Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide.

Fra helsestasjon til skolehelsetjenesten
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Helsestasjon for barn (0-5 år)

Helsestasjon er til barn 0-5 år og deres foreldre. Grunnbemanningen består av jordmor, helsesøster, lege og fysioterapeut. Helsestasjonen samarbeider også med kommunepsykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen ser alle barn fra fødselen av, og følger med på barnets fysiske og psykososiale utvikling. Du kan be om tolk dersom du har behov for det. 

Det gis tilbud om støtte og veiledning i forbindelse med tema:

Skolehelsetjenesten

​Skolehelsetjenesten skal finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler og kan bestå av helsesøster, skolelege, psykolog og fysioterapeut evt. andre. Skolehelsetjenesten er ansvarlig for vaksinasjon og gir i samarbeid med skolen tilbud om undervisning i klasser, grupper og enkeltsamtaler. Alle henvendelser tas imot og tjenesten har taushetsplikt.

Aktuelle samtaleemner kan være:

 • Fravær
 • Skolehverdag
 • Læringsvansker
 • Tanker og følelser
 • Forelskelse 
 • Kropp
 • Tristhet
 • Krangling
 • Mobbing
 • Vold og overgrep
 • Pubertet
 • Selvskading
 • Problemer hjemme 
 • Trening
 • «Den perfekte kroppen»
 • Røyk og snus
 • Rus
 • Sex og prevensjon
 • Omskjæring
 • Skader på skolen

Ofte hjelper det å prate med en voksen, men noen ganger trenger man mer hjelp. Da kan Skolehelsetjenesten sette deg i kontakt med f.eks. fastlege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog. 

Helsestasjon for ungdom (opptil 20 år)

​Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis og tverrfaglig tilbud til unge mennesker. Tjenesten kan bestå av helsesøster, lege og psykolog, og er tilgjengelig på etttermiddagen.

De gir veiledning i forbindelse med tema:

 • Psykiske og sosiale problemer
 • Å vokse opp i to kulturer
 • Forelskelse/kjærlighet 
 • Graviditet
 • Prevensjon
 • Angrepiller / Abort
 • Seksuelt overførbare infeksjoner (testing og behandling)
 • Spiseforstyrrelser
 • Rus (drikker for mye alkohol, bruker hasj eller andre rusmidler?)
 • Vanskelige hjemmeforhold
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Andre ting du måtte lure på