Samvalg

Samvalg er en prosess hvor du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Foto: © Universitetssykehuset i Nord-Norge

​Når du har blitt syk eller har et helseproblem, finnes det ofte flere ulike alternativer for både undersøkelser og behandling. Beslutninger innen helse gjøres ofte ut fra en faglig og medisinsk vurdering, men mange ganger er det viktig at du involverer deg i beslutningen. Da kan samvalg hjelpe deg å komme frem til et informert valg.

Samvalg gjøres ved at du veier fordeler og ulemper ved ulike behandlingsalternativer opp mot hverandre, basert på hva som er viktig for deg.
Hvordan man avveier fordelene og ulempene varierer fra person til person, og samme behandling passer ikke like godt for alle.

Ved samvalg skal du få støtte av helsepersonell til å vurdere de ulike alternativene. Samtidig skal du ikke føle deg presset til å være mer involvert i beslutningene enn du ønsker selv. Det er også et valg å overlate beslutningen til helsepersonell, eller involvere pårørende.

Trykk på lenken for ditt helseproblem for å gå til samvalgsverktøyet:

Huskeliste for deg som ønsker samvalg

Tre enkle spørsmål som kan være til hjelp når du snakker med behandleren din:

  • Hvilke alternativer har jeg?
  • Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
  • Hvor sannsynlig er det at jeg vil oppleve disse fordelene og ulempene?

Samvalgsverktøy

Når du har blitt syk eller har et helseproblem, finnes det ofte flere ulike muligheter for både undersøkelser og behandling. Her finner du samvalgsverktøy som kan hjelpe deg til å ta valget.