Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Tjenester på Min helse

På Min helse samles tjenester du kan benytte for å følge opp din helse. Flere er under utvikling. Du ser også tjenester som er under utprøving i utvalgte områder i Norge.

På Min helse samles tjenester du kan benytte for å følge opp din helse.
Foto: Håvard Bøhm

Sikre helsetjenester på nett

​Logg på helsenorge.no for å komme til «Min helse». Her finner du sikre, digitale helsetjenester. Det er bare du som har tilgang til helseopplysningene dine, med mindre du velger å gi andre fullmakt til å bruke tjenestene på dine vegne.

Mange av tjenestene er nye og under utvikling. Når en tjeneste er ny, vil den ofte prøves ut i et begrenset geografisk område før den gjøres tilgjengelig for alle. Noen av tjenestene som vises på Min helse kan derfor være lite aktuelle for deg foreløpig. For eksempel er det bare sykehus i Helse Vest og Helse Nord, samt enkelte fastleger som viser timeavtaler, og det er bare sykehus i Helse Nord og Helse Vest som viser pasientjournal.

Hvilke tjenester er tilgjengelig?

Her følger en kort beskrivelse av tjenester på Min helse og hvem som foreløpig har nytte av dem.

Fastlegeinformasjon

Fastlegeinformasjon vises for alle brukere som deltar i fastlegeordningen. Informasjonen vises også for barn under 16 år.

Fastlege med eventuelle digitale tjenester

Hvis din fastlege tilbyr digitale tjenester vil du i tillegg se inngang til disse:

 • Bestill time
 • Forny resept
 • Start e-konsultasjon
 • Kontakt legekontoret

Foreløpig er det kun et utvalg fastleger som prøver ut tjenestene, og de er kun tilgjengelige for brukere som er eldre enn 16 år. Bruk av digitale tjenester hos fastlegen forutsetter samtykke til dialogtjenester med personlig helsearkiv.

Her finner du hvilke fastlegekontor som tilbyr digitale tjenester.

Bytte fastlege

Du kan selv bytte fastlege ved å logge deg inn på Min helse. Selv om du ikke er logget inn, kan du søke etter fastleger med ledig plass på sine lister.

Du kan bytte opptil to ganger i året. I tillegg til de ordinære byttene, kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Et bytte blir først gyldig første dag i måneden etter.

Hvis fastlegen du ønsker deg ikke har ledig plass, kan du sette deg på venteliste. Da vil du automatisk bytte så snart fastlegen får ledig plass, og du har ledige bytter.

Finn mer informasjon om Bytte fastlege på Min helse

Helsekontakter

Helsekontakter gir deg informasjon om og oversikt over dine nåværende og tidligere fastleger og forløpskoordinater for kreft. Enn så lenge vises kun dine aktive og tidligere forløpskoordinatorer ved sykehus i Helse Vest, men tjenesten utvides fortløpende.

Finn mer informasjon om Helsekontakter på Min helse

Henvisninger

Henvisninger til sykehus vises i en samlet liste. Alle kan åpne listen, men foreløpig inneholder den kun henvisninger til sykehus i Helse Vest og Helse Nord. For hver henvisning vises informasjon om status og eventuelle planlagte timeavtaler.

Finn mer informasjon om Henvisninger på Min helse

Timeavtaler

Framtidige avtaler med helsetjenesten vises i en samlet liste. Alle kan åpne listen, men foreløpig inneholder den kun timeavtaler ved sykehus i Helse Vest og Helse Nord, samt timeavtaler hos fastleger som er med i utprøvingen av timebestillingstjenesten.

Finn mer informasjon om Timeavtaler på Min helse

Meldinger

For å se dine meldinger i Min helse må du ha opprettet personlig helsearkiv. Her vises meldinger angående timeavtaler ved sykehus i Helse Vest eller Helse Nord, som for eksempel dialog med forløpskoordinator kreft og dialog med fastleger som benytter digitale tjenester i Min helse. Har du byttet fastlege etter 6. juni 2016 vil også kvitteringen for byttet vises her etter den datoen.

Finn mer informasjon om Meldinger på Min helse

Kjernejournal

Alle som har en kjernejournal på Min helse, får innsyn i hva den inneholder og kan bidra til å gjøre kjernejournalen bedre ved å registrere egne opplysninger. Hvis du ikke har fått din kjernejournal ennå, kan du selv opprette den.

Finn mer informasjon om Kjernejournal på Min helse

Resepter

Resepttjenesten bygger på opplysninger som er lagret i kjernejournal og vises derfor kun for innbyggere som har en kjernejournal på Min helse. Resepter vises i en liste, sammen med informasjon om utleverte legemidler og andre apotekvarer. Listen inneholder kun resepter som er skrevet ut eller hentet på apotek etter at kjernejournalen din ble opprettet.

Har du ikke kjernejournal kan du benytte mineresepter.no.

Finn mer informasjon om Resepter på Min helse

Frikort og egenandeler

Du kan se status på frikort og egenandeler du har betalt for helsetjenester.

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

​​​​​​Det finnes to frikortordninger i Norge, som gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen.

