Helsekontakter

Helsekontakter gir deg informasjon om dine nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i helsetjenesten.

Kvinnelig lege med labfrakk og stetoskop
Foto: Cultura Creative/Johnèr

Hvem ser du i listen?

Her får du enkelt en oversikt over nåværende og tidligere fastleger, samt andre kontaktpersoner i helsevesenet, som for eksempel forløpskoordinater for kreft. Du kan også selv legge inn flere helsekontakter i din kjernejournal.

Noen helsekontakter kan du velge selv, som for eksempel fastleger. Andre, som for eksempel forløpskoordinatorer for kreft, får du tildelt når du har rett til det.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Koordinatorer

Koordinatorer er helsepersonell som tildeles pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte helsetjenester. En koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av pasienten, og sikre at planen for pasienten følges. Vedkommende skal sikre et forløp uten unødig ventetid for hver enkelt pasient, fungere som bindeledd mellom de ulike helseinstansene som pasienten berøres av, og ha kontakt med pasienten - og i noen tilfeller de pårørende.

Helse Vest

Sykehus i Helse Vest kan gi deg tilgang til ulike typer kontaktpersoner, som for eksempel sykepleier eller lege, dersom dette vurderes som en hensiktsmessig del av behandlingstilbudet.

Du kan sende og motta meldinger

Via sikre meldinger kan du også kommunisere med helsekontakter som har åpnet for kommunikasjon via helsenorge.no.

Du kan henvende deg til dine kontaktpersoner for informasjon og spørsmål. Meldingen vil besvares så snart som mulig, som oftest innen to arbeidsdager. Stedfortreder vil besvare meldingen ved fravær. Hvis det haster, bør du ta kontakt per telefon i ordinær arbeidstid.

Aktive og tidligere helsekontakter

Aktive helsekontakter er de du har et aktivt og nåværende forhold til, som for eksempel fastlegen din. Hvis du bytter fastlege, vil den nye vises under aktive helsekontakter, og den gamle flyttes automatisk til tidligere helsekontakter.

Koordinatorer vil kun være aktive i relevante perioder. Når rollen avsluttes flyttes de automatisk til tidligere helsekontakter.

Under tidligere helsekontakter vil du finne vedkommendes navn, tilhørighet til helseforetak, og hvilken periode de var din helsekontakt.

Under oversikten over fastleger vil du også se kontaktinformasjon og årsak til byttet av fastlege – for eksempel på grunn av flytting, fordi fastlegen reduserer pasientlisten sin, fordi fastlegen avslutter praksisen sin, eller fordi du selv ønsker å bytte fastlege.