Pårørende

Omsorgsstønadhttps://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/omsorgsstonadOmsorgsstønad
Rett til møte etter alvorlege hendingarhttps://helsenorge.no/rettigheter/rett-til-mote-etter-alvorlege-hendingarRett til møte etter alvorlege hendingar
Varsel om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestenhttps://helsenorge.no/rettigheter/varsel-om-alvorlige-hendelser-i-helse-og-omsorgstjenestenVarsel om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten