Refusjon og støtteordninger

Du kan sende Helfo digital søknad om refusjon av utgifter til for eksempel legemidler, næringsmidler, bandasjer og medisinsk forbruksmateriell. Send søknaden om reiserefusjon digitalt til Pasientreiser.

Legemidler

Hvis medisinen du skal bruke ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan legen på vegne av deg søke Helfo om dekning på blå resept.

Næringsmidler

​​Du kan få legen din til å søke Helfo om å få dekket næringsmidler til spesielle medisinske formål på blå resept.

Tannbehandling

Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak.

Bandasje- og medisinsk forbruksmateriell

Dersom du har kroniske hudlidelser, og kroniske sår og fistler, kan du få dekket nødvendige utgifter.

Refusjon av utgifter til medisinsk forbruksmateriell på blå resept

Legen din kan forskrive medisinsk forbruksmateriell direkte på blå resept for visse tilstander.

Dekning ved yrkesskade

Helfo kan gi full dekning av utgifter ved yrkesskade. Forutsetningen er at NAV har godkjent yrkesskaden din.

Elektrisk brystpumpe

Eingongsbidrag frå Helfo til å dekkje utgifter til elektrisk brystpumpe

Forbruksmateriell ved kroniske lidelser

Dersom du har cystisk fibrose, kan du få full dekning av utgifter fra Helfo til noe forbruksmateriell.

Hjemmefødsel

Når du har fødd heime, kan du få eingongsstønad frå Helfo.

Hårfjerning

Helfo kan delvis refundere utgiftene dine til fjerning av uønsket/sjenerende hårvekst ved hjelp av elektrolysebehandling og voksbehandling.

Infertilitetsbehandling

​​Hvis du og eventuell partner har behov for infertilitetsbehandling, kan Helfo dekke utgifter til hormonpreparater utover 18 067 kroner fullt ut.

Kurs- og rekreasjonsopphold for blinde og svaksynte

Dersom du er blind eller svaksynt, kan du få dekt utgifter til rekreasjonsopphald ved enkelte kursstader.

Madrass- og puteovertrekk

Helfo kan delvis dekkje utgifter til madrassovertrekk og puteovertrekk.

Ortoptist

Helfo kan dekkje delar av utgiftene dine til undersøking og behandling hos ortoptist.

Pasientreiser

Her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket reiseutgifter.

Reiseutgifter til ridefysioterapi, elektrolyse og noen rekreasjonsopphold

Du kan søkje til Helfo om å få bidrag til reiseutgifter til ridefysioterapi, elektrolyse- og voksbehandling samt enkelte kurs- og rekreasjonsopphald.

Rekreasjonsopphold på Forsvarets veteransenter på Bæreia

Dersom du har krigsenkepensjon eller er ektefelle av ein krigspensjonist, kan Helfo dekkje opphald ved Forsvarets veteransenter ved Bæreia i Hedmark.

Rekreasjonsopphold på Montebellosenteret

Dersom du er kreftpasient eller pårørande til ein kreftpasient, kan Helfo dekkje utgifter til opphald ved Montebellosenteret i Hedmark.

Ridefysioterapi

Helfo gir bidrag til ridefysioterapi (terapiriding hos fysioterapeut) når visse vilkår er oppfylte.

Tandemsykkel

Synshemma, rørslehemma og psykisk utviklingshemma som er over 26 år, kan få refundert utgifter til innkjøp av tandemsykkel frå Helfo.

Tvilling- eller spesialvogn

Du kan få låne spesialvogn til barn med hofteliding frå NAV hjelpemiddelsentral eller hjelpemiddellager. Helfo kan gi godkjenning til eit slikt utlån.

Klage til Helfo

Dersom du får et helt eller delvis avslag fra Helfo, kan du klage på vedtaket.