Digitale skjema og SMS-varsel fra Helfo

Du kan sende søknader og refusjonskrav til Helfo via digitalt skjema. Helfo sender kvittering på SMS når søknaden er mottatt – både når du eller behandleren din søker. Vedtaket sendes normalt til deg som digital post.

Foto: Geir Hopen Nødset / Helfo

Skal du ha refundert utgifter til legemidler og andre helseutgifter?

Nå kan du skanne eller fotografere kvitteringer og annen dokumentasjon, laste dette opp og sende søknaden din digitalt.

SMS-varsel innen to virkedager

Når du sender Helfo en søknad, vil du automatisk få et SMS-varsel innen to virkedager. Du vil også få et SMS-varsel dersom behandleren din søker på vegne av deg.

Helfo bruker det mobilnummeret som er registrert i kontaktregisteret til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Sørg for at du er registrert med riktig mobilnummer hos ID-porten.

Svar på søknaden i digital postkasse

Helfo sender de fleste brev og vedtak via digital post.

Du kan velge om du vil motta brevet i Digipost eller e-Boks. Husk å opprette brukerprofil hos en av disse digitale postkassene! På nettsiden norge.no kan du allerede nå gjøre deg klar til å ta imot digitale svar fra Helfo.

SMS-varsel når du trenger fastlege

Frister for innsending av refusjonskrav

​Fristen for å sende Helfo krav om dekning av utgifter er som hovedregel 6 måneder fra den dagen du fikk behandlingen eller kjøpte et produkt. Dette gjelder selv om du venter på vedtak fra oss.

Enkelte saksområder har andre frister. Dette finner du informasjon om på helsenorge.no.