Sikker bruk av medisiner når du er eldre

Når du blir eldre, kan du oftere trenge flere medisiner samtidig. Be legen om et oversikt over medisinene dine, og spør om hjelp til å holde oversikten.

Hånd og piller

Foto: Scanstock Photo

Be om medisinliste

​Noen medisiner skal ikke brukes sammen fordi kombinasjonen kan gi alvorlige bivirkninger, eller påvirke effekten av en av medisinene. Derfor er det viktig å holde oversikten med en medisinliste, spesielt i akutte situasjoner.

Be legen din om en medisinliste. Da har dere begge oversikt over hvilke medisiner du tar, og hvordan de kan påvirke hverandre.

Husk å fortelle legen hvis du tar:

 • reseptfrie medisiner
 • naturmedisiner
 • kosttilskudd

Da kan legen passe på at disse er trygge å kombinere med medisinene dine.

Fastlegen din skal oppdatere medisinlisten din og gi deg et nytt eksemplar hver gang det skjer endringer, for eksempel når du blir utskrevet fra sykehus.

Fastlegen skal også sørge for at andre som trenger den, for eksempel hjemmesykepleien, får et eksemplar.

Hjelp til å holde oversikten

​Du kan be fastlegen søke kommunen om hjelp hvis du:

 • synes det er vanskelig å holde oversikt over medisinene
 • strever med hukommelsen

Da får du besøk av en sykepleier fra pleie- og omsorgsavdelingen, som skaffer deg hjelp til å bruke medisinene riktig.

Hjelp til dosett

Du kan få hjelp til å legge medisiner i en doseringseske for en uke av gangen.

Multidose

Du kan få en rull med små poser merket med dato og klokkeslett, som forteller når du skal ta medisinen.

Fastlegen sender bestilling til apoteket som kan levere ut multidosepakninger. Hjemmesykepleier kan ta med medisinen hjem til deg.

Personlig hjelp

Du kan også få daglig hjelp hjemme til å:

 • ta medisiner
 • sette sprøyter
 • ta øyendråper

Blodprøver

Noen medisiner krever regelmessig kontroll med blodprøver. Fastlegen din kan ta blodprøvene når du har time, eller en hjemmesykepleier kan gjøre det hjemme hos deg.

Kurs på sykehuset

Mange sykehus tilbyr nå kurs for pasienter og pårørende med kroniske sykdommer ved såkalte lærings- og mestringssentre. Spør fastlegen om det finnes et tilbud nær dere.

Årlig gjennomgang av medisiner

​Du bør be fastlegen om en årlig gjennomgang av medisinene dine hvis du bruker mange samtidig.

Det er særlig viktig hvis du:

 • har mistanke om bivirkninger
 • er skuffet over virkningen av medisinene du tar

Legen vil da gå nøye gjennom medisinlisten din med verktøy som er laget for å oppdage feil. Hvis dere finner en feil, kan legen:

 • fjerne eller legge til medisiner
 • endre dosen på medisiner du allerede tar

Det er viktig å avtale kontroll for å vurdere effekten av slike endringer.

Meld fra om bivirkninger

Mange vanlige plager hos eldre kan skyldes bivirkninger av medisiner, for eksempel:

 • tretthet
 • svimmelhet
 • munntørrhet
 • synsproblemer
 • smerter
 • plager med fordøyelsen
 • problemer med vannlatningen

Spør derfor legen om bivirkninger kan være forklaringen på plagene dine.

Det er viktig at du sier ærlig fra om både gode og dårlige erfaringer etter at du har begynt med en ny medisin.

Du bør ikke slutte brått med medisiner uten å snakke med legen først.

I mange tilfeller vil det være mulig å endre dosen av en eller flere medisiner og dermed forebygge alvorlig forverring med behov for sykehusinnleggelse. Legen kan gi deg en skriftlig handlingsplan knyttet til symptomer. Nettsidene til mange pasientforeninger gir også nyttig informasjon.