Reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Unntak fra 15. juni for områder i Norden med lav smittespredning og unntak fra 15. juli for land i Schengen og EØS med lav smittespredning. Du kan reise fritt i Norge.

Foto: Mostphotos/Chad McDermott

Hold deg oppdatert på hvor mye smitte det er før du reiser, både der du bor til vanlig, og dit du skal reise. Følg også med på smittevernrådene. Husk at både smittesituasjonen og smittevernrådene kan endres raskt.

Denne artikkelen oppdateres løpende med de nyeste reiserådene.

For områder i Norden som er unntatt reisekarantene, se kart hos Folkehelseinstituttet.

Fra 15. juli 2020 unntas også reiser til land i Europa for reisekarantene forutsatt at landene faller innenfor smittekriterier fastsatt av Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet vil oppdatere oversikt over hvilke land dette gjelder minimum hver 14. dag på sine nettsider.

For mer informasjon om de nye reiserådene som gjelder fra 15. juli, se pressemelding fra regjeringen.

Fritidsreiser innenlands

Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene.

Å følge rådene for å unngå å spre smitte betyr at du:

 • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
 • Har god hånd- og hostehygiene
 • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Disse rådene forhindrer og begrenser smittespredning av covid-19.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at du holder deg hjemme hvis du er syk. God hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Redusert kontakt mellom personer, ved å holde avstand og unngå større folkemengder, reduserer muligheten for smitte - også før symptomer på sykdom oppstår. God håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta deg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Planlegg reisen din

Det er et godt råd å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder. Begrens reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder. Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør mindre fare for smittespredning.

For alle fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Er du syk med luftveissymptomer eller feber skal du ikke gjennomføre fritidsreiser. Da skal du være hjemme. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig, les mer om testing.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om minst en meters avstand til andre i dine omgivelser, og i størst mulig grad bare være sammen med de du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker.
 • Begrense bruken av kollektivtransport når du kan (se råd for kollektivtransport for øvrig.)
 • Du skal ikke reise når du er i karantene, heller ikke på hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et hustandsmedlem som syk med covid-19.
 • Reis hjem, hvis tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise, men unngå kollektivtransport i så stor grad som mulig.
 • Kollektivselskapene bør ved lengre reiser utarbeide egne rutiner for håndtering av passasjerer som blir syke under reisen. Ved mistanke om covid-19 hos passasjer, bør passasjeren holdes adskilt fra de andre reisende med helst to, men minimum en meters avstand. Syke personer bør dekke til munn og nese ved å benytte et papirlommetørkle eller å ta på en ikke-medisinsk ansiktsmaske for å redusere smittespredning. Ved behov for toalett skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort.

Det er utarbeidet råd om forsvarlig smittevern for virksomheter som tilbyr overnatting, servering, aktiviteter, utleie av utstyr og liknende.

Svalbard

Fra 1. juni 2020 åpnet regjeringen for at turister fra fastlandet kan reise til Svalbard, og den generelle innreisekarantenen for personer som kommer fra fastlandet ble fjernet. Utenlandske statsborgere som er fastboende på Svalbard kan nå reise til fastlandet på samme vilkår som før koronakrisen. Se mer informasjon fra Sysselmannen på Svalbard her.

Reiser til og fra utlandet

Utenriksdepartementet (UD) opprettholder reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige fram til 20. august 2020. Dette gjelder alle land bortsett fra områder i de nordiske landene som har et akseptabelt smittenivå. Hvis man reiser til disse områdene, vil man ikke bli pålagt karantene når man kommer tilbake til Norge. Ingen områder i Finland, Island og Danmark vil omfattes av karanteneplikten, mens alle regioner i Sverige vil omfattes av karanteneplikt. Se oversikt over områder som fritas fra karanteneplikt her (fhi.no).

Reiserådene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at smittede personer kommer til Norge.

Alle som kommer fra reiser i utlandet, bortsett fra fritidsreiser fra områder i Norden med lav smitte, skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Endringer for reiser til Europa utenfor norden fra 15. juli 2020

Fra 15. juli kan du også reise til land i Europa med et akseptabelt smittenivå uten å måtte gjennomføre reisekarantene når du kommer tilbake til Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) har fastsatt smittekriteriene. FHI vil oppdatere oversikt over hvilke land dette gjelder.

Det betyr at det fra 15. juli vil være mulig å dra til flere land i Europa. Dette skjer gjennom at det gjøres unntak fra dagens globale reiseråd for enkelte land. Hvilke land det åpnes for vil være avhengig av smittesituasjonen.

