Tjenester på helsenorge.no

På helsenorge.no finnes mange tjenester du kan benytte for å følge opp din helse. Flere er under utvikling. Du ser også tjenester som er under utprøving i utvalgte områder i Norge.

På Min helse samles tjenester du kan benytte for å følge opp din helse.
Foto: Håvard Bøhm

Sikre helsetjenester på nett

​Logg på helsenorge.no for å komme til selvbetjeningstjenestene. Her finner du sikre, digitale helsetjenester. Det er bare du som har tilgang til helseopplysningene dine, med mindre du velger å gi andre fullmakt til å bruke tjenestene på dine vegne.

Mange av tjenestene er nye og under utvikling. Når en tjeneste er ny, vil den ofte prøves ut i et begrenset geografisk område før den gjøres tilgjengelig for alle. Noen av tjenestene som vises på helsenorge.no kan derfor være lite aktuelle for deg foreløpig.

Hvilke tjenester er tilgjengelig?

Her følger en kort beskrivelse av tjenester på helsenorge.no og hvem som foreløpig har nytte av dem.

Fastlegeinformasjon

Fastlegeinformasjon vises for alle brukere som deltar i fastlegeordningen. Informasjonen vises også for barn under 16 år.

Fastlege med eventuelle digitale tjenester

Hvis din fastlege tilbyr digitale tjenester vil du i tillegg se inngang til disse:

 • Bestill time
 • Forny resept
 • Start e-konsultasjon
 • Kontakt legekontoret

Foreløpig er det kun et utvalg fastleger som prøver ut tjenestene. Bruk av digitale tjenester hos fastlegen forutsetter samtykke til dialogtjenester med personlig helsearkiv.

Her finner du hvilke fastlegekontor som tilbyr digitale tjenester.

Meldinger

For å se dine meldinger i helsenorge.no må du ha opprettet personlig helsearkiv.

I meldingstjenesten kan du se meldinger du har mottatt fra helsetjenesten, og svare på dem. I denne tjenesten kan du foreløpig kun svare på meldinger du allerede har mottatt. Skal du svare på en melding angående en spesifikk time i Helse Vest, må du gå til den timen i Timeavtaler.

Finn mer informasjon om Meldinger på helsenorge.no

Timeavtaler

Framtidige avtaler med helsetjenesten vises i en samlet liste. Alle kan åpne listen, men foreløpig inneholder den kun timeavtaler ved sykehus i Helse Vest og Helse Nord, samt timeavtaler hos enkelte avdelinger ved sykehus i Helse Midt, i tillegg til avtaler hos fastleger som er med i utprøvingen av timebestillingstjenesten. Timeavtaler i kommunale helsetjenester vises også for enkelte kommuner og bydeler som er med i utprøvingen av dette.

Finn mer informasjon om Timeavtaler på helsenorge.no

Henvisninger

Henvisninger til sykehus vises i en samlet liste. Alle kan åpne listen sin, men foreløpig inneholder den kun henvisninger til sykehus i Helse Vest og Helse Nord. For hver henvisning vises informasjon om status og eventuelle planlagte timeavtaler. Har du ingen henvisninger, vises ikke denne tjenesten for deg.

Finn mer informasjon om Henvisninger på helsenorge.no

Legemidler

Denne tjenesten bygger både på opplysninger som er lagret i kjernejournal og som hentes fra reseptformidleren. Resepter vises i en liste, sammen med informasjon om utleverte legemidler og andre apotekvarer.

Finn mer informasjon om resepttjenesten på helsenorge.no

Helsekontakter

Helsekontakter gir deg informasjon om og oversikt over dine nåværende og tidligere fastleger, forløpskoordinater for kreft og andre helsekontakter. Du kan også selv legge inn flere helsekontakter i din kjernejournal.

Finn mer informasjon om Helsekontakter på helsenorge.no

Vaksiner

Vaksinetjenesten lar deg se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Finn mer informasjon om Vaksiner på helsenorge.no

Pasientreiser

Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene dine.

