Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Søk om å få dekket en pasientreise

Som regel gjennomfører du reisen på egenhånd, og søker om å få dekket reiseutgiftene i etterkant.

Kvinne med barn tar bussen
Foto: Dag Nordsveen, Pasientreiser ANS

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene dine i etterkant.

Dersom du har reist før 1. oktober 2016, gjelder gammelt regelverk for pasientreiseområdet

For reiser fra og med 1. oktober 2016 vil du som hovedregel få dekket utgiftene med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. Hvis reisen er på over 300 kilometer hver vei, v​il du få dekket reiseutgifter tilsvarende kostnaden for billigste rutegående transportmiddel. 
 
For å få dekket reiseutgiftene, forutsettes det at avstanden til behandlingsstedet er ​over ti kilometer, og at reisen koster mer enn lokal minstetakst med rutegående transport. Merk at du likevel kan søke om å få dekket utgifter til slike reiser dersom du har dokumentasjon på at du var nødt til å bruke bil eller drosje ​av helsemessige årsaker​.

Du trenger ikke legge ved oppmøtebekreftelse hvis du søker som pasient eller foresatt for barn under 12 år.​ ​Oppmøtebekreftelsen blir hentet fra egne​ registre. Søker du for barn som er eldre enn 12 år, må du legge ved oppmøtebekreftelse.​ 
 
Søknaden må send​es inn senest seks måneder etter behandling.​​
 
Hvis reisen din dekkes, trekkes en egenandel fra det innvilgede beløpet. Har du frikort eller fritaksgrunn, betaler du ingen egenandel for reisen.​ 
 
Merk at beløp som er mindre enn 100 kroner i utgangspunktet ikke blir utbetalt. Dersom du innen seks måneder gjennomfører flere pasientreiser, og summen av disse utgjør minst 100 kroner, kan du likevel ha rett på å få utbetalt disse beløpene under ett.

Søk elektronisk

Søk på papir

​Det er også mulig å søke om dekning av reiseutgifter på papirskjema. ​