Digitale verktøy mot koronavirus

Her er en oversikt over verktøy du kan bruke for å hjelpe til med å stoppe spredningen av koronaviruset.

Kvinne som ser på en PC
Foto: Viktor Holm/Johnér

Meld fra ved mistanke om koronavirus

Dette skjemaet er for deg som i løpet av de siste syv dagene har fått symptomer som kan skyldes koronavirus.

Her kan du melde til Folkehelseinstituttet slik at helsemyndighetene får bedre oversikt over utbredelsen av smitte. Du kan logge inn og fylle ut skjemaet for deg selv, eller på vegne av noen du representerer.

Smittestopp – midlertidig deaktivert

Fra tirsdag 16. juni samles ikke lenger data inn fra appen. Dataene som var samlet inn er slettet, derfor er også innsynsløsningen skrudd av. Du kan lese mer om beslutningen hos Folkehelseinstituttet – "FHI stopper all innsamling av data i Smittestopp".

Koronasjekk – skal jeg teste meg?

Koronasjekk hjelper deg å finne ut av om du trenger å testes, og viser deg veien videre. Etter du har besvart noen spørsmål vil du få kortfattede og tilpassede råd til din situasjon.

Du er anonym når du benytter denne tjenesten og dine data vil ikke bli lagret på Helsenorge.

Se dine prøvesvar

​​Hvis du har blitt testet for koronavirus kan du logge deg inn og se dine prøvesvar.

Hvis du har tatt prøver for enkelte andre virus og bakterier som kan gi luftveisinfeksjon, blir også disse resultatene vist.