Klage og erstatning

Rettigheter - pasient eller pårørendehttps://helsenorge.no/rettigheterRettigheter - pasient eller pårørende
Dine rettigheter ved fristbruddhttps://helsenorge.no/rettigheter/brudd-pa-behandlingsfristDine rettigheter ved fristbrudd
Avlastningstiltakhttps://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/avlastningstiltakAvlastningstiltak
Failure to meet treatment deadlinehttps://helsenorge.no/foreigners-in-norway/failure-to-meet-treatment-deadlineFailure to meet treatment deadline