Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet
Redaktør: Anne-Lise Kristensen, leder i pasient- og brukerombudskollegiet.​

Pasient- og brukerombudet er ikke ansvarlig for innhold hentet fra eksterne nettsider.