Pasient- og brukerombudet i Vestfold

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetjenester og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient.

Vi holder til i Storgaten 35/37, 3. etg. i Tønsberg

​Vi holder til i Storgaten 35/37, 3. etg. i Tønsberg

Om oss

Kontaktinformasjon

 

Telefon: 33 34 77 90

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse: Storgaten 35, 3126 Tønsberg

E-post: vestfold@pasientogbrukerombudet.no​

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på epost

Åpningstider og besøksadresse

Telefontid: Mandag-fredag 09:00-14:30

Vi holder til i Storgaten 35/37, 3. etg. i Tønsberg

"Utekontor"

Vi har "Utekontor" i Larvik, Sandefjord, Horten og Holmestrand enkelte dager. Hvor i byen og hvilken dag og tidspunkt, vil fremgå av vår Facebook side, eller du kan få informasjon om dette ved å kontakte vårt kontor pr e-post eller telefon.

Ansatte

Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud

Gunn-Tove Havn, seniorrådgiver​

Sissel Weik, seniorrådgiver​

Anette Engelstad, seniorrådgiver

Lisbeth Øverjordet, seniorrådgiver

Årsmeldinger

Hovedside Pasient- og brukerombudet

Information in English

Contact information

Phone: 33 34 77 90

Mailadress: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Visiting- and deliveryadress Storgaten 35, 3126 Tønsberg

E-mail: vestfold@pasientogbrukerombudet.no

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail.

Opening hours

Our phone is operated:

Monday -Friday 09:00-14:30

We are situated in Storgaten 35/37, 2nd floor in Tønsberg

Staff

Torunn Grinvoll, Health & Social Services Ombudsman

Gunn-Tove Havn, Senior Advisor

Sissel Weik, Senior Advisor

Anette Engelstad, Senior Advisor

Lisbeth Øverjordet, Senior Advisor