Timeavtaler

Du kan se framtidige timeavtaler med helsetjenesten samlet i en liste. Foreløpig er det begrenset hvilke tjenester og områder som er med i listen, men den utvides stadig.

Foto: Mostphotos

Timeavtaler Framtidige timeavtaler med helsetjenesten vises i en samlet liste. Alle kan åpne listen, men hva som vises i den vil variere, avhengig av hvilke tjenester man bruker og hvor.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

For øyeblikket vises følgende:

  • Timeavtaler ved sykehus i Helse Vest. Merk at telefonkonsultasjoner fra Helse Vest ikke vil vises.
  • Timeavtaler ved enkelte avdelinger ved sykehus i Helse Nord.
  • Timeavtaler fra noen avdelinger ved sykehus i Helse Midt-Norge.
  • Timeavtaler hos fastleger som er med i utprøvingen av timevisningstjenesten. Du kan også avbestille timer eller se tidligere timer du har hatt med disse fastlegene.
  • Avtaler om hjemmebesøk fra kommunehelsetjenesten i et utvalg kommuner. Du kan også avbestille fremtidige avtaler eller se tidligere avtaler du har hatt.

Se avtaler om hjemmebesøk

Hvis du mottar kommunale helsetjenester og bor i en kommune som benytter disse tjenestene på helsenorge.no, kan du for eksempel få oversikt over avtaler om hjemmebesøk på Helsenorge.

Hvilke kommuner er med?

Tilbudet blir gradvis utvidet til flere kommuner. Her finner du en oversikt over hvilke kommuner som deltar.

Hvordan virker det?

Logg inn på helsenorge.no og gå til Timeavtaler for å se avtalene.

Hvilke avtaler som vises kan variere fra kommune til kommune, og er avhengig av hvilket journalsystem kommunen bruker:

Avtaler som kan vises er:

  • Regelmessige avtaler fram i tid.
  • Tildelte avtaler: Avtaler som har kommet på arbeidsplanen til en ansatt og har et mer bestemt tidspunkt.
  • Avlyste avtaler framover i tid: Avlyst enten av deg selv, eller av tjenesten.
  • Utførte hjemmebesøk.
  • Tidligere avtaler.