Søk på helsenorge.no eller på papir. Søknaden må uansett sendes inn senest seks måneder etter at du har vært på pasientreise.

Finn mer informasjon om Pasientreiser på helsenorge.no

Frikort og egenandeler

Du kan se status på frikort og egenandeler du har betalt for helsetjenester.

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Det finnes to frikortordninger i Norge, som gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen.

Finn mer informasjon om Frikort og egenandeler på helsenorge.no

Bytte fastlege

Du kan selv bytte fastlege ved å logge deg inn på helsenorge.no. Selv om du ikke er logget inn, kan du søke etter fastleger med ledig plass på sine lister.

Du kan bytte opptil to ganger i året. I tillegg til de ordinære byttene, kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Et bytte blir først gyldig første dag i måneden etter.

Hvis fastlegen du ønsker deg ikke har ledig plass, kan du sette deg på venteliste. Da vil du automatisk bytte så snart fastlegen får ledig plass, og du har ledige bytter.

Finn mer informasjon om Bytte fastlege på helsenorge.no

Sykdom og kritisk info

Sykdomshistorikken din, og kritisk informasjon om deg, er informasjon om din helse som de som behandler deg trenger for å gi rask og riktig helsehjelp. Har du kritisk informasjon som helsepersonell ikke vet om, kan det føre til at du får feil eller forsinket behandling.

Finn mer informasjon om Sykdom og kritisk info på helsenorge.no

Personlig helsearkiv

Her vises dokumenter som er lagret i ditt personlige helsearkiv. Dette kan være vedlegg som er utvekslet i meldinger til og fra helsetjenesten, eller journaldokumenter du har kopiert fra pasientjournalen din. Innkallingsbrev vil også vises her, selv om de er utgått, erstattet eller slettet.

Finn mer informasjon om Personlig helsearkiv på helsenorge.no

Donorkort

Du kan opprette et digitalt donorkort i kjernejournalen din. Du kan samtidig legge til en eller to personer som kjenner til ditt standpunkt til organdonasjon. Disse kan være familie, venner, kollegaer, fastlege eller naboer, og må være over 18 år.

Finn mer informasjon om organdonasjon på helsenorge.no

Pasientjournal

Her kan du få digitalt innsyn i journaldokumentene dine. Senere vil tjenesten tilbys til alle, men foreløpig viser den kun journaldokumenter ved sykehus i Helse Nord og Helse Vest.

Journaldokumentene hentes fra sykehusets systemer og blir ikke lagret på helsenorge.no. Du kan derimot selv velge å lagre en kopi i ditt personlige helsearkiv, dersom du har godtatt bruksvilkårene.

Tilgangslogg

Pasienter i Helse Vest og Helse Nord vil via tilgangsloggen kunne se hvilke sykehusansatte som har gjort oppslag i pasientjournalen.

Finn mer informasjon om Pasientjournal på helsenorge.no

Kjernejournal

Alle som har en kjernejournal på helsenorge.no, får innsyn i hva den inneholder og kan bidra til å gjøre kjernejournalen bedre ved å registrere egne opplysninger.

Finn mer informasjon om Kjernejournal på helsenorge.no

Helseregistre

Oversikt over norske helseregistre hvor det kan ligge opplysninger om deg, dine pårørende eller dem du representerer.

Finn mer informasjon om Helseregistre på helsenorge.no

Forskning og helseundersøkelser

Dersom du er med i en eller flere befolkningsstudier eller kliniske studier kan du se informasjon om dem her. Hvis du ikke er med i noen av helseundersøkelsene som er omfattet av tjenesten, vil siden vises uten innhold.

For øyeblikket er det kun Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) som er med i denne tjenesten på helsenorge.no. Flere helseundersøkelser vil bli lagt til etter hvert.

Europeisk helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Kortet bør du ha med deg dersom du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits.

Dette er en ekstern tjeneste som ikke ligger på helsenorge.no, men som sender deg videre til dit du finner tjenesten.

