Pakkeforløp for psykisk helse og rus

1. januar 2019 ble pakkeforløp for psykisk helse og rus innført. Finn ut hva det betyr for deg som pasient eller pårørende.