Pasient- og brukerombudet

Hva kan vi hjelpe med?

Pasient- og brukerombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning.

Eksempler på saker

En kort oversikt over saker som Pasient- og brukerombudet har behandlet.

Ombudene mener

Pasient- og brukerombudene mener pasienter må gis god og helhetlig behandling.

Samlede årsmeldinger

Tall og fakta fra pasient- og brukerombudene.

Om ordningen med Pasient- og brukerombud

Stortinget har bestemt at det skal være pasient- og brukerombud i hvert fylke som kan hjelpe de som ikke får den hjelpen de har behov for.

Health and Social Services Ombudsman

Ombudsmen strive for a better quality of health services in Norway.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Formålet med meldingen er å gi en overordnet beskrivelse av status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Faglige fokusområder

Landets pasient- og brukerombud har felles faglige fokusområder der ulike deler av helse- og omsorgstjenestene settes i fokus.

Pasient- og brukerombudet
Redaktør: Anne-Lise Kristensen, leder i pasient- og brukerombudskollegiet.​

Pasient- og brukerombudet er ikke ansvarlig for innhold hentet fra eksterne nettsider.