Søk om å få dekket reisen din

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til reisegodtgjørelse. Som regel gjennomfører du reisen på egenhånd, og søker i etterkant.

Kvinne med barn tar bussen
Foto: Dag Nordsveen, Pasientreiser HF

Søk elektronisk

Søk på papir

Før du søker

Samme reisegodtgjørelse uansett transportmiddel

Som hovedregel får du dekket utgifter til din pasientreise med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker.

For å få reisegodtgjørelse, må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei. Reisen må også koste mer enn billett til lokal minstetakst med rutegående transport. Du kan søke om å få dekket utgifter til kortere reiser, hvis din behandler dokumenterer at det var nødvendig å bruke bil eller drosje av helsemessige årsaker.

Søknaden må send​es inn senest seks måneder etter behandling.​​

Oppmøtebekreftelse

Du trenger stort sett ikke legge ved oppmøtebekreftelse.​ ​Bekreftelse på at du har vært til behandling blir hentet fra egne​ registre.

Unntak hvor oppmøtebekreftelse må legges ved er:

• Når foresatte søker på vegne av barn mellom 12 og 18 år
• Når ledsager skal søke om å få dekket reiseutgifter
• For kurs og annen behandling som ikke registreres i elektronisk pasientjournal
• For personer med hemmelig adresse

NB! Barn over 12 år kan søke selv på papir, men for å søke digitalt må barnet være minst 16 år og ha elektronisk id, som for eksempel bankID med kode.

Du kan søke om å få dekket reiseutgifter hvis du er:

• Pasient
• Ledsager
• Pårørende
• Foresatt
• Verge
• Fullmektig

Fullmakt til å søke

Du kan gi noen andre fullmakt til å søke og handle på dine vegne i en sak. Elektronisk fullmakt gir du ved å logge deg inn i Min helse, og velge fullmakter under «Profil og innstillinger». Her kan du enten legge til et familiemedlem fra listen, eller registrere en annen person du vil skal ha fullmakt for deg. Du bestemmer om elektronisk fullmakt skal gjelde for en begrenset eller ubegrenset periode.

Hvis du sender en fullmakt i posten, bør det komme klart frem av dokumentet at det er en fullmakt, så «Fullmakt» bør også være overskriften.

Videre er det nødvendig å ha med navn og kontaktinformasjon både på deg som gir fullmakt og personen som får fullmakt. Du må skrive hva fullmakten gjelder og personnummeret ditt må også settes på dokumentet.

Fullmakten sendes med søknaden, og blir liggende i saken som et bilag. Pasientreiser har ikke mulighet til å lagre fullmakter ut over dette, slik at fullmakt må legges ved hver gang du sender en søknad til Pasientreiser.

Du kan gi en person fullmakt for å:

  • ringe til Pasientreiser og snakke med pasientreisekontoret på dine vegne
  • få innsyn i saken din.
  • få henvendelser fra Pasientreiser om saken.
  • få vedtaket når saken er ferdig behandlet (den som har fullmakten må da  gi deg beskjed om vedtaket).

Hvem trenger fullmakt?

  • Personer, uten foreldreansvar eller vergemål, som skal søke eller handle på vegne av en pasient.
  • Institusjoner som søker om dekning av reiseutgifter i forbindelse med en pasientreise. For eksempel et asylmottak eller en skole som har lagt ut for reiseutgifter for en pasient, og søker om dekning av disse utgiftene.

En person med foreldreansvar eller vergemål trenger ikke fullmakt for å søke eller handle på vegne av pasienten vedkommende er ansvarlig for. 

Last ned mal for fullmakt (PDF)

Saksbehandlingstider

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på manuelt vedtatte saker i uke 25 var:
Helse Nord
17 dager
​Helse Midt-Norge
15 dager
​Helse Vest
12 dager
​Helse Sør-Øst
8 dager

Den nasjonale saksbehandlingstiden for elektroniske søknader som behandles automatisk ligger gjennomsnittlig på 4-5 dager.

Saksbehandlingstiden kan variere ut fra hva du søker om å få dekket i søknaden.

Saker som behandles helautomatisk gir raskest utbetaling. Dette er saker der du som bruker sender søknaden elektronisk, og saksbehandlingen foregår helmaskinelt. Dette kan være søknader om dekning av reiseutgifter med en standardsats per kilometer.

Saksbehandlingstiden er lengst for som behandles manuelt. Dette kan være saker som sendes inn i posten, som har mye dokumentasjon og som derfor må behandles av saksbehandler. For eksempel søknad om dekning av reiser med ulike tilleggsutgifter.

Hvis du har søkt elektronisk, kan du følge status ved å logge inn på «Min helse».