Timeavtaler

Du kan se framtidige timeavtaler med helsetjenesten samlet i en liste. Foreløpig er det begrenset hvilke tjenester og områder som er med i listen, men den utvides stadig.

Foto: Mostphotos

Framtidige timeavtaler med helsetjenesten vises i en samlet liste. Alle kan åpne listen, men hva som vises i den vil variere, avhengig av hvilke tjenester man bruker og hvor.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

For øyeblikket vises følgende:

 • Timeavtaler ved sykehus i Helse Vest.
 • Timeavtaler ved enkelte avdelinger ved sykehus i Helse Nord.
 • Timeavtaler fra noen avdelinger ved sykehus i Helse Midt-Norge.
 • Timeavtaler hos fastleger som er med i utprøvingen av timevisningstjenesten. Du kan også se tidligere timer du har hatt med disse fastlegene.
 • Avtaler om hjemmebesøk fra kommunehelsetjenesten i Bergen og Oslo. Flere kommuner kommer med i løpet av høsten 2018.
 • Slike kommunale avtaler i Bergen kan også avbestilles gjennom Helsenorge, og når kommunen svarer vil du kunne se i varselet om avbestillingen er akseptert eller avslått. Du slipper dermed å logge deg inn for å se det.

I denne tjenesten vil du også snart kunne avbestille timer hos fastlegen eller i spesialisthelsetjenesten.

På sikt vil også timeavtaler med spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner bli tilgjengelig.

Se avtaler om hjemmebesøk

Hvis du mottar kommunale helsetjenester og bor i et område som deltar i utprøvingen av disse tjenestene på helsenorge.no, kan du nå bruke nye tjenester på helsenorge.no, som for eksempel få oversikt over avtaler om hjemmebesøk. Det er foreløpig kun tjenestene hjemmesykepleie og praktisk bistand som er aktivert.

Områder som deltar

Os kommune, samt alle bydeler i Bergen og Oslo deltar nå i ordningen, noe som innebærer at rundt 20% av landets innbyggere kan benytte den.

I løpet av høsten 2018 vil også følgende kommuner starte opp bruk av tjenesten: Drammen, Fredrikstad, Asker, Bærum, Sandnes og Giske.

Hvordan virker det?

Logg inn på helsenorge.no og gå til Timeavtaler for å se avtalene.

Hvilke avtaler som vises kan variere fra kommune til kommune, og er avhangig av hvilket journalsystem kommunen bruker:

Avtaler som vises for Bergen og Os:

 • Regelmessige avtaler fram i tid.
 • Tildelte avtaler: Avtaler som har kommet på arbeidsplanen til en ansatt og har et mer bestemt tidspunkt.
 • Avlyste avtaler framover i tid: Avlyst enten av deg selv, eller av tjenesten.

Avtaler som vises for Oslo:

 • Regelmessige avtaler fram i tid.
 • Utførte hjemmebesøk.
 • Avlyste avtaler framover i tid: Avlyst enten av deg selv, eller av tjenesten.