Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Samvalg – ta egne valg i samråd med helsepersonell

Når du har blitt syk, finnes det ofte flere ulike alternativer for både undersøkelser og behandlinger. Samvalg er en prosess hvor du som pasient og helsepersonell sammen kommer frem til og tar beslutninger om undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Kvinne snakker med legen sin om samvalg
Foto: © Haukeland universitetssjukehus

Fokus på personlige prioriteringer

Mange beslutninger innen helse gjøres ut ifra en faglig og medisinsk vurdering. Utgangspunktet for samvalg er å veie fordeler og ulemper ved ulike behandlingsmetoder opp mot hverandre. Hvordan man avveier fordelene og ulempene varierer fra pasient til pasient.

Samvalg betyr at du får hjelp av helsepersonell til å vurdere de ulike alternativene for å kunne ta et informert valg. Målet er å få frem alle fordelene og ulempene, slik at dere sammen kommer frem til det alternativet som er mest i tråd med det som er viktig for deg. Samtidig skal du ikke føle deg presset til å være mer involvert i beslutningene enn det du ønsker selv.

Sjekkliste for deg som ønsker samvalg

  • Sørg for at du får den støtte og hjelp du trenger for å være med og ta beslutninger om din helse. Be om mer støtte dersom du trenger det. Husk at du har rett til å være involvert i viktige beslutninger på de måter og i den grad du ønsker.

  • Spør om det finnes et valg og be om en klar beskrivelse av hva valget består i. Be om å få presentert alle tilgjengelige alternativer.

  • Spør om hvilke fordeler og ulemper ved alternativene som erfaringsvis betyr mest for andre pasienter. Fortell behandleren din hvilke fordeler og ulemper som er særlig viktige for deg.

  • Be om klare beskrivelser av hva du kan forvente av hvert alternativ. Hvor sannsynlige er konsekvensene, og hvor mye vil du merke til de positive og negative sidene?

  • Sammenlign alternativene og diskuter med behandleren din, helt til dere blir enige, om hvilket alternativ som passer best med dine verdier.

  • Følg opp behandlingen dere ble enige om.