Dokumenter på Helsenorge

Du kan velge å lagre dokumenter og vedlegg fra helsetjenesten på Helsenorge. Ingen andre enn deg selv og de du gir fullmakt vil kunne se dokumenter du har lagret.

 I denne tjenesten vises dokumenter som er lagret på helsenorge.no.

Dette kan for eksempel være vedlegg som er utvekslet i meldinger til og fra helsetjenesten, eller journaldokumenter du har kopiert fra pasientjournalen din.

Dokumenter som ligger lagret på helsenorge.no vil ikke oppdateres dersom helsepersonell oppdaterer dem i sine systemer. Husk derfor på at et dokument du har valgt å lagre på Helsenorge ikke nødvendigvis er den sist oppdaterte versjonen.

Det er bare du og de du gir fullmakt til som har tilgang til dokumenter som er lagret på Helsenorge. Man må også være logget inn for å kunne hente dem frem og se dem.

Les mer om personvern for tjenestene på Helsenorge.