Finn mer informasjon om Frikort og egenandeler på Min helse

Pasientjournal

Her kan du få digitalt innsyn i journaldokumentene dine. Senere vil tjenesten tilbys til alle, men foreløpig viser den kun journaldokumenter ved sykehus i Helse Nord og Helse Vest.

Journaldokumentene hentes fra sykehusets systemer og blir ikke lagret på Min helse. Du kan derimot selv velge å lagre en kopi i ditt personlige helsearkiv, dersom du har godtatt bruksvilkårene.

Finn mer informasjon om Pasientjournal på Min helse

Helseregistre

Oversikt over norske helseregistre hvor det kan ligge opplysninger om deg, dine pårørende eller dem du representerer.

Finn mer informasjon om Helseregistre på Min helse

Pasientreiser

Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene dine.

Søk på helsenorge.no eller på papir. Søknaden må uansett sendes inn senest seks måneder etter at du har vært på pasientreise.

Finn mer informasjon om Pasientreiser på helsenorge.no

Personlig helsearkiv

Her vises dokumenter som er lagret i ditt personlige helsearkiv. Dette kan være vedlegg som er utvekslet i meldinger til og fra helsetjenesten, eller journaldokumenter du har kopiert fra pasientjournalen din. Innkallingsbrev vil også vises her, selv om de er utgått, erstattet eller slettet.

Finn mer informasjon om Personlig helsearkiv på Min helse

Personvelger

Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, eller har fått fullmakt fra andre, vil du med personvelgeren kunne velge å representere en annen. Du kan også gi fullmakt til andre, slik at de på samme måte kan benytte tjenestene på dine vegne.

Under Profil og innstillinger finner du kontaktinformasjon og varseloppsett, bruk av helsetjenester og ordninger, deling av helseopplysninger, fullmakter, og logg over bruk.

Kontaktinformasjon og varseloppsett

Kontaktinformasjonen som vises er hentet fra folkeregisteret og Digitalt kontaktregister, og lagres ikke på Min helse. Varselprofilen lar deg bestemme om du får tilsendt SMS- eller e-postvarsel når du mottar informasjon på Min helse.

Varsler sendes kun i forbindelse med tjenester på helsenorge.no. Tjenester du bruker via andre løsninger vil ikke gi varsler via helsenorge.no.

Bruk av helsetjenester og ordninger

Her kan du styre tilgangen til tjenestene dine på helsenorge.no, og hvordan du vil bruke andre typer helsetjenester.

Les mer om å ikke bruke tjenestene på helsenorge.no.

Deling av helseopplysninger

På denne siden kan du bestemme hvordan dine helseopplysninger skal deles for bruk i pasientbehandling, statistikk, forebyggende arbeid, beredskap, analyser og helsefaglig forskning.

Fullmakter

Her kan du gi andre fullmakt til å bruke tjenester på Min helse på dine vegne, og du kan få tilsvarende fullmakt fra andre. Her vises også hvor lenge fullmaktene er gyldige, og du kan endre eller avslutte fullmakter du har gitt, eller opprette en ny fullmakt.

Her vil du også finne eventuelle fullmakter du ikke har gitt selv, som for eksempel vergemål.

Du må være over 18 år for å kunne gi eller få fullmakt til å benytte tjenester på vegne av andre.

Hvis du gir en fullmakt til å benytte «alle tjenester som til enhver tid er tilgjengelig via fullmakt», vil fullmaktshaver i første omgang kun få tilgang til de nevnte tjenestene. Tilgangen vil automatisk bli utvidet etter hvert som flere tjenester blir tilgjengelige via fullmakt. Dette valget passer for dem som nå og i framtiden vil ha mest mulig bistand til å følge opp sin helse gjennom digitale tjenester.

For øyeblikket er det kun enkelte tjenester du kan gi andre fullmakt til å bruke på dine vegne. Etter hvert vil flere tjenester bli lagt til, slik at pårørende kan hjelpe så mye som mulig med digitale helsetjenester. Du vil aldri kunne gi andre tilgang til mer enn du selv har tilgang til.

Logg over bruk

Logg over bruk viser overordnet informasjon om når en bruker har logget inn og når en tjeneste er benyttet, men ingen detaljer om bruken.

Hvis andre har tilgang til tjenester på dine vegne gjennom foreldreansvar eller fullmakt, vises deres bruk også.

Finn mer informasjon om Profil og innstillinger på Min helse

Hvordan behandles informasjonen om meg på Min helse?

​Helsenorge.no har høye krav til sikkerhet for å ta vare på informasjonen om deg.

Flere av tjenestene på Min helse henter opplysninger fra registre hos helseforetakene på en sikker måte, og viser dem til deg når du er innlogget. Slike tjenester lagrer ingen data, og informasjonen forsvinner fra helsenorge.no når du logger ut.

Andre tjenester forutsetter at det lagres informasjon på helsenorge.no, for eksempel når du sender melding til fastlegen eller til sykehuset, og når du får svar fra dem. Dette er såkalte dialogtjenester. Disse lagres i det som kalles ditt personlige helsearkiv.

