Tjenester på helsenorge.no

På helsenorge.no finnes mange tjenester du kan benytte for å følge opp din helse. Flere er under utvikling. Du ser også tjenester som er under utprøving i utvalgte områder i Norge.

På Min helse samles tjenester du kan benytte for å følge opp din helse.
Foto: Håvard Bøhm

Mange av tjenestene er nye og under utvikling. Når en tjeneste er ny, vil den ofte prøves ut i et begrenset geografisk område før den gjøres tilgjengelig for alle. Noen av tjenestene som vises på helsenorge.no kan derfor være lite aktuelle for deg foreløpig.

Hvilke tjenester er tilgjengelig?

Her følger en kort beskrivelse av tjenester på helsenorge.no og hvem som foreløpig har nytte av dem.

Fastlegeinformasjon

Fastlegeinformasjon vises for alle brukere som deltar i fastlegeordningen. Informasjonen vises også for barn under 16 år.

Hvis din fastlege tilbyr digitale tjenester vil du i tillegg se inngang til disse:

 • Bestill time
 • Forny resept
 • Start e-konsultasjon
 • Kontakt legekontoret

Foreløpig er det kun et utvalg fastleger som prøver ut disse fastlegetjenestene.

Disse tjenestene krever samtykke til Full tilgang.

Korona-verktøy

Korona-verkøyPå denne siden finner du ulike digitale verktøy som du kan bruke for å hjelpe til med å stoppe spredningen av koronaviruset. Hvis du kan få innsyn i opplysningene som et verktøy har samlet, vil du også finne lenke til dette her. Se listen over hvilke korona-verktøy som er tilgjengelig her.

Hvilket samtykkenivå disse tjenestene krever, kan variere. Les mer om ulike samtykkenivåer for Helsenorge her.

Her finner du mer informasjon om koronaviruset. Informasjonen oppdateres fortløpende.

Innboks

InnboksI innboksen kan du se meldinger du har mottatt fra helsetjenesten, og svare på dem. I denne tjenesten kan du foreløpig kun svare på meldinger du allerede har mottatt. Skal du svare på en melding angående en spesifikk time i Helse Vest, må du gå til den timen i Timeavtaler.

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere, men du må samtykke til Full tilgang for å få se alle tilgjengelige meldinger i tjenesten.

Finn mer informasjon om Innboks på helsenorge.no

Timeavtaler

TimeavtalerFramtidige avtaler med helsetjenesten vises i en samlet liste. Alle kan åpne listen, men foreløpig inneholder den kun timeavtaler ved sykehus i Helse Vest og Helse Nord, samt timeavtaler hos enkelte avdelinger ved sykehus i Helse Midt, i tillegg til avtaler hos fastleger som er med i utprøvingen av timebestillingstjenesten. Timeavtaler i kommunale helsetjenester vises også for enkelte kommuner og bydeler som er med i utprøvingen av dette.

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Finn mer informasjon om Timeavtaler på helsenorge.no

Henvisninger

HenvisningerHenvisninger til sykehus vises i en samlet liste. Alle kan åpne listen sin, men foreløpig inneholder den kun henvisninger til sykehus i Helse Vest og Helse Nord. For hver henvisning vises informasjon om status og eventuelle planlagte timeavtaler. Har du ingen henvisninger, vises ikke denne tjenesten for deg.

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Finn mer informasjon om Henvisninger på helsenorge.no

Legemidler

LegemidlerDenne tjenesten bygger både på opplysninger som er lagret i kjernejournal og som hentes fra reseptformidleren. Resepter vises i en liste, sammen med informasjon om utleverte legemidler og andre apotekvarer.

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Finn mer informasjon om resepttjenesten på helsenorge.no

Helsekontakter

HelsekontakterHelsekontakter gir deg informasjon om og oversikt over dine nåværende og tidligere fastleger, forløpskoordinater for kreft og andre helsekontakter. Du kan også selv legge inn flere helsekontakter i din kjernejournal.

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Finn mer informasjon om Helsekontakter på helsenorge.no

Pasientjournal

Pasientjournal Har du vært til behandling ved sykehus, har du en pasientjournal derfra som inneholder dokumenter om behandlingen din. Er du over 16 år kan du logge deg inn på helsenorge.no og få tilgang til å lese deler av journalen din på nett.

Når du har pasientjournalen din tilgjengelig, blir det enklere for deg å ha oversikt over din egen helse. Du kan ikke selv skrive i journalen, men du vil kunne se opplysningene som står der. Tjenesten viser journaldokumenter fra sykehus i Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Journaldokumentene hentes fra sykehusets systemer og blir ikke lagret på helsenorge.no med mindre du selv velger å gjøre det.

Via tilgangsloggen kan du se hvilke sykehusansatte som har gjort oppslag i pasientjournalen.

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis+ eller høyere.

