Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Helseregistre

Oversikt over norske helseregistre hvor det kan ligge opplysninger om deg, dine pårørende eller dem du representerer.

Når du benytter helsetjenester i Norge legges det opplysninger om deg inn i helseregistre. Hvilke opplysninger og registre det gjelder, er avhengig av hvilken type helsehjelp eller behandling du får.

Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. I tjenesten finner du informasjon om hvert enkelt register, og hvor du kan henvende deg for å få slikt innsyn.

De som behandler opplysningene i disse registrene har taushetsplikt. Opplysninger som kan kobles til identifiserbare personer er strengt regulert.

Liste over helseregistre

I listen finner du disse registrene:

Dødsårsaksregisteret (DÅR)

Dette registeret inneholder opplysninger om dødsårsaker, dødsmåte og dødssted, og danner grunnlag for den offisielle dødsårsaksstatistikken i Norge.

Les mer om Dødsårsaksregisteret
Les mer om innsynsrett i Dødsårsaksregisteret

Kreftregisteret

Kreftregisteret behandler opplysninger om kreft og kreftundersøkelser i Norge, for å kartlegge forekomst av kreftsykdommer.

Les mer om Kreftregisteret
Les mer om innsynsrett i Kreftregisteret

Medisinsk fødselsregister (MFR)

Dette registeret omfatter alle fødsler i Norge, og inneholder opplysninger om svangerskap, fødsel og sykdommer eller komplikasjoner hos mor og barn.

Les mer om Medisinsk fødselsregister
Les mer om innsynsrett i Medisinsk fødselsregister

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

MSIS inneholder opplysninger om forekomst av smittsomme sykdommer i Norge over tid.

Les mer om Meldingssystem for smittsomme sykdommer
Les mer om innsynsrett i Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)

SYSVAK omfatter vaksinasjoner til personer i Norge.

Les mer om Nasjonalt vaksinasjonsregister
Les mer om innsynsrett i Nasjonalt vaksinasjonsregister

Forsvarets helseregister

Forsvarets helseregister omfatter alle personer i Norge som er rulleført eller har vært ansatt i Forsvaret.

Les mer om Forsvarets helseregister

Norsk pasientregister (NPR)

Norsk pasientregister inneholder helseopplysninger om alle personer som har fått eller venter på behandling i spesialisthelsetjenesten, enten det er på sykehus, i poliklinikk eller hos avtalespesialister.

Norsk pasientregister ble etablert i 1997, og etter vedtak i Stortinget ble registeret gjort om til et personidentifiserbart, kryptert helseregister. Se Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister.

Som pasient har du rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om deg i Norsk pasientregister, og hvem som har fått utlevert personidentifiserbare helseopplysninger om deg.

Les mer om innsynsrett i Norsk pasientregister

Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR)

Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser er et register over sykdommer i hjertet og blodårene.

Les mer om Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser
Les mer om innsynsrett i Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Et helseregister som inneholder opplysninger om bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester, som for eksempel fastlege og hjemmesykepleie.

Les mer om Kommunalt pasient- og brukerregister

Helsearkivregisteret

Et register som inneholder opplysninger om avdøde personer som har fått helsehjelp hos spesialisthelsetjenesten i Norge.

Les mer om Helsearkivregisteret

Andre registre

Det finnes også andre helseregistre, som ikke for øyeblikket er med i tjenesten på helsenorge.no:

Individbasert helse- og omsorgsstatistikk (IPLOS-registeret)

IPLOS-registeret inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester.

IPLOS-registeret ble etablert i 2007 med egen forskrift. Registerets formål er å gi et godt grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og omsorgstjenesten.

Hvis du mottar kommunale helse- og omsorgstjenester har du innsynsrett i IPLOS-registeret.