Personlig helsearkiv er et sikkert digitalt arkiv på helsenorge.no, som er tilgjengelig bare for deg. For å ta i bruk tjenester som forutsetter lagring av informasjon i personlig helsearkiv, må du gi et samtykke: samtykke til å ta i bruk dialogtjenester med personlig helsearkiv. Dette kan du senere trekke tilbake. Dette gjelder tjenestene:

 • Fastlege med digitale tjenester
 • Meldinger, hvis du vil sende meldinger og motta innkallingsbrev
 • Pasientjournal, hvis du vil lagre din egen kopi av journaldokumenter

Hva om jeg ikke vil bruke tjenestene på Min helse?

​Det er frivillig å bruke de digitale tjenestene som tilbys på Min helse. Hvis du ikke ønsker å benytte dem, har du flere alternativer, avhengig av hvilken tjeneste det gjelder.

Tjenester på helsenorge.no:

Du kan fjerne din egen tilgang til tjenestene på helsenorge.no, for eksempel hvis det er flere enn deg selv som har tilgang til din BankID eller annen innloggingsinformasjon.

Dette kan du gjøre selv i Bruk av helsetjenester og ordninger, som du finner i menyen oppe til høyre, eller ved å fylle ut og sende inn skjema nummer en nedenfor.

Digital tilgang til dine helseopplysninger vil da ikke være mulig på helsenorge.no, men du vil fortsatt ha tilgang til tjenester på andres vegne hvis du har foreldreansvar eller fullmakt til dette.

Merk at du ved å fjerne din tilgang til tjenestene på helsenorge.no ikke samtidig vil automatisk reservere deg mot kjernejournal.

Hvis du vil gjenåpne tilgangen må du fylle ut og sende inn skjema nummer to (for voksne) eller tre (for barn) nedenfor.

Pasientjournal

Du kan ikke reservere deg mot Pasientjournal i seg selv, men du kan fjerne din egen digitale tilgang til denne tjenesten på helsenorge.no eller ved å fylle ut og sende inn skjema nummer en nedenfor. Helsepersonell vil fortsatt ha tilgang til helseopplysningene dine i sine systemer.

Ønsker du å få gjenopprettet tilgangen, må du fylle ut og sende inn skjema nummer to (for voksne) eller tre (for barn) nedenfor.

Les mer om digitalt innsyn i Pasientjournal.

Kjernejournal

Du kan fjerne din digitale tilgang til kjernejournal via helsenorge. Du kan også reservere deg mot å ha kjernejournal.

Har du reservert deg mot å ha kjernejournal, kan du innen 30 dager ombestemme deg og be om å få gjenopprettet informasjonen i kjernejournalen din.

Dersom du på et senere tidspunkt ønsker en kjernejournal, må du be om å få opprettet en ny. Kjernejournal vil da ikke vil inneholde historiske opplysninger om legemidler eller kritisk informasjon om helsen din.

Les mer om å reservere seg mot å ha Kjernejournal.

Du kan bruke tjenester på vegne av andre

​Personverntjenestene lar deg registrere fullmakter, slik at andre kan bruke helsetjenestene på Min helse på dine vegne. Foreløpig er det bare enkelte tjenester du kan gi andre tilgang til gjennom fullmakt: Profil, Henvisninger og Timeavtaler i Helse Vest og utvalgte avdelinger i Helse Nord, samt Meldinger i Helse Vest.

Det jobbes med å utvide tilbudet, slik at pårørende kan ha en aktiv rolle og bistå andre i deres bruk av helsetjenester.

Tilsvarende kan du bruke enkelte tjenester på vegne av dine barn. Foreløpig er kun enkelte tjenester tilgjengelige på vegne av barn:

 • For barn under 12 år: Henvisninger og Timeavtaler i Helse Vest og utvalgte avdelinger i Helse Nord
 • For barn under 12 år: Meldinger i Helse Vest
 • For barn under 12 år: Informasjon om forløpskoordinator for kreft
 • For barn under 12 år: Pasientjournal
 • For barn under 16 år: Fastlegeinformasjon
 • For barn under 16 år: Profil

Personer over 16 år er helserettslig myndige, og foreldre har generelt ikke innsynsrett. Det er også begrensninger i innsynsretten for barn mellom 12 og 16 år. Les mer om barns helserettigheter. På sikt vil foreldre kunne bruke flere digitale helsetjenester for sine barn.

Hvis du har tilgang til å benytte tjenester på Min helse på vegne av andre, er det mulig å velge mellom deg selv, hver av dine barn under 16 år og/eller andre som har gitt deg fullmakt. Når du velger en annen person enn deg selv, vil du umiddelbart se at tjenestetilbudet reduseres. Hvilke tjenester som vises på Min helse, kommer an på hvilke tjenester som er tilgjengelig for barn over og under 12 år og gjennom fullmakt, samt eventuelle reservasjoner og samtykker som gjelder for personen du representerer.

Trenger du hjelp for å komme i gang?

​Ta kontakt på telefon med 800HELSE (800 43 573).