Råd om korona til foreldre, barn og unge

Råd til foreldre om lek og hvordan mestre hverdagen, hvordan snakke med barna om korona og hvordan ta vare på barn og unges psykiske helse.

Foto: Mostphotos/Shalamov (illustrasjonsbilde)

Barn og korona

Barn ser ut til å tåle sykdom med koronavirus bedre enn eldre. Men barn kan smitte andre.

Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig. Det viktigste er at alle tar hensyn og sørger for at vi ikke utsetter oss selv eller andre for smittefare, og da må vi øke avstanden mellom oss og begrense hvor mange vi er sammen med av gangen.

 • Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • Når vi er sammen med andre enn de vi bor sammen med, bør det ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe.
 • Anbefalingen er å holde mer avstand enn vanlig, helst to meter.
 • Samvær med lekekamerater bør begrenses (få timer).

Bakgrunnen for disse anbefalingene er at risikoen for smitte øker med tiden man er sammen og jo mindre avstanden mellom personer er.

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha 1-2 faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om mer avstand enn vanlig gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk med venner bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer. For barn med skilte foreldre bør det tilstrebes at barnet kan være i ett av hjemmene til en dag etter barnet er symptomfri, og foreldre oppfordres til å samarbeide slik at smittevernrådene blir fulgt.

Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Det er fare for at noen barn kan bli stående uten lekekamerater i denne perioden. Foreldre kan hjelpe til med å passe på at barna holder kontakt med hverandre på andre måter, gjennom telefon, videosamtaler og lignende.

Barn og unge som får ekstra belastning med stengte skoler og barnehager

Noen barn og unge har det vanskelig hjemme. Barnehagen og skolen kan være et spesielt viktig sted for disse barna hvor de til vanlig har kontakt med andre barn, ungdom og voksne. 

Det er unntak for stenging av barnehage og skole for barn med særskilte omsorgsbehov. Derfor må den enkelte skole og barnehage gjøre konkrete og individuelle vurderinger om hvem som bør få dette tilbudet. Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets sider.

Nå som skoler og barnehager holdes stengt vet vi at noen barn og unge må tilbringe mer tid sammen med voksne som ikke er trygge for dem. Mistenker du at et barn ikke har det bra? Alarmtelefonen til barnevernet er for deg som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller om du er bekymret for en du kjenner. Denne er nå åpen hele døgnet alle dager i uken. Ring 116 111 så vil de hjelpe deg.

 

Slik snakker du med barn og unge om korona

Det er viktig å snakke med barn og unge for å unngå frykt og for å skape trygghet nå som dagene er så annerledes.

 • Snakk med barna om hvorfor skoler, barnehager og fritidsaktiviteter er stengt. Forklar at det for å passe på at koronaviruset ikke skal spre seg videre.
 • Spør hva de har hørt eller lest om korona og om det er noe de bekymrer seg spesielt for.
 • Gi saklig og korrekt informasjon. Pass på at du hverken overdriver eller bagatelliserer. Sykdommen er alvorlig, men vi er godt forberedt i Norge.
 • Ikke stress barna unødig – hosting eller nysing er normalt, og de aller fleste som blir smittet av koronavirus får milde symptomer.
 • Snakk om at man ikke trenger å sjekke nyhetene hele tiden, og bli gjerne enige med barnet om hvor ofte. Sitt gjerne sammen med barnet og snakk om det dere ser, hører og leser.
 • Det er viktig å lytte til barnet. Vær tilstede i samtalen, og la barnet snakke ferdig.
 • Husk at særlig mindre barn «fyller ut» med fantasien når det er ting de ikke forstår.
 • Vær konkret, klar og tydelig. Gjenta gjerne på ulike måter.
 • Forklar hvordan man blir smittet (dråpesmitte på nært hold) – og hvordan man unngår å bli smittet (god håndhygiene, nyse i albuekroken osv.)
 • Vær tydelig på at det er lov til å være redd, lei seg eller sint når dagene blir så annerledes og man ikke kan gjøre som man pleier.
 • Fortell at det er mange tusen leger og sykepleiere og andre som passer på at de som blir syke får god behandling.
 • Forbered barna på hvilke andre endringer som vil komme i ukene fremover, f.eks. at foreldre vil jobbe hjemmefra, at det blir mindre besøk av venner og familie, og at reiser, bursdagsfeiringer og lignende utsettes.
 • Forklar at denne situasjonen er for en periode, at ting vil bli som normalt igjen, men at vi ikke helt vet når.