UDs reiseråd henger tett sammen med FHIs smittekriterier. UD vil gjøre unntak fra det globale reiserådet for det aktuelle landet når et land er innenfor kriteriene FHI har satt for akseptabelt smittenivå. Under koronapandemien vurderer UD reiseråd spesielt ut fra smittesituasjonen, reiserestriksjoner og graden av gjensidig åpning.

Personer som reiser fra Norge til andre land må gjøre seg kjent med de reglene som til enhver tid gjelder i landene man reiser til og forholde seg til dem.

Hvis smittesituasjonen endrer seg mens du er i utlandet, slik at landet på nytt omfattes av UDs reiseråd og det innføres krav om karantene ved innreise fra området du oppholder deg i, er rådet å reise hjem. Du vil da ilegges 10 døgn reisekarantene etter ankomst til Norge.

Dersom det kommer turister til Norge, kan de bli returnert til hjemlandet.

Reise gjennom Sverige

Det åpnes for å kunne kjøre eget kjøretøy gjennom et område i Norden med forhøyet smitterisiko (per nå Sverige) på vei til eller fra Norge, uten at det medfører innreisekarantene når man kommer til Norge. Det er under forutsetning av at det ikke overnattes i dette området, og at man holder avstand dersom man må stanse. Det forutsettes også at man tar korteste reisevei.

Nordiske nettsider for informasjon om reiserestriksjoner og covid-19

Lenker til råd fra norske myndigheter

Råd før reise til land det ikke anbefales å reise til

Dersom man må på en nødvendig reise til områder som det ikke anbefales å reise til, er det mange ting som er lurt å tenke gjennom.

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene.

Før reisen bør man blant annet vurdere følgende momenter:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for reisekarantene i Norge etter reisen.
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette).

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise i influensasesongen.

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggende tiltak.

Forebyggende råd på reisen

 • God håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Innreiseforbud og unntak

Det er iverksatt omfattende tiltak for å begrense smitterisiko, deriblant tiltak for å hindre innreise. Dette inkluderer fly, cruiseskip og annen båttrafikk.

Unntatt fra dette innreiseforbudet er bl.a.:

Det finnes en rekke unntak fra innreiseforbudet. Informasjon om og spørsmål om disse unntakene finnes hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Alle må forholde seg til de til enhver tid gjeldende regler om reisekarantene. Personer som kommer til Norge nå, skal være i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til landet selv om de er unntatt innreiseforbudet. Det er unntak fra reisekarantene fra områder i de nordiske landene som har et akseptabelt smittenivå (fhi.no).

Dersom du er i Norge og har reisekarantene, kan du reise ut igjen av Norge før dine 10 dager med reisekarantene er gjennomført. Du kan ikke reise med kollektivtransport ut av Norge, men sørge for at utreisen skjer uten at du er i nærkontakt med andre enn dine nærmeste.

Hva gjør jeg hvis jeg lander på en flyplass i Norge og skal fly videre til et annet sted i landet?

Friske personer uten symptomer kan ta fly til sin endelige destinasjon for å kunne være i karantene i eget hjem.

Personer med symptomer kan transporteres til hjemstedet etter anvisning fra kommunelegen, for eksempel i privatbil. En nødløsning er at personen blir holdt i karantene i kommunen hvor flyplassen ligger.

Reisekarantene

Alle som kommer fra reiser i utlandet skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene. Det gjelder ikke for de som kommer til Norge fra fritidsreiser i Norden med lav smitte. Fra 15. juli vil det heller ikke gjelde de som kommer fra land i Schengen og EØS med tilfredsstillende smittenivå. Se oversikt over hvilke land dette gjelder hos FHI.

Dersom du er i reisekarantene skal du:

 • Oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.

 • Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig.

Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter (spytt, svette, snørr, slim og tårer) fra andre personer. Du kan ikke gå på jobb når du er i reisekarantene, men du kan jobbe hjemmefra.

Er du i karantene og utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal du oppholde deg i hjemmet, uten å gå ut, til du er blitt frisk (symptomfri). Du bør også teste deg raskest mulig. Kontakt fastlegen eller annen helsehjelp dersom du har behov for det. Dersom du testes for covid-19 bør du holde deg hjemme til du får negativt prøvesvar og du er symptomfri.

