Verktøy

Verktøy kan være et nettkurs eller en video som hjelper deg å mestre din helse- og livssituasjon. De supplerer behandlingen du får.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Verktøy-tjenesten

VerktøyDersom du har fått et verktøy fra din behandler vil det vises i listen over verktøy når du logger inn på tjenesten. Du vil du også kunne lese detaljer om verktøyet, hva det inneholder, hvem det er laget for, og hvem som har laget det. Dersom du åpner det vil du bli sendt videre til et annet nettsted. Du vil fremdeles være innlogget på Helsenorge.

Verktøy kan trekkes tilbake dersom de for eksempel blir utdatert, oppdatert eller byttet ut. Du vil da se i listen at verktøyet er trukket tilbake. Du kan ikke starte verktøy som er trukket tilbake.

Verktøy er en tjeneste som prøves ut nå, og det er derfor ennå kun noen få behandlere som har tatt i bruk tjenesten. Mange vil derfor ikke ha noen verktøy i sin verktøy-liste. Noen verktøy kan du legge til på egen hånd.

Fullmakt

Verktøy gis til spesifikke personer, og må benyttes av disse for å ha en verdi. En person som har fullmakt til å handle på andres vegne vil derfor kunne se vedkommendes liste over verktøy, men vil ikke kunne åpne eller benytte dem.