Finn mer informasjon om Europeisk helsetrygdkort på helsenorge.no

Meld bivirkninger

Du kan selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett. Du kan også melde bivirkninger på vegne av dine nærmeste.

Dette er en ekstern tjeneste som ikke ligger på helsenorge.no, men som sender deg videre til dit du finner tjenesten.

Finn mer informasjon om Meld bivirkninger på helsenorge.no

Personvelger

Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, eller har fått fullmakt fra andre, vil du med personvelgeren kunne velge å representere en annen. Du kan også gi fullmakt til andre, slik at de på samme måte kan benytte tjenestene på dine vegne.

Under Profil og innstillinger finner du kontaktinformasjon og varseloppsett, personopplysninger, bruk av helsetjenester og ordninger, deling av helseopplysninger, fullmakter, og logg over bruk.

Kontaktinformasjon og varseloppsett

Kontaktinformasjonen som vises er hentet fra folkeregisteret og Digitalt kontaktregister, og lagres ikke på helsenorge.no. Varselprofilen lar deg bestemme om du får tilsendt SMS- eller e-postvarsel når du mottar informasjon på helsenorge.no. Dersom du har foreldreansvar for barn, vil du få samme type varsler for dem som du gjør for deg selv.

Varsler sendes kun i forbindelse med tjenester på helsenorge.no. Tjenester du bruker via andre løsninger vil ikke gi varsler via helsenorge.no. Du kan også få påminnelse for timer hos fastlegen.

Dersom du bor i en bydel i Oslo som deltar i prøveprosjektet kan du også få varsel når hjemmetjenesten har vært på besøk. For øyeblikket gjelder dette kun bydelene Alna, Frogner, Grünerløkka og Østensjø.

Personopplysninger

Denne siden inneholder informasjon om deg som kan være viktig for helsepersonell å kjenne til.

Opplysninger i folkeregisteret

Her vises hvilke opplysninger som er registrert om deg i folkeregisteret, og du kan enkelt kontrollere om de er riktige.

Pårørende

Du kan legge inn flere pårørende, og du kan angi hvilke av dem som er dine nærmeste pårørende. Helsepersonell vil alltid forsøke å kontakte dine nærmeste pårørende først.

Arbeidsgiver

Legg inn arbeidsgiver hvis du ønsker at helsepersonell skal ha denne kontaktinformasjonen.

Kommunikasjon

Her kan du angi om du har spesielle kommunikasjonsbehov eller lignende. Dette kan være nyttig å vite for helsepersonell, slik at de kan tilrettelegge for dine behov.

Bruk av helsetjenester og ordninger

Her kan du styre tilgangen til tjenestene dine på helsenorge.no, og hvordan du vil bruke andre typer helsetjenester.

Les mer om å ikke bruke tjenestene på helsenorge.no.

Deling av helseopplysninger

På denne siden kan du bestemme hvordan dine helseopplysninger skal deles for bruk i pasientbehandling, statistikk, forebyggende arbeid, beredskap, analyser og helsefaglig forskning.

Fullmakter

Her kan du gi andre fullmakt til å bruke tjenester på helsenorge.no på dine vegne, og du kan få tilsvarende fullmakt fra andre. Her vises også hvor lenge fullmaktene er gyldige, og du kan endre eller avslutte fullmakter du har gitt, eller opprette en ny fullmakt.

Du må være 16 år eller eldre for å kunne gi en fullmakt, og 18 år eller eldre for å kunne motta fullmakt til å benytte tjenester på vegne av andre.

Hvis du gir en fullmakt til å benytte «alle tjenester som til enhver tid er tilgjengelig via fullmakt», vil fullmaktshaver i første omgang kun få tilgang til de nevnte tjenestene. Tilgangen vil automatisk bli utvidet etter hvert som flere tjenester blir tilgjengelige via fullmakt. Dette valget passer for dem som nå og i framtiden vil ha mest mulig bistand til å følge opp sin helse gjennom digitale tjenester.

