Pasientjournal

Du har rett til innsyn i hvilke dokumenter pasientjournalen din består av og hvem som har sett på dem. Hvis du har vært pasient i Helse Nord, Helse Vest eller Helse Sør-Øst, kan du nå få se noe av dette ved å logge deg inn på Helsenorge.

Se pasientjournalen din fra Helse Sør-Øst

Hvis du har vært til behandling ved sykehus i Helse Sør-Øst, har du en pasientjournal derfra.

Se pasientjournalen din fra Helse Vest

Har du vært til behandling på sykehus i Helse Vest, har du en pasientjournal fra sykehuset du var på.

Se pasientjournalen din fra Helse Nord

Som pasient i Helse Nord kan du se din sykehusjournal på helsenorge.no. Dette gjelder de fleste journaldokumenter og tilhørende innsynslogg.

Rett til innsyn i pasientjournalen din

Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din, og hvem som har sett informasjonen om deg. Du kan gjøre det digitalt her på helsenorge.no.

Andres innsyn i din pasientjournal

Det kan være viktig for de som behandler deg å ha tilgang til pasientjournalen din, men i utgangspunktet skal ingen andre enn deg selv ha det.