Medisiner med særlig risiko for eldre

Noen medisiner og medisinkombinasjoner kan være direkte farlige for eldre og bør helst unngås.

Noen medisiner er direkte farlige for eldre.
Foto: Colourbox

NSAID og sterke smertestillende

​Betennelsesdempende smertestillende som brukes ved både akutte og kroniske smerter. Kroniske smerter er vanlig hos eldre på grunn av slitasje (artrose) i ledd og ryggsøyle. NSAID anbefales ikke til fast bruk hos eldre. Selv korte kurer kan gi alvorlige bivirkninger.

Velg paracetamol hvis du kjøper reseptfrie smertestillende. Dersom du nå bruker NSAID, spør legen om du kan bytte til paracetamol, eventuelt i kombinasjon med andre smertestillende medisiner.

Skadelige virkninger av NSAID

 • Svekker slimhinnen i mage og tarm og kan gi magesår med alvorlige blødninger

 • Svekker blodplatenes evne til å stanse blødning

 • Farlig i kombinasjon med blodfortynnende medisiner

 • Hemmer blodgjennomstrømning og urinutskillelse i nyrene.

 • Kan utløse og forverre nyresvikt

 • Svekker effekten av en rekke blodtrykks- og hjertemedisiner.

 • Øker risiko for hjerteinfarkt og hjertesvikt

Sterke smertestillende

Medisiner som inneholder narkotiske, morfinlignende stoffer er effektive mot smerter etter akutte skader og operasjoner. Ved uhelbredelige kreftsykdommer og visse andre kroniske smertetilstander er det nødvendig å bruke slike medisiner fast for å opprettholde livskvalitet og verdighet.

Da er man ikke bekymret for den vannedannede virkningen slike medisiner ellers kan ha. Legen kan skreddersy smertebehandlingen og justere den etter dine behov. Når du starter med slike medisiner eller når dosen økes, er det ikke tillatt å kjøre bil i de første to ukene. Forstoppelse er en vanlig bivirkning som kan forebygges effektivt ved bruk av et avføringsmiddel.

Medisiner mot hjerte- og karsykdommer

Medisiner mot blodpropp (blodfortynnende)​

Mange eldre behandles for hjerte- og karsykdommer. Ofte brukes blodfortynnende medisiner som forebygger hjerteinfarkt, hjerneslag og blodpropp i bein og lunger.

Den beskyttende virkningen kan forsvinne raskt hvis du glemmer å ta medisinen. Alvorlige bivirkninger i form av blødende magesår og hjerneblødning kan forekomme. Det skjer nesten alltid når medisinen kombineres med andre legemidler som forsterker den blodfortynnende virkningen.  Derfor er det svært viktig å følge legenes bruksanvisning helt nøyaktig og aldri bruke reseptfrie legemidler eller kosttilskudd uten først å spørre lege eller apotekansatt om det er forsvarlig!

Hvis du bruker warfarin (salgsnavn: Marevan), er det viktig at du regelmessig måler INR i en blodprøve hos legen. Dosen tilpasses INR verdien. Ingen av de andre medisinene mot blodpropp krever kontroll med blodprøver. Du bør likevel gå til legekontroll minst én gang i året.

Bivirkninger av blodfortynnende medisiner

Ring 113 hvis du får akutt, sterk hodepine, talevansker eller blir kraftløs i arm eller ben. Kontakt lege eller legevakt ved sterke magesmerter, blodig oppkast, svart avføring eller uttalt slapphet. Kontakt fastlegen hvis du lett får blåmerker i huden.

ACE-hemmere og A2-blokkere

Dette er nyttige medisiner som brukes i behandling av høyt blodtrykk og hjertesvikt. De har også gunstig effekt ved å forebygge nyreskade som følge av høyt blodtrykk og diabetes. Hvis du får diare, oppkast eller annen sykdom med nedsatt inntak av mat og drikke kan kroppen din bli uttørket (dehydrert). Da skal du ta en pause fra slike medisiner. Fortsatt bruk kan skade nyrene. 

Medisiner mot psykiske lidelser

​​Benzodiazepiner

​Benzodiazepiner er medisiner som brukes mot søvnvansker, angst og uro. En nyere type  sovemedisiner har lignende virkning. Alle slike medisiner er vanedannende og bør bare brukes i korte perioder. De fleste brytes ned og skilles ut langsomt og har mange uheldige bivirkninger.

