Barnehager og skoler

Alle landets barnehager og skoler stenges. Dette for å hindre smittespredning og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Foto: Mostphotos

Stengingen gjelder fra torsdag 12. mars klokken 18:00. Regjeringen har bestemt at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget. Vedtaket gjelder:

  • Barnehager
  • Barneskoler
  • Ungdomsskoler
  • Videregående skoler
  • Universiteter og høyskoler
  • Andre utdanningsinstitusjoner

Unntak gjelder

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Derfor må det lokalt sørges for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Den enkelte skole og barnehage må gjøre konkrete og individuelle vurderinger om hvem som bør få dette tilbudet. Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets sider.

Utdanningsdirektoratet har også informasjon om stenging og unntak