Personlig helsearkiv

I ditt personlige helsearkiv får du oversikt over lagrede dokumenter og vedlegg.

I ditt personlige helsearkiv blir det lagret dokumenter og vedlegg du har fått ved å benytte tjenestene på helsenorge.no.

For å benytte dialog- og arkivtjenester må du godta bruksvilkårene.