Pasient- og brukerombudet i Nordland

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetjenester og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient.

​​​​​​​​​​​​​​​

Om oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 75 56 66 70

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse: Moloveien 12, 8003 Bodø

E-post: nordland@pasientogbrukerombudet.no

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på epost

Åpningstider og besøksadresse​

Vi har telefontid mandag til fredag mellom kl 09:00-15:00.

Ansatte

  • Runar Finvåg, Pasient- og brukerombud
  • Kjersti Syversen, seniorrådgiver
  • Børge Wågø Albertsen, seniorrådgiver​
  • Nina Adelsten Iversen, seniorrådgiver
  • Monica Amundsen, sekretær

Årsmeldinger

Hovedside Pasient- og brukerombudet

Information in English

Contact information

Phone: 75 56 66 70

Mailaddress: P.O.Box 212 Skøyen, 0213 Oslo

We are situated in Statens hus, Moloveien 12, Bodø  

E-mail: nordland@pasientogbrukerombudet.no

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail

Opening hours

We are available on the phone 

Monday to Friday 09:00-15:00​​.

Staff

Runar Finvåg, Healt & Social Service Ombudsman

Kjersti Syversen, senior advisor

Børge Wågø Albertsen, senior advisor

Nina Adelsten Iversen, senior advisor 

Monica Amundsen, secretary​