Finn mer informasjon om Pasientjournal på helsenorge.no

Vaksiner

vaksinerVaksinetjenesten lar deg se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Finn mer informasjon om Vaksiner på helsenorge.no

Pasientreiser

PasientreiserHvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene dine.

Søk på helsenorge.no eller på papir. Søknaden må uansett sendes inn senest seks måneder etter at du har vært på pasientreise.

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang, i tilleggg til samtykke til at Pasientreiser innhenter opplysninger om deg.

Finn mer informasjon om Pasientreiser på helsenorge.no

Frikort og egenandeler

Frikort og egenandelerDu kan se status på frikort og egenandeler du har betalt for helsetjenester.

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Det finnes to frikortordninger i Norge, som gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen.

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

Finn mer informasjon om Frikort og egenandeler på helsenorge.no

Bytte fastlege

Bytte fastlegeDu kan selv bytte fastlege ved å logge deg inn på helsenorge.no. Selv om du ikke er logget inn, kan du søke etter fastleger med ledig plass på sine lister.

Du kan bytte opptil to ganger i året. I tillegg til de ordinære byttene, kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Et bytte blir først gyldig første dag i måneden etter.

Hvis fastlegen du ønsker deg ikke har ledig plass, kan du sette deg på venteliste. Da vil du automatisk bytte så snart fastlegen får ledig plass, og du har ledige bytter.

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

Finn mer informasjon om Bytte fastlege på helsenorge.no

Sykdom og kritisk info

Sykdom og kritisk infoSykdomshistorikken din, og kritisk informasjon om deg, er informasjon om din helse som de som behandler deg trenger for å gi rask og riktig helsehjelp. Har du kritisk informasjon som helsepersonell ikke vet om, kan det føre til at du får feil eller forsinket behandling.

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Finn mer informasjon om Sykdom og kritisk info på helsenorge.no

Dokumenter

DokumenterHer vises dokumenter som du har valgt å lagre på Helsenorge. Dette kan være vedlegg som er utvekslet i meldinger til og fra helsetjenesten, eller journaldokumenter du har kopiert fra pasientjournalen din. Innkallingsbrev vil også vises her, selv om de er utgått, erstattet eller slettet.

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Finn mer informasjon om Dokumenter på helsenorge.no

Donorkort

DonorkortDu kan opprette et digitalt donorkort i kjernejournalen din. Du kan samtidig legge til en eller to personer som kjenner til ditt standpunkt til organdonasjon. Disse kan være familie, venner, kollegaer, fastlege eller naboer, og må være over 18 år.

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Finn mer informasjon om organdonasjon på helsenorge.no

Verktøy

VerktøyVerktøy kan være et nettkurs eller en video som hjelper deg å mestre din helse- og livssituasjon. De supplerer behandlingen du får. Dersom du har fått et verktøy fra din behandler vil det vises i listen over verktøy når du logger inn på tjenesten.

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Finn mer informasjon om Verktøy på helsenorge.no

Velg behandlingssted

Velg behandlingsstedSom pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge hvor du skal få behandling. Med denne tjenesten får du hjelp til det, gjennom veiledning og oversikt over ventetider og hvilke behandlinger som tilbys hvor.

Finn mer informasjon om Velg behandlingssted på helsenorge.no

Kjernejournal

KjernejournalAlle som har en kjernejournal på helsenorge.no, får innsyn i hva den inneholder, og kan bidra til å gjøre kjernejournalen bedre ved å registrere egne opplysninger.

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere. For å legge inn egne opplysninger kreves imidlertid Full tilgang

Finn mer informasjon om Kjernejournal på helsenorge.no

Helseregistre

HelseregistreOversikt over norske helseregistre hvor det kan ligge opplysninger om deg, dine pårørende eller dem du representerer.

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

Finn mer informasjon om Helseregistre på helsenorge.no

Forskning og helseundersøkelser

ForskningDersom du er med i en eller flere befolkningsstudier eller kliniske studier kan du se informasjon om dem her. Hvis du ikke er med i noen av helseundersøkelsene som er omfattet av tjenesten, vil siden vises uten innhold.

For øyeblikket er det kun Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) som er med i denne tjenesten på helsenorge.no. Flere helseundersøkelser vil bli lagt til etter hvert.

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

Finn mer informasjon om Forskning og helseundersøkelser på helsenorge.no

Europeisk helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Kortet bør du ha med deg dersom du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits.

Dette er en ekstern tjeneste som ikke ligger på helsenorge.no, men som sender deg videre til dit du finner tjenesten.

Finn mer informasjon om Europeisk helsetrygdkort på helsenorge.no

Meld bivirkninger

Du kan selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett. Du kan også melde bivirkninger på vegne av dine nærmeste.

Dette er en ekstern tjeneste som ikke ligger på helsenorge.no, men som sender deg videre til dit du finner tjenesten.

