Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Søk om å få dekket reisen din

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til reisegodtgjørelse. Som regel gjennomfører du reisen på egenhånd, og søker i etterkant.

Kvinne med barn tar bussen
Foto: Dag Nordsveen, Pasientreiser HF

Søk elektronisk

Søk på papir

Før du søker

Samme reisegodtgjørelse uansett transportmiddel

Som hovedregel får du dekket utgifter til din pasientreise med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker.

For å få reisegodtgjørelse, må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei. Reisen må også koste mer enn billett til lokal minstetakst med rutegående transport. Du kan søke om å få dekket utgifter til kortere reiser, hvis din behandler dokumenterer at det var nødvendig å bruke bil eller drosje av helsemessige årsaker.

Søknaden må send​es inn senest seks måneder etter behandling.​​

Oppmøtebekreftelse

Du trenger stort sett ikke legge ved oppmøtebekreftelse.​ ​Bekreftelse på at du har vært til behandling blir hentet fra egne​ registre.

Unntak hvor oppmøtebekreftelse må legges ved er:

• Når foresatte søker på vegne av barn mellom 12 og 18 år
• Når ledsager skal søke om å få dekket reiseutgifter
• For kurs og annen behandling som ikke registreres i elektronisk pasientjournal
• For personer med hemmelig adresse

Du kan søke om å få dekket reiseutgifter hvis du er:

• Pasient
• Ledsager
• Pårørende
• Foresatt
• Verge
• Fullmektig

Fullmakt til å søke

Du kan gi noen andre fullmakt til å søke og handle på dine vegne i en sak. 

Fullmakten må være skriftlig, og det bør komme klart frem av dokumentet at det er en fullmakt, så «Fullmakt» bør også være overskriften.

Videre er det nødvendig å ha med navn og kontaktinformasjon både på deg som gir fullmakt og personen som får fullmakt, hva fullmakten gjelder og personnummeret ditt for en enklere behandling av saken.

Fullmakten sendes med søknaden, og blir liggende i saken som et bilag. Pasientreiser har ikke mulighet til å lagre fullmakter ut over dette, slik at fullmakt må legges ved hver søknad.

Du kan gi en person fullmakt for å:

  • ringe til Pasientreiser og snakke med pasientreisekontoret på dine vegne

  • få innsyn i saken din

  • få henvendelser fra Pasientreiser om saken

  • få vedtaket når saken er ferdig behandlet (den som har fullmakten må da  gi deg beskjed om vedtaket)

Hvem trenger fullmakt?

  • Personer, uten foreldreansvar eller vergemål, som skal søke eller handle på vegne av en pasient.

  • Institusjoner som søker om dekning av reiseutgifter i forbindelse med en pasientreise. For eksempel et asylmottak eller en skole som har lagt ut for reiseutgifter for en pasient, og søker om dekning av disse utgiftene.

En person med foreldreansvar eller vergemål trenger ikke fullmakt for å søke eller handle på vegne av pasienten vedkommende er ansvarlig for. 

Last ned mal for fullmakt (PDF)

Saksbehandlingstider

I en periode fremover kan du oppleve lengre saksbehandlingstid enn normalt.  

1. oktober 2016 ble det lansert ny ordning for pasientreiser med nytt regelverk, saksbehandlingssystem, papirskjema og elektronisk søkefunksjon. Som følge av dette, og at ekstra mange søknader i en periode har kommet inn, kan våre brukere dessverre oppleve lengre saksbehandlingstid enn normalt. Pasientreiser har satt inn tiltak for å redusere saksbehandlingstiden.

Saksbehandlingstidene er lengst for saker som behandles manuelt, som for eksempel reiser med tilleggsutgifter. 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på manuelt vedtatte saker i uke 25 var:
Helse Nord
26,5 dager
​Helse Midt-Norge
20,2 dager
​Helse Vest
41,4 dager
​Helse Sør-Øst
​28,1 dager

Søknader om dekning av standardsats per kilometer behandles i utgangspunktet automatisk, og kan derfor ha kortere saksbehandlingstid enn saker med tilleggsutgifter. I uke 25 var den nasjonale saksbehandlingstiden 7,6 dager for elektroniske søknader som behandles automatisk.

Hvis du har søkt elektronisk, kan du følge status ved å logge inn på «Min helse».