Søk om å få dekket reisen din

Når du reiser til eller fra behandling som dekkes av det offentlige, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. Du kan søke etter at reisen er gjennomført.

Kvinne med barn tar bussen
Foto: Dag Nordsveen, Pasientreiser HF

Søk digitalt

Søk på papir

Før du søker

Som regel får du dekket utgifter til din pasientreise med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker.

For å få reisegodtgjørelse, må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei. Reisen må også som hovedregel gå over mer enn én takstsone.

Du kan kun få dekket tilleggsutgifter hvis behovet for bruk av egen bil er dokumentert.

Søknaden må send​es inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen.​​ 

Les mer om dine rettigheter til å få dekket pasientreiser

Du kan søke om å få dekket reiseutgifter hvis du er pasient, ledsager, pårørende, foresatt, verge eller fullmektig. Hvis du ikke ønsker at din søknad skal behandles automatisk, må du skrive dette i fritekstfeltet på søknadsskjemaet.

For noen pasientreiser kan det kun søkes på papir.
Dette gjelder reiser i forbindelse med spesialsaker som organdonasjon, tuberkulosekontroll, fristbrudd og hemmelig adresse.

Les om spesialsaker her

Barn
Barn over 12 år kan søke selv på papir. For å søke på nett må barnet være 16 år og ha elektronisk id, som for eksempel bankID med kode.

Oppmøtebekreftelse
Bekreftelse på at du har vært til behandling blir stort sett hentet fra egne​ registre, og det er i utgangspunktet ikke nødvendig å legge ved oppmøtebekreftelse når du søker.

Unntak hvor oppmøtebekreftelse må legges ved er:

 • Når foresatte søker på vegne av barn mellom 12 og 18 år

 • Når ledsager skal søke om å få dekket reiseutgifter

 • Når pårørende skal søke om å få dekket reiseutgifter

 • For noen kurs og behandlinger som ikke registreres elektronisk

 • For personer med hemmelig adresse

 • For fristbruddsaker

 • For reiser i forbindelse med organdonasjon

 • For reiser i forbindelse med tuberkulosekontroll

Pasientreiser har laget egne skjemaer behandlere kan fylle ut for å bekrefte oppmøte for pasienter og pårørende. Disse ligger på pasientreiser.no

Fullmakt til å søke

Du kan gi noen fullmakt til å søke, eller være i kontakt med Pasientreiser på dine vegne. 

Du kan gi en person fullmakt for å:

 • til å søke eller kontakte Pasientreiser på dine vegne
 • få innsyn i saken din
 • motta henvendelser fra Pasientreiser
 • motta vedtak

 

Hvem trenger fullmakt?

 • Personer, uten foreldreansvar eller vergemål, som skal søke eller handle på vegne av en pasient

 • Institusjoner som søker om dekning av reiseutgifter i forbindelse med en pasientreise. For eksempel et asylmottak eller en skole som har lagt ut for reiseutgifter for en pasient, og søker om dekning av disse utgiftene

En person med foreldreansvar eller vergemål trenger ikke fullmakt for å søke eller handle på vegne av pasienten vedkommende er ansvarlig for. 

Digital fullmakt

Du kan gi fullmakt ved å logge deg inn i Min helse, og velge fullmakter under «Profil og innstillinger». Her kan du enten legge til et familiemedlem fra listen, eller registrere en annen person du vil skal ha fullmakt for deg. Du bestemmer om digital fullmakt skal gjelde for en begrenset eller ubegrenset periode. 

Fullmakt i posten

Hvis du sender en fullmakt i posten, bør det komme klart frem av dokumentet at det er en fullmakt.

Det er nødvendig å ha med navn, kontaktinformasjon og personnummer til den som gir fullmakt, og til personen som får fullmakt. Du må også skrive hva fullmakten gjelder.

Fullmakten sendes med søknaden, og blir liggende i saken som et bilag. Pasientreiser har ikke mulighet til å lagre fullmakter, derfor må fullmakt må legges ved hver gang du sender en søknad til Pasientreiser.

Bruk mal for fullmakt når du søker med papirskjema per post.

Mal for fullmakt (PDF)

Saksbehandlingstider

På grunn av koronavirusutbruddet, kan saksbehandlingstiden øke noe fremover. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører for våre brukere. 

Saksbehandlingstiden kan variere ut fra hva du søker om å få dekket i søknaden. 

Saker som behandles helautomatisk gir raskest utbetaling. Dette er saker der du sender søknaden digitalt på helsenorge.no, og saksbehandlingen foregår helmaskinelt. Dette kan være søknader om dekning av reiseutgifter med et fast beløp per kilometer.

Saksbehandlingstiden er lengst for sakene som behandles manuelt. Dette kan være søknader som sendes inn i posten, med mye dokumentasjon for tilleggsutgifter, og som derfor må behandles manuelt av saksbehandler. 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på manuelt vedtatte saker i uke 26:
Helse Nord
7 dager
​Helse Midt-Norge
7 dager
​Helse Vest
6 dager
​Helse Sør-Øst
7 dager

Den nasjonale saksbehandlingstiden for digitale søknader som behandles automatisk ligger gjennomsnittlig på 4-5 dager.

Hvis du har søkt digitalt, kan du følge status i din egen sak ved å logge inn på «Min helse».