Kjernejournal

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Hva er kjernejournal?

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling.

Sykdom og kritisk informasjon i kjernejournal

Sykdomshistorikken din, og kritisk informasjon om deg, er informasjon som trengs for å gi deg rask og riktig helsehjelp.

Organdonasjon redder liv

Å donere organer betyr å gi ett eller flere organer til en annen person. Sier du ja til å bli organdonor, kan du redde opptil syv liv.

Sikkerhet og personvern i kjernejournal

Kjernejournal er nyttig og kan redde liv. Du kan selv bestemme hvordan den skal brukes og hvem som skal kunne få tilgang til opplysningene i den.

Skjemaer for endring i kjernejournal

Her finner du skjemaer du kan bruke for å endre, legge inn eller slette opplysninger i din kjernejournal.

 
What is a Summary care record?

A Summary care record provides healthcare professionals with fast access to important health information about you.