Rus og avhengighet

Kvalitetsindikatorer for rusbehandlinghttps://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-rusbehandlingKvalitetsindikatorer for rusbehandling
Kvalitetsindikator - Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandlinghttps://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-rusbehandling/epikrise-sendt-innen-sju-dager-i-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandlingKvalitetsindikator - Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling