Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Meldinger

Du kan se en rekke forskjellige typer meldinger fra helsetjenesten samlet i en oversikt.

I meldingstjenesten kan du se meldinger du har mottatt fra helsetjenesten, og svare på dem. I denne tjenesten kan du foreløpig kun svare på meldinger du allerede har mottatt. Skal du svare på en melding angående en spesifikk time i Helse Vest, må du gå til den timen i Timeavtaler.

Følgende meldinger vil du kunne se her:

 • Meldinger fra sykehus i Helse Vest vises samlet.
 • Meldinger fra forløpskoordinator for kreft i Helse Vest, dersom du har fått tildelt en slik.
 • Meldinger fra helsekontakt i Helse Vest, dersom du har fått tildelt en slik.
 • Meldinger fra fastleger som benytter digitale tjenester på helsenorge.no.
 • Meldinger fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), dersom du deltar i denne.
 • Meldinger fra kommunehelsetjenesten i Bergen og enkelte bydeler i Oslo. Dette er et prøveprosjekt som med tiden vil utvides til flere geografiske områder.
 • Meldinger knyttet til fullmakter, bytte av fastlege, og digitale skjema.
 • Svar fra saksbehandlere.
 • Kvitteringer for eksempel fra bytte av fastlege eller innsending av et skjema.
 • Resultater fra helseundersøkelser eller prøveprosjekter du deltar i.
 • Kvittering på at du har gitt eller mottatt en fullmakt, eller bekreftelse på at en fullmakt er endret eller avsluttet.

For å bruke meldingstjenesten på helsenorge.no må du først ha opprettet personlig helsearkiv.

Sende nye meldinger

Skal du sende en ny melding til fastlegen, må du gjøre det fra fastlege-siden eller forsiden når du er logget inn på helsenorge.no.

Nye meldinger til andre helsekontakter må du sende fra helsekontakter-siden.

Les mer om helsekontakter-tjenesten.