Fullmakt

På flere av tjenestene på helsenorge.no er det mulig å representere andre via fullmakt, slik at du kan hjelpe dem med å holde oversikten over sin egen helsesituasjon.

Slik representerer du andre på helsenorge.no

Du kan bruke Helsenorge-tjenestene på andres vegne, f.eks. for å hjelpe dem med å holde oversikten over helseopplysninger.

Profil og innstillinger

I Profil og innstillinger kan du oppdatere din kontaktinformasjon, styre varsler, endre personverninnstillinger og se logg over bruk.

Fullmakt på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse

Tilgang til tjenester på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse.

Kommunale hjemmetjenester på helsenorge.no

På helsenorge.no kan du sende og motta meldinger, se avtaler og få varsler om utførte besøk.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Du kan gi andre fullmakt til å kontakte Helfo på vegne av deg, eller du kan få tilsvarende fullmakt fra andre.