Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Helseregistre

Oversikt over norske helseregistre hvor det kan ligge opplysninger om deg, dine pårørende eller dem du representerer.

Når du benytter helsetjenester i Norge legges det opplysninger om deg inn i helseregistre. Hvilke opplysninger og registre det gjelder, er avhengig av hvilken type helsehjelp eller behandling du får.

Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. I tjenesten finner du informasjon om hvert enkelt register, og hvor du kan henvende deg for å få slikt innsyn.

De som behandler opplysningene i disse registrene har taushetsplikt. Opplysninger som kan kobles til identifiserbare personer er strengt regulert.

I listen finner du disse registrene:

  • Dødsårsaksregisteret (DÅR)
  • Kreftregisteret
  • Medisinsk fødselsregister (MFR)
  • Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
  • Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)
  • Forsvarets helseregister
  • Norsk pasientregister (NPR)
  • Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR)
  • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
  • Helsearkivregisteret