Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Fra 1. januar 2019 innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus. Finn ut hva det betyr for deg som pasient eller pårørende.