Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetenester og gir råd og rettleiing om rettar du har som pasient.

Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal holder til i Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund (Havneterminalbygget)

​Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal holder til i Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund (Havneterminalbygget)

Foto: Pasient- og brukerombudet

Om oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 715 70 900

Telefon- og åpningstid kl. 09:00-14:30

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse: Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund

Dersom du ønskjer ein samtale med oss på kontoret må du ringe og avtale tid på førehand.

E-post: mr@pasientogbrukerombudet.no​

Sensitive opplysningar bør ikkje sendast på epost. 

Tilsette

Hanne Haavde Stenseth, pasient- og brukarombod

Reidun Helgheim Swan, seniorrådgjevar

Torill Avnsnes Aspholm, rådgjevar

Årsmeldingar

Hovedside Pasient- og brukarombodet

Information in English

Contact information

Phone: 715 70 900

Openinghours: 09:00-14:30

Mailddress: P.O.Box 212 Skøyen, 0213 Oslo

Visiting- and deliveryaddress: Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund (Havneterminalbygget)


E-mail: mr@pasientogbrukerombudet.no

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail​

Staff

Hanne Haavde Stenseth, Health & Social Services Ombudsman

Marianne Glærum, senior advisor

Reidun Helgheim Swan, senior advisor

Torill Aspholm, advisor