Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Rus og avhengighet

Overdose - forebygginghttps://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/narkotika/forebygging-av-overdoseOverdose - forebygging
Kvalitetsindikatorer for rusbehandlinghttps://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-rusbehandlingKvalitetsindikatorer for rusbehandling
Kvalitetsindikator - Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandlinghttps://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-rusbehandling/epikrise-sendt-innen-sju-dager-i-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandlingKvalitetsindikator - Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling