20mor.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Yauheni Khomich / MostphotosHelseskader av snus
Nikotin og avhengighetNikotin og avhengighethttps://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/nikotin-og-avhengighet07.08.2020 15:26:39016494aspx107915htmlFalseaspxNikotin gjør deg avhengig av snus og røyk. Det er normalt å få nikotinsug og abstinensplager når du skal slutte. Plagene går gradvis over.ArtikkelNikotin og avhengighet
Røykeslutt - gevinsterRøykeslutt - gevinsterhttps://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/gevinsten-ved-roykeslutt07.08.2020 15:26:39016488aspx132223htmlFalseaspxÅ slutte å røyke er bra for kroppen. Noen av gevinstene ved røykeslutt merker du allerede etter 20 minutter.Artikkel<img alt="avslappet mann" src="/SiteCollectionImages/mann-avslappet.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Dean Drobot / MostphotosGevinster ved røykeslutt
E-sigaretterE-sigaretterhttps://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/e-sigaretter07.08.2020 15:26:39016487aspx102972htmlFalseaspxE-sigaretter brukes oftest for å slutte å røyke eller i stedet for sigaretter. E-væske med nikotin er inntil videre forbudt å selge i NorgeArtikkel<img alt="E-sigaretter" src="/SiteCollectionImages/E-sigaretter%20paa%20bord.jpg?RenditionID=3" width="575" style="BORDER:0px solid;" />MostphotosE-sigaretter, røykeslutt og helse
Passiv røykingPassiv røykinghttps://helsenorge.no/helse-og-miljo/passiv-royking07.08.2020 15:26:39015305aspx43991htmlFalseaspxPassiv røyking er å puste inn luft med tobakksrøyk. Den inneholder stoffer som kan skade helsa. Passiv røyking er spesielt skadelig for barn.Artikkel<img alt="Barn i bilsete" src="/SiteCollectionImages/barn-i-bilsete.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Maria Sbytova / MostphotosPassiv røyking
Vannpipe og piperøykingVannpipe og piperøykinghttps://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/pipe-og-vannpipe07.08.2020 15:26:39016495aspx22131htmlFalseaspxVannpipetobakk inneholder ofte tobakk og nikotin, i likhet med vanlig pipetobakk. Det er minst like farlig å røyke pipe og vannpipe som sigaretter.Artikkel<img alt="Vannpiper" src="/SiteCollectionImages/Vannpipe.jpg?RenditionID=3" width="576" style="BORDER:0px solid;" />Darren Baker / MostphotosVannpipe og pipe