Fritt behandlingsvalg

Steg-for-steg: Fra henvisning til behandling

Slik går du frem når du skal velge behandlingssted.

Velg behandlingssted - finn ventetider her

Her finner du ventetider til en rekke undersøkelser og behandlinger.

 

Få hjelp til å velge behandlingssted

Har du spørsmål, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00.

Choosing a treatment centre

​As a patient of the specialist health service, you have a right to choose your treatment centre.

Vurdering av henvisning

Når du blir henvist til sykehus eller en behandlingsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, vurderer de om du har rett til behandling eller utredning.

Hva er ventetider?

Ventetid er tiden det tar fra behandlingsstedet mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling.

Rettigheter ved fristbrudd

Helfo pasientformidling kan hjelpe deg som ikke har mottatt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten innen den fristen du har fått.

Betaling på sykehus og poliklinikk

Dersom du skal få behandling ved sjukehus eller poliklinikk, må du i utgangspunktet vere tilvist av lege, kiropraktor eller manuellterapeut.

Valg av behandlingssted ved kreft

Du har rett til å velge sykehus både når du er henvist ved mistanke om kreft og hvis du har fått påvist kreft.

Helse og arbeid

Trenger du hjelp for å komme tilbake til arbeid eller studier? Helse og arbeid er et tilbud som skal gjøre det mulig å komme lettere tilbake i arbeid.