Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Vurdering av henvisning

Når du blir henvist til sykehus eller en behandlingsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, vurderer de om du har rett til behandling eller utredning.

​​​​​​​Vurderingen skal gjøres innen 10 virkedager (trer i kraft 1. november 2015). Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal konklusjonen komme raskere.

Fastlegen din kan sende henvisningen direkte til ønsket behandlingssted, eller gi deg henvisningen så du selv kan sende den. Andre behandlere som f.eks. psykologer, manuellterapeuter og kiropraktorer kan henvise til spesialist innen sine fagområder.

Behandlingssteder som kan vurdere henvisninger

Henvisningen må sendes til et behandlingssted som har tillatelse til å vurdere om du har rett til helsehjelp. Alle offentlige og noen private behandlingssteder har en slik tillatelse. Svaret på henvisningen bygger på en medisinsk vurdering gjort av en spesialist.

På nettsiden Velg behandlingssted kan du huke av for «Vis bare behandlingssteder som kan tildele rett til helsehjelp».

​   
Du kan også se om behandlingsstedet kan tildele rett til helsehjelp under informasjonsfanen «Om behandlingsstedet».

Behandlingsstedet kan tildele rett til helsehjelp betyr at du når som helst i forløpet ditt kan velge dette stedet. Henvisningen din kan sendes hit for en vurdering av om du har rett til helsehjelp og en frist. Hvis du allerede er blitt tildelt rett til undersøkelse eller behandling, kan du også velge å bytte til dette behandlingsstedet.

Behandlingsstedet kan ikke tildele rett til helsehjelp betyr at henvisningen først må vurderes ved et behandlingssted som kan tildele rett til nødvendig helsehjelp og en frist.

Du kan selv velge hvor henvisningen din skal sendes for en slik vurdering, og du finner hvilke steder som har lov til å tildele rett til helsehjelp ved å huke i boksen over listen som vist over. Når du er tildelt rett til helsehjelp, kan du velge dette stedet.​​​

Rett til helsehjelp

​Hvis du har fått brev om at du har fått rett til nødvendig helsehjelp, kan du velge hvilket som helst behandlingssted i oversikten.

Rett til ny vurdering

Hvis du har fått brev om at du ikke har rett til helsehjelp, kan du få vurdert helsetilstanden din på nytt ved et annet behandlingssted. Kontakt fastlegen din, som kan sende en ny henvisning. Du kan selv velge hvor den skal sendes.

Bytte av behandlingssted

Ønsker du å benytte et annet behandlingsted enn der hvor henvisningen din har blitt vurdert, kontakter du stedet der du står på venteliste og ber om at henvisningen blir sendt til det behandlingsstedet du ønsker.

Snakk med fastlegen din eller ring 800 HELSE (800 43 573) hvis du ønsker veiledning eller råd om bytte av behandlingssted.

Røntgen og annen bildediagnostikk

​For røntgenundersøkelse eller annen bildediagnostikk er det ikke aktuelt med vurdering av rett til helsehjelp. Behandleren din sender en rekvisisjon, og behandlingsstedet gjør undersøkelsen uten å vurdere rett eller gi deg noen frist.

Søke fødeplass

​Det er jordmors/fastleges ansvar å søke fødeplass. Fastlege eller jordmor vil søke fødeplass til den fødeinstitusjon hvor den gravide ønsker å føde. Du kan også søke fødeplass selv, spesielt om du ønsker å føde på en mykenhet som ABC/Storken ol., eller hvis du ønsker å føde på ett sykehus med høyt belegg og derfor må søke tidlig, som ved OUS Rikshospitalet. Om du skal søke fødeplass, kan du sende søknad direkte til ønsket fødested.