Se ellers informasjon om karantene (reise- og smittekarantene) her på helsenorge.no.

Se også spørsmål og svar om reisekarantene (regjeringen.no)

Unntak fra regelen om karantene

Kryssing av grenser mellom land i Norden og Norge i forbindelse med arbeid

Dersom du krysser grensen mellom områder i Norden med høy smitte (per nå Sverige) og Norge på reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når du er i arbeid, er du unntatt fra reisekarantene. Dette gjelder både for de med bosted i Norge som jobber eller er på arbeidsreise til områder i Norden med høy smitte, og for dem som kommer fra områder i Norden med høy smitte og som skal på jobb i Norge.

Med Norden menes Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene, Grønland og Åland.

 • Unntaket gjelder kun i den tiden du er på reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden du er i arbeid.
 • Du skal likevel så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer både på arbeid, og på veien til og fra.
 • Dersom du har fritid i Norge, enten mellom arbeidsøktene eller før utreise, må du oppholde deg i reisekarantene i denne tiden.
 • Reisekarantenen på fritiden varer i 10 døgn etter at du sist krysset grensen fra et land i Norden med høy smitte, inn til Norge.

Du trenger ikke å søke om unntaket. Det gjelder uavhengig av hvor lenge du skal være i Norge for å arbeide. Unntaket gjelder med andre ord både ved dagpendling, lengre arbeidsperioder og ved enkeltoppdrag.

Du trenger heller ikke noen spesiell type dokumentasjon, men du må kunne vise til at unntaket gjelder for deg. For eksempel kan arbeidsgiveren din gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har arbeidssted i Norge og bolig i Norden. Denne kan du vise når du skal over grensen.

Når du er på jobbreise i et annet nordisk land må du følge reglene som gjelder der.

Krav om testing av helsepersonell fra Sverige

Helsepersonell som kommer fra Sverige skal testes når de kommer til Norge. Dette er et krav i covid-19-forskriften fra 1. juli 2020.

Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden.

Det blir gjort unntak for helsepersonell som er dagpendlere, men det stilles krav om at disse ikke samtidig har arbeid i svensk helsetjeneste. Disse personene er fortsatt omfattet av karanteneplikt ved eventuell fritid i Norge.

Ved testing av arbeidstakere fra Schengen-/EØS-områder utenfor Norden

Personer som kommer til Norge fra Schengen-/EØS-områder utenfor Norden for å jobbe, kan unntas fra karanteneplikt dersom arbeidsgiver sørger for to tester for koronavirus etter ankomst til Norge. Første test må være negativ før personen kan starte arbeidet. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to kan tidligst tas dag fem.

Dersom første test er negativ, gjelder unntaket fra reisekarantene kun når man jobber eller reiser til og fra arbeidsstedet. På fritiden må man være i reisekarantene. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden. For mer informasjon, se covid-19-forskriften.

I forbindelse med strengt nødvendig vedlikehold

Dersom du som krysser grensen mellom områder i Sverige som er omfattet av karanteneplikt og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige, er du unntatt fra karanteneplikt ved retur til Norge. 

Unntak fra karanteneplikt gjelder ikke dersom du overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige før retur til Norge. Unntak fra karanteneplikt gjelder heller ikke dersom du har oppsøkt butikker, kjøpesentre eller lignende eller har hatt nærkontakt med andre personer enn dine husstandsmedlemmer i Sverige.

Samvær mellom foreldre og barn

Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn, er unntatt fra karanteneplikten.

Unntaket gjelder for fastsatt samvær mellom en av foreldrene og barnet når foreldrene er skilt eller ikke bor sammen, eller når barnevernet har overtatt omsorgen for barnet og barnet skal ha samvær med foreldrene. Det gir ikke en generell mulighet til å besøke familie i andre land og så unngå reisekarantene når man kommer tilbake til Norge.

Virksomhetsledelsens mulighet for å gi fritak

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

 • vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten
 • sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap)
 • øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når du er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Du skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Les mer om unntak fra karantene ved ankomst til Norge på helsedirektoratet.no.

Se også spørsmål og svar om reisekarantene på regjeringen.no.

Gjennomgått covid-19


Det er bestemt at personer som har hatt bekreftet (med laboratorietester) covid-19 de siste seks månedene, ikke trenger å gå i karantene på nytt. Det er fordi det er overveiende sannsynlig at personer som har hatt covid-19, får en beskyttelse mot å få sykdommen på nytt, men det er usikkert hvor lenge denne beskyttelsen varer. Alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal likevel – som alle andre – holde seg hjemme til de er symptomfrie.

