Barnehager og skoler

Alle barnehager, grunnskoler, skolefritidsordninger og videregående skoler er gjenåpnet. Det er utarbeidet veiledere for hvordan smittevernet skal ivaretas i barnehager og skoler.

Foto: Maria Sbytova / Mostphotos
Erfaringer fra Kina og andre land tyder på at barn ikke er en viktig gruppe for spredning av koronaviruset. Det betyr ikke at de ikke kan overføre smitte til andre, men at det er få barn som er blitt smittet av koronaviruset, og at de har hatt liten betydning for videre smitte. I Sverige, hvor barnehager og skoler ikke har vært stengt ned, har det ikke vært oppdaget utbrudd av symptomgivende sykdom i disse gruppene.

Nye oppdateringer av smittevernveilederne for barnehage og skole ble presentert på pressekonferanse 27. mai 2020. Veilederen er planlagt publisert fredag 29. mai 2020. Se foreløpig informasjon om oppdateringen og trafikklysoppsett i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

De nye veilederne påvirker ikke smittevernreglene for resten av samfunnet.

Våren 2020 har barnehager og skoler både vært stengt ned og blitt gradvis gjenåpnet. For full oversikt over myndighetenes tiltak våren 2020 se tidslinje på regjeringen.no.

Barnehager

For gjeldende veileder for barnehager se: smittevernveileder for barnehagene.

Informasjon til foreldre og barn finnes på Utdanningsdirektoratets nettside
 

Skoler

For gjeldende veiledere for grunnskole og videregående skole se: 
Som et føre-var-prinsipp kan det være enkelte barn som skal rådes til å unngå oppmøte på skolen. Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge, og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn.

Folkehelseinstituttet har råd og informasjon for barn og ungdom med svar på spørsmål om koronaviruset og smitteverntiltak ved gjenåpning av barnehager og skoler.

Unntak og åpningstid

Dersom barnehage og skole har redusert åpningstid skal det 
lokalt sørges for et tilbud til barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og for barn med særlige omsorgsbehov. Barnehagen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen har besluttet å ha redusert åpningstid.

Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets nettsider

Universiteter, høgskoler, fagskoler og folkehøgskoler

  • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
  • Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
  • Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.