Husk også:

Barn og unge søker ofte informasjon på internett. Sjekk barnas internettbruk. Spør gjerne om de har lest noe om koronaviruset på nettet i dag.

Ungdom

Ungdom og tenåringer snakker ofte mest med jevnaldrende og kan få mye informasjon som ikke er riktig. Legg til rette for at de kan snakke med deg. Ikke glem at også ungdommer kan være engstelig og ha behov for å snakke med en voksen.

ung.no finner du oppdatert og nyttig informasjon for ungdom mellom 13 og 20 år. Du finner svar på det du lurer på og du kan stille spørsmål på ung.no/oss.

Trenger du noen å snakke eller chatte med? Her finner du informasjon om hjelpetelefoner og chattetjenester.

Denne filmen er laget for barn og unge. Man kan velge undertekster på en rekke språk ved å klikke på det lille hjulet i bunnlinjen.

 1. Klikk på det lille tannhjulet i basislinjen når du har åpnet filmen
 2. Fjern «Automatisk avspilling» om det viser rødt
 3. Velg «Innstillinger»
 4. Klikk på «Teksting»
 5. Velg «Oversett automatisk»
 6. Velg språk

Dermed vises underteksten på det valgte språket (men lyd er fortsatt på norsk). Vi kan ikke med 100 prosent sikkerhet stå inne for at oversettelsen er helt korrekt.

Filmen er også tegnspråktolket.

Råd til å mestre hverdagen i familien

Skoler og barnehager er stengt fordi alle må bidra til å begrense spredning av korona-epidemien. Det skaper bekymring og er stressende for mange familier. Her er noen råd som kan være til hjelp for å mestre den nye hverdagen:

 • Det er lurt å opprettholde normale rutiner for måltider og leggetider.
 • I løpet av det som er vanlig skoletid, anbefales det at barna gjør skolearbeid, tegner, leser eller lytter til bøker, og sørger for å være ute i frisk luft uten å være tett på andre.
 • Fokuser på positive ting familien kan gjøre sammen – slik som å se film, høre på musikk, lese sammen, gå en tur eller spille spill. Pass på at dere samles rundt felles måltider.
 • Husk at du er en rollemodell for barna. Hvordan du håndterer stress, hvordan dere voksne snakker om sitasjonen, og hvordan dere reagerer, påvirker barna.
 • Følelser som redsel, panikk, tristhet og ensomhet er normale reaksjoner i slike spesielle situasjoner. Barn er sensitive for voksnes følelser, og det er bedre å være åpen om følelsene sine enn å skjule dem.
 • Barn reagerer på forskjellige måter. Noen kan virke uberørt når du snakker med dem, men vise bekymring senere. Vær særlig oppmerksom på kvelden og natten. Mange barn blir ekstra engstelige da.
 • Det er viktig å holde seg orientert, men det kan være lurt å begrense bruken av sosiale media og lignende hvis det fører til økt stress og unødig redsel.
 • Søk støtte hos andre – Ikke vær redd for å be om hjelp.

Snakk om hva dere skal gjøre i familien dersom noen føler seg dårlig og blir syk. Dersom det blir aktuelt med karantene: forklar hva det betyr og snakk om hva dere kan gjøre for at det skal bli så hyggelig som mulig.