Finn mer informasjon om Meld bivirkninger på helsenorge.no.

Profil og innstillinger

Øverst på siden, når du er logget inn, finner du navnet ditt. Ved å klikke på det, får du en side med ulike innstillinger. Her finner du kontaktinformasjon og varseloppsett, personopplysninger, personverninnstillinger, fullmakter, og logg over bruk. Hvis du kan representere andre på helsenorge, vil du kunne velge hvem ved hjelp av personvelgeren som du finner her.

Dette har skjedd siden sist

Helt øverst på denne menyen finner du eventuelle nye meldinger og varsler du har fått siden sist du var logget inn.

Hvem vil du bruke Helsenorge på vegne av?

Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, eller har fått fullmakt fra andre, vil du her kunne velge å representere en annen. Du kan også gi fullmakt til andre, slik at de på samme måte kan benytte tjenestene på dine vegne.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjonen som vises er hentet fra folkeregisteret og Digitalt kontaktregister, og lagres ikke på helsenorge.no. Varselprofilen lar deg bestemme om du får tilsendt SMS- eller e-postvarsel når du mottar informasjon på helsenorge.no. Dersom du har foreldreansvar for barn, vil du få samme type varsler for dem som du gjør for deg selv.

Varsler sendes kun i forbindelse med tjenester på helsenorge.no. Tjenester du bruker via andre løsninger vil ikke gi varsler via helsenorge.no. Du kan også få påminnelse for timer hos fastlegen.

Dersom du bor i en bydel i Oslo som deltar i prøveprosjektet kan du også få varsel når hjemmetjenesten har vært på besøk.

Denne siden inneholder også informasjon om deg som kan være viktig for helsepersonell å kjenne til.

Opplysninger i folkeregisteret

Her vises hvilke opplysninger som er registrert om deg i folkeregisteret, og du kan enkelt kontrollere om de er riktige.

Pårørende

Du kan legge inn flere pårørende, og du kan angi hvilke av dem som er dine nærmeste pårørende. Helsepersonell vil alltid forsøke å kontakte dine nærmeste pårørende først.

Arbeidsgiver

Legg inn arbeidsgiver hvis du ønsker at helsepersonell skal ha denne kontaktinformasjonen.

Kommunikasjon

Her kan du angi om du har spesielle kommunikasjonsbehov eller lignende. Dette kan være nyttig å vite for helsepersonell, slik at de kan tilrettelegge for dine behov.

Personverninnstillinger

Her kan du styre dine samtykker, reservasjoner og tilganger til tjenestene dine på helsenorge.no, og hvordan du vil bruke andre typer helsetjenester.

Velg hvilke tjenester du vil bruke

Her velger du hvilke tjenester du ønsker å bruke. Du må samtykke til bruk av dine helseopplysninger for å benytte tjenestene du velger. Du kan også trekke samtykket tilbake om du ikke vil bruke tjenestene på Helsenorge.

Les mer om å ikke bruke tjenestene på helsenorge.no.

Tilgang til dine helseopplysninger

Her kan du endre din egen eller andres tilgang til dine tjenester og helseopplysninger. Du kan ikke gjøre endringer på personverninnstillinger til den som har gitt deg fullmakt.

 • Reseptformidleren - Her kan du sperre helsepersonells tilgang til å se hvilke resepter du har i reseptformidleren. Dine resepter er også tilgjengelige fra kjernejournal. Kjernejournal har egen tilgangsstyring. Dette er mulighetene du har her:
  • Begrens innsyn i enkelte resepter
  • Blokker tilgang for utvalgt helsepersonell
  • Blokker tilgang for alt helsepersonell (unntatt din fastlege)
 • Kjernejournal - Du velger selv hvor tilgjengelig du vil at kjernejournalen din skal være, og her kan du begrense tilgang til hele eller deler av din kjernejournal. Dette er mulighetene du har her:
  • Begrens tilgang for helsepersonell
  • Blokkér kjernejournal for utvalgt helsepersonell
  • Blokkér besøkshistorikk for alt helsepersonell
  • Fjern din egen tilgang til kjernejournal på Helsenorge
  • Reservér deg mot å ha en kjernejournal
 • Pasientjournal - Dersom du ikke ønsker å se dine helseopplysninger på nett, eller er bekymret for at andre kan misbruke din BankID for innlogging, kan du fjerne din tilgang til pasientjournal på Helsenorge
 • Akuttsperre - Dersom du er bekymret for at andre kan misbruke din BankID for innlogging kan du sperre din egen tilgang til alle tjenestene på Helsenorge.

Forskning og helseregistre

Her kan du endre hvordan dine helseopplysninger kan bli brukt til forskning og i helseregistre.

