Pårørende

Omsorgsstønadhttps://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/omsorgsstonadOmsorgsstønad
Familie og gravferdhttps://helsenorge.no/psykisk-helse/sorg-og-dod/familie-og-gravferdFamilie og gravferd