Meld fra om bivirkninger

Du kan selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett. Du kan også melde bivirkninger på vegne av dine nærmeste.

Meld bivirkninger på internett
Foto: iStockphoto

​​​​​​​​​​​​​​Bivirkninger er alle uønskede virkninger legemidler kan ha. Ubehag eller andre symptomer du merker når du tar legemidler kan være bivirkninger, men de kan også være forårsaket av sykdom. Les mer om bivirkninger.

Hva gjør du om du får bivirkninger?

Du kan melde selv ved hjelp av meldeskjema. Dersom du får plagsomme symptomer du tror kan være bivirkninger av legemidlet du bruker, bør du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Dette gjelder særlig bivirkninger som føles alvorlige eller påvirker din legemiddelbruk.

Hvem kan melde bivirkninger?

Du kan melde bivirkninger for deg selv og på vegne av dine nærmeste.

Når kan jeg melde bivirkninger?

Det er nok at du mistenker at en bivirkning har sammenheng med legemidlet du bruker. Legemiddelverket er spesielt interessert i at du melder bivirkninger som du opplever som plagsomme eller som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Hvordan melder jeg en bivirkning?

Ved hjelp av meldeskjema på Internett kan du melde bivirkninger til Legemiddelverket. Meldeskjemaet ligger i Altinn og krever innlogging ved hjelp av en elektronisk ID (MinID, BankID, Commfides eller Buypass) via ID-porten. Dette sikrer at uvedkomne ikke får tilgang til dine opplysninger. Her kan du lese mer om elektronisk ID og hvordan du får elektronisk ID

Lege, tannlege og farmasøyt på apotek kan også melde bivirkninger på dine vegne, gjennom et eget meldesystem for helsepersonell. Det er ikke nødvendig å melde bivirkningen på nytt, dersom du vet at helsepersonell allerede har meldt på dine vegne.

Hvilke legemidler omfattes av ordningen?

Du kan melde bivirkninger av alle legemidler som er godkjent i Norge, både legemidler som du har fått på resept og reseptfrie. Bivirkninger av naturmidler, kosttilskudd (helsekost) og kosmetiske produkter må meldes via lege, farmasøyt på apotek eller tannlege. Bivirkninger av legemidler hos dyr må meldes via veterinær.

Hvilken type informasjon skal gis i bivirkningsmeldingen?

Meldingen din er anonym, men du må likevel gi opplysninger om fødselsdato, initialer, kjønn og bostedsfylke. I tillegg blir du bedt om å beskrive din legemiddelbruk, bivirkningen(e) og andre relevante opplysninger. Svært få felter i skjemaet må fylles ut, men du øker nytten av meldingen ved å fylle ut alle relevante felter.

Du bør ha pakningene til legemidlene du bruker foran deg når du skal fylle ut meldeskjema.

Hva blir gjort med meldingen?

​Din melding vil bli vurdert sammen med andre meldinger i arbeidet for å gjøre legemiddelbruk tryggere. Ved behov vil pakningsvedlegget oppdateres med ny bivirkningsinformasjon. Din melding kan også gi oss ny kunnskap om hvordan bivirkninger påvirker pasienters legemiddelbruk og livskvalitet.​