Fullmakter

Her kan du gi andre fullmakt til å bruke tjenester på helsenorge.no på dine vegne, og du kan få tilsvarende fullmakt fra andre. Her vises også hvor lenge fullmaktene er gyldige, og du kan endre eller avslutte fullmakter du har gitt, eller opprette en ny fullmakt.

Du må være 16 år eller eldre for å kunne gi en fullmakt, og 18 år eller eldre for å kunne motta fullmakt til å benytte tjenester på vegne av andre.

Du kan velge hva fullmakten skal omfatte ved å velge ett eller flere av de tre tjenesteområdene. Fullmakten vil automatisk gjelde for nye tjenester innen de valgte områdene, når de blir tilgjengelige. Dette valget passer for dem som nå og i framtiden vil ha mest mulig bistand til å følge opp sin helse gjennom digitale tjenester. Dersom det legges til tjenester som må anses som en vesentlig endring, kan det hende at du må bekrefte fullmakten på nytt.

For øyeblikket er det kun enkelte tjenester du kan gi andre fullmakt til å bruke på dine vegne. Etter hvert vil flere tjenester bli lagt til, slik at pårørende kan hjelpe så mye som mulig med digitale helsetjenester. Du vil aldri kunne gi andre tilgang til mer enn du selv har tilgang til.

Les mer om fullmakter på helsenorge.no.

Logg over bruk

Logg over bruk viser overordnet informasjon om når en bruker har logget inn og når en tjeneste på helsenorge.no er benyttet, men ingen detaljer om bruken.

Hvis andre har tilgang til tjenester på dine vegne gjennom foreldreansvar eller fullmakt, vises deres bruk også.

Finn mer informasjon om Profil og innstillinger på helsenorge.no

Du kan bruke tjenester på vegne av andre

​Personverntjenestene lar deg registrere fullmakter, slik at andre kan bruke helsetjenestene på helsenorge.no på dine vegne. Det er ikke alle tjenester du kan gi andre tilgang til gjennom fullmakt, men det jobbes med å utvide tilbudet, slik at pårørende kan ha en aktiv rolle og bistå andre i deres bruk av helsetjenester.

Hvis du har tilgang til å benytte tjenester på helsenorge.no på vegne av andre, er det mulig å velge mellom deg selv, hver av dine barn under 16 år og/eller andre som har gitt deg fullmakt.

Les mer om å representere andre via fullmakt.

Når du velger en annen person enn deg selv, vil du umiddelbart se at tjenestetilbudet reduseres. Hvilke tjenester som vises på helsenorge.no, kommer an på hvilke tjenester som er tilgjengelig for barn over og under 12 år og gjennom fullmakt, samt eventuelle reservasjoner og samtykker som gjelder for personen du representerer.

Du må være 16 år eller eldre for å kunne gi en fullmakt, og 18 år eller eldre for å kunne motta fullmakt til å benytte tjenester på vegne av andre.

Tilsvarende kan du bruke enkelte tjenester på vegne av dine barn.

Fosterforeldre har ikke tilgang til barnets helseopplysninger via Helsenorge. Fosterforeldre må henvende seg direkte til barnets behandlende lege for å få innsyn i slike opplysninger.

Foreløpig er disse tjenestene tilgjengelige på vegne av barn:

For barn under 16 år:

 • Innboks
 • Helsekontakter
 • Forløpskoordinator
 • Bytte fastlege
 • Resepter: Visning av resepter og legemidler.
 • Helseregistre
 • Forskning
 • Profil

For barn under 12 år:

Det er begrensninger i innsynsretten for barn mellom 12 og 16 år. Når barnet fyller 12 år vil foreldre derfor se at hva de har innsyn i for barnet automatisk reduseres til kun det som står i listen over.

For barn under 12 år er alle tjenestene i listen over tilgjengelig, i tillegg til disse:

 • Timeavtaler og timeadministrasjon
 • Henvisninger
 • Innboks: Meldinger i forbindelse med legekontor eller kommunale tjenester
 • Fastlegen: Informasjon om fastlegen
 • Sykdom og kritisk informasjon i kjernejournal
 • Pasientjournal: Dokumentoversikt og tilgangslogg for pasientjournal på sykehus.
 • Resepter: Logg over alle som har sett på en resept.
 • Dokumenter lagret på Helsenorge.
 • Kjernejournal: Innsyn og egne registreringer i kjernejournal, innstillinger og logg over bruk.

Når barnet fyller 16 år

Personer over 16 år er helserettslig myndige, og foreldre har generelt ikke innsynsrett. Når barnet fyller 16 år vil foreldres mulighet til innsyn automatisk forsvinne fra helsenorge.no-tjenestene.

Les mer om barns helserettigheter.

Trenger du hjelp for å komme i gang?

Du finner en enkel brukerveiledning (PDF) for helsenorge.no her.

​Du kan også ta kontakt med Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00. Telefontid er hverdager mellom klokken 08:00 og 15:30.