For øyeblikket er det kun enkelte tjenester du kan gi andre fullmakt til å bruke på dine vegne. Etter hvert vil flere tjenester bli lagt til, slik at pårørende kan hjelpe så mye som mulig med digitale helsetjenester. Du vil aldri kunne gi andre tilgang til mer enn du selv har tilgang til.

Les mer om fullmakter på helsenorge.no.

Logg over bruk

Logg over bruk viser overordnet informasjon om når en bruker har logget inn og når en tjeneste på helsenorge.no er benyttet, men ingen detaljer om bruken.

Hvis andre har tilgang til tjenester på dine vegne gjennom foreldreansvar eller fullmakt, vises deres bruk også.

Finn mer informasjon om Profil og innstillinger på helsenorge.no

Hvordan behandles informasjonen om meg på helsenorge.no?

​Helsenorge.no har høye krav til sikkerhet for å ta vare på informasjonen om deg.

Flere av tjenestene på helsenorge.no henter opplysninger fra registre hos helseforetakene på en sikker måte, og viser dem til deg når du er innlogget. Slike tjenester lagrer ingen data, og informasjonen forsvinner fra helsenorge.no når du logger ut.

Andre tjenester forutsetter at det lagres informasjon på helsenorge.no, for eksempel når du sender melding til fastlegen eller til sykehuset, og når du får svar fra dem. Dette er såkalte dialogtjenester. Disse lagres i det som kalles ditt personlige helsearkiv.

Personlig helsearkiv er et sikkert digitalt arkiv på helsenorge.no, som er tilgjengelig bare for deg. For å ta i bruk tjenester som forutsetter lagring av informasjon i personlig helsearkiv, må du gi et samtykke: samtykke til å ta i bruk dialogtjenester med personlig helsearkiv. Dette kan du senere trekke tilbake. Dette gjelder tjenestene:

 • Fastlege med digitale tjenester
 • Meldinger, hvis du vil sende meldinger og motta innkallingsbrev
 • Pasientjournal, hvis du vil lagre din egen kopi av journaldokumenter

Hva om jeg ikke vil bruke tjenestene på helsenorge.no?

​Det er frivillig å bruke de digitale tjenestene som tilbys på helsenorge.no. Hvis du ikke ønsker å benytte dem, har du flere alternativer, avhengig av hvilken tjeneste det gjelder.

Tjenester på helsenorge.no:

Du kan fjerne din egen tilgang til tjenestene på helsenorge.no, for eksempel hvis det er flere enn deg selv som har tilgang til din BankID eller annen innloggingsinformasjon.

Dette kan du gjøre selv i Bruk av helsetjenester og ordninger, som du finner i menyen oppe til høyre, eller ved å fylle ut og sende inn skjema nummer en nedenfor. Dette kan du også gjøre for barn du har foreldreansvaret for.

Digital tilgang til dine helseopplysninger vil da ikke være mulig på helsenorge.no, men du vil fortsatt ha tilgang til tjenester på andres vegne hvis du har foreldreansvar eller fullmakt til dette.

Merk at du ved å fjerne din tilgang til tjenestene på helsenorge.no ikke samtidig vil automatisk reservere deg mot kjernejournal.

Hvis du vil gjenåpne tilgangen må du fylle ut og sende inn skjema nummer to (for voksne) eller fire (for barn) nedenfor.

Trekke samtykke til helsenorge.nos bruksvilkår

Du kan trekke ditt samtykke til helsenorge.nos bruksvilkår. Ønsker du å gjøre dette må du først selv slette alle fullmakter, og trekke tilbake samtykke til dialog- og arkivtjenester.

Pasientjournal

Du kan ikke reservere deg mot Pasientjournal i seg selv, men du kan fjerne din digitale tilgang til denne tjenesten på helsenorge.no. Dette kan du også gjøre for barn du har foreldreansvaret for. Du kan gjøre det samme ved å fylle ut og sende inn skjema nummer en (for voksne) eller tre (for barn) nedenfor. Helsepersonell vil fortsatt ha tilgang til helseopplysningene dine i sine systemer.