Reiseråd for personer i risikogrupper og deres pårørende

Råd for personer i risikogrupper er samlet i en egen artikkel om risikogrupper. Denne artikkelen forklarer også hvem som har lett og hvem som har mer forhøyet risiko for smitte.

Ved lite smitte i samfunnet og for personer med lett forhøyet risiko kan man i utgangspunktet reise som andre, men må være ekstra oppmerksom på de generelle smitteverntiltakene. Det kan for eksempel innebære at besteforeldre kan feriere sammen med sin familie.

For personer med klart forhøyet risiko samtidig som det er lite smitte i samfunnet, slik det er per i dag, vil den enkelte måtte gjøre en individuell vurdering rundt om du bør reise eller ikke og hvem du kan reise med. Forhold som bør vurderes:

 • Reisens varighet
 • Hvor tett man vil være på andre i reisefølget som man normalt ikke er nærkontakt med, hvor mange man vil reise med og om det også på reisen er mulig å ha separate soverom og toalett
 • Om det er lett å returnere hjem hvis noen i reisefølget blir syke
 • Tilgang på helsehjelp under reisen

I mange situasjoner vil også personer i risikogruppene kunne planlegge for en reise med barn, barnebarn eller andre nære man vanligvis ikke er sammen med, på en måte hvor man kan redusere risikoen for å bli smittet. Hvis smitten i samfunnet øker, bør også de med lett forhøyet risiko måtte vurdere om de skal dra på ferie- og fritidsreiser, mens personer med høy risiko for alvorlig forløp vil frarådes reiser i en slik situasjon. Se mer om dette i artikkelen om risikogrupper.

Anbefalinger for offentlig transport

Ved offentlig transport samles ofte mange mennesker på samme sted og det vil kunne være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Dette vil kunne bidra til smittespredning. Det er derfor anbefalt å begrense bruk av offentlig transport.

Ved bruk av offentlig kommunikasjon kan smitte skje før (venteområde, holdeplass, ombordstigning), under eller etter (avstigning, bagasjeutlevering) reisen.

Kollektivtransport

Anbefalinger for kollektivreisen:

 • Ikke reis hvis du er syk.
 • Hold minst en meter avstand til andre medpassasjerer. Vurder om du kan utsette reisen dersom det er trengsel.
 • Maksimalt halvparten av passasjersetene bør brukes, det vil si at passasjerene bør sitte på maksimalt annethvert sete. Du kan sitte ved siden av de du bor sammen med.
 • Unngå å hoste og nyse i retning av medpassasjerer. Dersom du må hoste eller nyse bør du gjøre dette i papir som du kaster etterpå, eller i albuekroken.
 • Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen.
 • Unngå å berøre flater når det ikke er nødvendig.
 • Vis hensyn til medpassasjerer og andre reisende, og spesielt eldre personer.
 • Du bør sitte i baksetet dersom du tar taxi.

Personer som er i karantene eller i isolering skal ikke reise med offentlig kommunikasjon.

Les hele veilederen for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk og så videre) her.

Fly

Det er laget en egen veileder for smittevernpraksis for luftfarten ved utbrudd av covid-19.

Bruk av munnbind under flyreiser er ikke en del av myndighetenes råd. Dette kan flyselskapene selv avgjøre.

Personer med akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer. Personer som er i karantene eller i hjemmeisolering skal ikke oppholde seg på flyplassen eller reise med fly. Dette gjelder både passasjerer og ansatte.

Bading, strandliv og friluftsliv

Svømmehaller og badeland kunne fra 15. juni åpne for alle, dersom de drives smittevernfaglig forsvarlig.

Ved bading i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 fra badevannet. Det er derimot viktig å huske på de generelle hygienerådene og avstandsoppfordringen. Forsøk å finne strender og badeplasser hvor det ikke er for mange andre.

Ved utendørs aktiviteter som telttur, fottur, sykling, ridning og annet gjelder de generelle rådene for smittevern. 

Camping, gårdsferie og andre typer opplevelsesferie kan gjennomføres så lenge man følger generelle smitteverntiltak.

Blir jeg sykmeldt hvis jeg må være hjemme?

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes hjemme fordi du er smittet, antatt smittet av koronaviruset eller pålagt karantene. Egenmelding skal alltid vurderes før sykemelding.

NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Les mer på NAV sine nettsider.