Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide.

Fra helsestasjon til skolehelsetjenesten
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Helsestasjon for barn (0-5 år)

Helsestasjon er til barn 0-5 år og deres foreldre. Grunnbemanningen består av jordmor, helsesøster, lege og fysioterapeut. Helsestasjonen samarbeider også med kommunepsykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen ser alle barn fra fødselen av, og følger med på barnets fysiske og psykososiale utvikling.

Det gis tilbud om støtte og veiledning i forbindelse med tema:

 • Barnets motoriske og psykososiale utvikling
 • Ammeveiledning
 • Vaksinasjon
 • Ernæring
 • Språkutvikling
 • Tannhelse
 • Foreldrerollen
 • Samliv
 • Samspill
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt 

Skolehelsetjenesten

​Skolehelsetjenesten skal finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler og kan bestå av helsesøster, skolelege, psykolog og fysioterapeut evt. andre. Skolehelsetjenesten er ansvarlig for vaksinasjon og gir i samarbeid med skolen tilbud om undervisning i klasser, grupper og enkeltsamtaler. Alle henvendelser tas imot og tjenesten har taushetsplikt.

Aktuelle samtaleemner kan være:

 • Fravær
 • Skolehverdag
 • Læringsvansker
 • Tanker og følelser
 • Forelskelse 
 • Kropp
 • Tristhet
 • Krangling
 • Mobbing
 • Vold og overgrep
 • Pubertet
 • Selvskading
 • Problemer hjemme 
 • Trening
 • «Den perfekte kroppen»
 • Røyk og snus
 • Rus
 • Sex og prevensjon
 • Omskjæring
 • Skader på skolen

Ofte hjelper det å prate med en voksen, men noen ganger trenger man mer hjelp. Da kan Skolehelsetjenesten sette deg i kontakt med f.eks. fastlege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog. 

Helsestasjon for ungdom (opptil 20 år)

​Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis og tverrfaglig tilbud til unge mennesker. Tjenesten kan bestå av helsesøster, lege og psykolog, og er tilgjengelig på etttermiddagen.

De gir veiledning i forbindelse med tema:

 • Psykiske og sosiale problemer
 • Å vokse opp i to kulturer
 • Forelskelse/kjærlighet 
 • Graviditet
 • Prevensjon
 • Angrepiller / Abort
 • Seksuelt overførbare infeksjoner (testing og behandling)
 • Spiseforstyrrelser
 • Rus (drikker for mye alkohol, bruker hasj eller andre rusmidler?)
 • Vanskelige hjemmeforhold
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Andre ting du måtte lure på