Meldinger

Du kan se en rekke forskjellige typer meldinger fra helsetjenesten samlet i en oversikt.

Foto: Eugenio Marongiu / Mostphotos

I meldingstjenesten kan du se meldinger du har mottatt fra helsetjenesten, og svare på dem. Skal du svare på en melding angående en spesifikk time i Helse Vest, må du gå til den timen i Timeavtaler.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere, men med Basis vil du ikke få tilgang til alle typer meldinger. Du må samtykke til Full tilgang for å få se alle meldingene i denne tjenesten.

Samtykke til Basis gir deg tilgang til:

 • Meldinger fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
 • Kvitteringer for eksempel fra bytte av fastlege eller innsending av et skjema.
 • Kvittering på at du har gitt eller mottatt en fullmakt, eller bekreftelse på at en fullmakt er endret eller avsluttet.

Samtykke til Full tilgang gir deg tilgang til:

 • Meldinger fra sykehus i Helse Vest vises samlet.
 • Meldinger fra forløpskoordinator for kreft i Helse Vest, dersom du har fått tildelt en slik.
 • Meldinger fra helsekontakt i Helse Vest, dersom du har fått tildelt en slik.
 • Meldinger fra fastleger som benytter digitale tjenester på helsenorge.no.
 • Meldinger fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), dersom du deltar i denne.
 • Meldinger fra kommunehelsetjenesten, dersom du deltar i utprøvingen av dette.
 • Meldinger knyttet til fullmakter, bytte av fastlege, og digitale skjema.
 • Svar fra saksbehandlere.
 • Resultater fra helseundersøkelser eller prøveprosjekter du deltar i.

Skriv ny melding

Du kan skrive nye meldinger ved å trykke på "Skriv melding"-knappen. Du kan skrive ny melding til de helsekontaktene du har på helsekontakter-siden. I tillegg kan du sende melding til fastlegen din, dersom vedkommende tilbyr digitale tjenester på helsenorge.no. Her får du vite mer om fastleger med digitale tjenester.

Les mer om helsekontakter-tjenesten.

Meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen

Hvis du mottar kommunale helsetjenester og bor i et område som deltar i utprøvingen av disse tjenestene på helsenorge.no, kan du nå bruke nye tjenester på helsenorge.no, som for eksempel meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Hvilke kommuner er med?

Tilbudet blir gradvis utvidet til flere kommuner. Her finner du en oversikt over hvilke kommuner som deltar.

Hvordan virker det?

Når du henvender deg til helse- og omsorgstjenestene i din kommune via helsenorge.no vil de svare via helsenorge.no.

 • Du kan forvente å få svar første virkedag etter at du har sendt en melding.
 • Du kan starte nye meldinger fra helsekontakter-tjenesten når du er logget på helsenorge.no.
 • Du kan bare sende meldinger til tjenester du mottar, og som har åpnet for kontakt via helsenorge.no.
 • Meldingene fra deg blir bare lest av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har lov til å se opplysninger om deg.
 • Du vil få varsel om nye meldinger til deg på tekstmelding eller e-post, avhengig av hva du foretrekker, slik at du vet når du skal logge inn.
 • Nye meldinger finner du i meldingstjenesten når du er logget inn på helsenorge.no. Der kan du også besvare meldinger du har mottatt.