​Benzodiazepiner nedsetter

 • våkenhet

 • hukommelse

 • reaksjonsevne 

 • evne til å kjøre bil

Virkningen ligner effekten av alkohol. Legen har derfor plikt til å varsle Fylkesmannen dersom du bruker slike medisiner i store doser. Det er ikke tillatt å kjøre bil ved bruk av benzodiazepiner i kombinasjon med sterke (narkotiske) smertestillende medisiner.

Slike medisiner forsterker effekten av alkohol og øker risikoen for fall og bruddskader. Man må aldri kombinere ulike medisiner av denne typen. Legen kan hjelpe deg med en nedtrappingsplan og overgang til andre medisiner ved behov. Det finnes mange gode tiltak for bedre søvn og psykisk helse uten bruk av medisiner. Spør legen din.

Antidepressiva

​Dette er medisiner som tidligere ble mye brukt i behandling av depresjon. Amitryptilin (Sarotex) brukes fortsatt i behandling av kroniske smerter.
Slike medisiner gir økt økt risiko for munntørrhet, vannlatingsproblemer, forvirring og forstyrret hjerterytme. Det finnes nyere medisiner mot depresjon som har færre bivirkninger. Spør legen din.

Nevroleptika

Dette er sterke medisiner som brukes i behandling av alvorlig psykiske lidelser (psykose). Nevroepileptika har vært mye brukt til behandling av angst, uro og atferdsforstyrrelser hos eldre. Virkningen på slike tilstander er tvilsom og risiko for bivirkninger er stor.

Disse medisinene kan gi mange både plagsomme og farlige bivirkninger. De bør bare brukes unntaksvis og da i små doser og korte perioder. Forskning har vist at uro hos eldre og demente kan skyldes smerter og at god smertelindring også lindrer uroen.

Antihistaminer

Medisiner i denne gruppen ble tidligere mye brukt til behandling av allergi, kløe, reisesyke, kvalme, angst og søvnløshet. De har en rekke ugunstige bivirkninger som tretthet, munntørrhet, synsforstyrrelser, hjertebank, blodtrykksfall, forstoppelse og forverring av prostataplager.

For demente kan slike medisiner forverre symptomene og utløse akutt forvirring og sterk uro. Eldre bør derfor ikke bruke den gamle typen antihistaminer. Ved behov kan legen skrive ut andre medisiner med mindre risiko for bivirkninger. En ny type antihistaminer gir mindre tendens til døsighet. Men også disse kan gi plagsomme bivirkninger hos eldre, særlig hos personer med svekket hukommelse og demens.

Vanndrivende legemidler

Vanndrivende legemidler brukes i behandling av væskeansamlinger (ødem) i kroppen ved hjerte- og nyresykdommer. Store doser kan være nødvendig i perioder der grunnsyk dommen forverres. Fast bruk av høye doser kan forstyrre væske- og saltbalansen i kroppen. 

Kroppen din kan bli uttørket (dehydrert) hvis du får diare, oppkast eller annen sykdom med nedsatt inntak av mat og drikke. I slike situasjoner er det riktig å ta pause fra vanndrivende medisin. Mange har avtale med legen om bare å bruke vanndrivende på dager med hovne ankler, økt kroppsvekt eller tung pust. Be legen om en skriftlig informasjon om hvordan du skal bruke vanndrivende medisiner.

Medisiner mot urinlekkasje og overaktiv blære

Mange eldre plages av hyppig vannlatningstrang. Kvinner har ofte også urinlekkasje. Menn har oftest problemer med å få tømt blæren skikkelig på grunn av forstørret prostata.

Legen skal sørge for at plagene dine blir grundig utredet før valg av behandling. Det finnes en type medisiner som hemmer sammentrekning av urinblæren og demper trangen til å late vannet. Bivirkninger er vanlige i form av forstoppelse, uklart syn, hjertebank, munntørrhet som kan gi tannråte og tannkjøttsykdommer.

Personer med svekket hukommelse og demens skal ikke bruke slike medisiner. Blæretrening, truseinnlegg og en ny type medisin uten disse bivirkningene kan prøves. Spør legen din.