Refusjon og støtteordninger

Du kan sende Helfo digital søknad om refusjon av utgifter til for eksempel legemidler, næringsmidler, bandasjer og medisinsk forbruksmateriell. Send søknaden om reiserefusjon digitalt til Pasientreiser.