Reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette er den strengeste form for reiseråd som kan gis. Det er også anbefalt å unngå reiser innenlands som ikke er strengt nødvendig.

Foto: Mostphotos/Chad McDermott

Reiserådene skal redusere faren for at nordmenn blir smittet i utlandet og at smittede personer kommer til Norge.

Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet gir reiseråd om koronaviruset.

Kan helsepersonell reise?

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Dette er vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling.

Hvorfor forbyr man helsepersonell å reise?

Dette gjøres for å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester i den situasjonen vi er i nå.

Hvor lenge varer forbudet?

Vedtaket gjelder fra 12. mars og foreløpig ut april 2020. Forbudet kan bli forlenget.

Kan jeg reise innenlands?

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett kommer nær andre.

Regjeringen innførte 20. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

Det gis unntak for personer som bor sammen med et hustandsmedlem som er i isolasjon med påvist koronavirus. Personer som er i karantene fordi de bor sammen med en som er bekreftet smittet, kan dermed overnatte på hytta i den perioden den smittede er i isolasjon hjemme. Den smittede skal bli hjemme, mens de andre personene i husstanden kan overnatte på hytta.

De små lokalsamfunnene har færre ansatte i helsetjenesten og mindre kapasitet. Husk at du også kan bli syk, derfor er det lurt å være hjemme.

Les mer om hytteforbudet på regjeringens nettsider.

Kan studenter reise hjem til foreldrenes bolig et annet sted i landet?

Anbefalingen er å unngå reiser som ikke er nødvendig. Studenter kan oppleve det som både nødvendig og riktig å reise hjem i en helg eller til påskeferien. Da er det viktig å reise på en måte som gjør at du kan holde avstand til andre, og ellers følge rådene med hyppig og grundig håndvask. Noen kommuner har innført egne regler for innreise eller karantene når du kommer fra andre deler av landet, og du må da sette deg inn i og følge disse reglene.

Kan jeg reise kollektivt?

 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb.
 • Det er viktig at de som reiser holder avstand til andre passasjerer.
 • Vask deg på hendene etter kollektivreiser.
 • Unngå offentlig transport hvis du kan.
 • Det oppfordres til å starte utflukter hjemmefra for å unngå at andre enn dem som trenger å ta kollektivtransport for å komme seg på jobb benytter tilbudet.

Hva med nordmenn som skal hjem fra utlandet?

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Jeg har vært i utlandet, må jeg holde meg hjemme?

Alle som kommer fra reiser i utlandet skal i hjemmekarantene i 14 dager fra den dagen de kommer til Norge.

Er du i karantene og utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal du oppholde deg i hjemmet, uten å gå ut, i minst ett døgn etter at du er blitt frisk.

Karantene omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå steder der du lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre

Unntak fra karantenereglene

Arbeidstakere som reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid. Personer dette gjelder må samtidig forholde seg til de enhver tid gjeldende regler i Sverige eller Finland.

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

 • vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten
 • sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap)
 • øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når du er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Du skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Hva gjør jeg hvis jeg lander på en flyplass i Norge og skal fly videre til et annet sted i landet?

Friske personer uten symptomer kan ta fly til sin endelige destinasjon for å kunne være i karantene i eget hjem.

Personer med symptomer kan transporteres til hjemstedet etter anvisning fra kommunelegen, for eksempel i privatbil. En nødløsning er at personen blir holdt i karantene i kommunen hvor flyplassen ligger.

Kan jeg reise kollektivt?

 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb.
 • Det er viktig at de som reiser holder avstand til andre passasjerer
 • Vask deg på hendene etter kollektivreiser
 • Unngå offentlig transport hvis du kan

Blir jeg sykmeldt hvis jeg må være hjemme?

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes hjemme fordi du er smittet, antatt smittet av koronaviruset eller pålagt karantene. Egenmelding skal alltid vurderes før sykemelding.

NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Les mer på NAV sine nettsider.

Hvordan skal turister forholde seg til anbefalingen om å holde seg hjemme i 14 dager når de kommer til Norge?

Alle som kommer til Norge, må sette seg inn i situasjonen her.

Dersom det kommer turister til Norge, kan de bli returnert til hjemlandet.

Hvorfor innføres det begrensninger for innreise, inkludert fly og skipsfart?

Helsedirektoratet har iverksatt omfattende tiltak for å begrense smitterisiko, deriblant tiltak for å hindre innreise. Folk blir enten returnert eller satt i karantene. Dette inkluderer fly, cruiseskip og annen båttrafikk.

Unntatt fra dette innreiseforbudet er:

 • De som skal tilbake og har opphold i Norge.
 • Sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri. Sesongarbeiderne må ha dokumentasjon på at de skal jobbe i Norge.

Personer som kommer til Norge, skal være i karantene i 14 dager fra den dagen de kommer til landet.

Hva med personer i Norge som har vært i utlandet, og som har vært på jobb eller skole etter hjemkomst. Skal de tilbake i karantene?

Ja, det er tilbakevirkende kraft med 14 dager, som betyr at personen må tilbake i karantene, regnet fra hjemkomstdato.