Ønsker du å få gjenopprettet tilgangen, må du fylle ut og sende inn skjema nummer to (for voksne) eller fire (for barn) nedenfor.

Les mer om digitalt innsyn i Pasientjournal.

Kjernejournal

Du kan fjerne din digitale tilgang til kjernejournal via helsenorge. Du kan også reservere deg mot å ha kjernejournal.

Har du reservert deg mot å ha kjernejournal, kan du innen 30 dager ombestemme deg og be om å få gjenopprettet informasjonen i kjernejournalen din.

Dersom du på et senere tidspunkt ønsker en kjernejournal, må du be om å få opprettet en ny. Kjernejournal vil da ikke vil inneholde historiske opplysninger om legemidler eller kritisk informasjon om helsen din.

Les mer om å reservere seg mot å ha Kjernejournal.

Du kan bruke tjenester på vegne av andre

​Personverntjenestene lar deg registrere fullmakter, slik at andre kan bruke helsetjenestene på helsenorge.no på dine vegne. Det er ikke alle tjenester du kan gi andre tilgang til gjennom fullmakt, men det jobbes med å utvide tilbudet, slik at pårørende kan ha en aktiv rolle og bistå andre i deres bruk av helsetjenester.

Hvis du har tilgang til å benytte tjenester på helsenorge.no på vegne av andre, er det mulig å velge mellom deg selv, hver av dine barn under 16 år og/eller andre som har gitt deg fullmakt.

Les mer om å representere andre via fullmakt.

Når du velger en annen person enn deg selv, vil du umiddelbart se at tjenestetilbudet reduseres. Hvilke tjenester som vises på helsenorge.no, kommer an på hvilke tjenester som er tilgjengelig for barn over og under 12 år og gjennom fullmakt, samt eventuelle reservasjoner og samtykker som gjelder for personen du representerer.

Du må være 16 år eller eldre for å kunne gi en fullmakt, og 18 år eller eldre for å kunne motta fullmakt til å benytte tjenester på vegne av andre.

Tilsvarende kan du bruke enkelte tjenester på vegne av dine barn.

Fosterforeldre har ikke tilgang til barnets helseopplysninger via Helsenorge. Fosterforeldre må henvende seg direkte til barnets behandlende lege for å få innsyn i slike opplysninger.

Foreløpig er disse tjenestene tilgjengelige på vegne av barn:

For barn under 16 år:

 • Meldinger
 • Helsekontakter
 • Forløpskoordinator
 • Bytte fastlege
 • Resepter: Visning av resepter og legemidler.
 • Helseregistre
 • Forskning
 • Profil

For barn under 12 år:

Det er begrensninger i innsynsretten for barn mellom 12 og 16 år. Når barnet fyller 12 år vil foreldre derfor se at hva de har innsyn i for barnet automatisk reduseres til kun det som står i listen over.

For barn under 12 år er alle tjenestene i listen over tilgjengelig, i tillegg til disse:

 • Timeavtaler og timeadministrasjon
 • Henvisninger
 • Meldinger i forbindelse med legekontor eller kommunale tjenester
 • Fastlegen: Informasjon om fastlegen
 • Sykdom og kritisk informasjon i kjernejournal
 • Pasientjournal: Dokumentoversikt og tilgangslogg for pasientjournal på sykehus.
 • Resepter: Logg over alle som har sett på en resept.
 • Personlig helsearkiv: Dokumenter i personlig helsearkiv.
 • Kjernejournal: Innsyn og egne registreringer i kjernejournal, innstillinger og logg over bruk.

Når barnet fyller 16 år

Personer over 16 år er helserettslig myndige, og foreldre har generelt ikke innsynsrett. Når barnet fyller 16 år vil foreldres mulighet til innsyn automatisk forsvinne fra helsenorge.no-tjenestene.

Les mer om barns helserettigheter.

Trenger du hjelp for å komme i gang?

​Ta kontakt på telefon med 800HELSE (800 43 573).